Upopulær DVD-avgift

Dvd_lite.jpg– Ingenting vi kan få tilbake fra Film&Kino kan veie opp for å gi bort 3,50 kroner av fortjenesten, sier produktsjef for film hos Platekompaniet, Steinar Storløkken. 

Dvd.jpg

– Ingenting vi kan få tilbake fra Film&Kino kan veie opp for å gi bort 3,50 kroner av fortjenesten, sier produktsjef for film hos Platekompaniet, Steinar Storløkken.

Den tidligere rene musikkjeden Platekompaniet er i løpet av de seneste årene blitt en av de viktigste salgskanalene for DVD-filmer i Norge. Ikke uventet er kjeden, som en av landets største kjøpefilmforhandlere med 22 utsalgssteder, kritiske til avgiften på 3,50 kroner per videogram til Norsk kino- og filmfond.

– At avgiften blir altfor høy, er det ingen tvil om. Den utgjør nå en så stor del av kjøpesummen på en del filmer, at det åpenbart ikke er fornuftig, sier Steinar Storløkken til Release.

Han mener det er på sin plass å ta en grundig gjennomgang av hva avgiftsmidlene faktisk brukes til.

– Film & Kino gjør nok mye fornuftig, men siden inntektene av avgiften har vokst så raskt, er det ikke gitt at alle tiltak man har brukt penger på har vært like viktige, sier han.

Storløkken poengterer at avgiften i sin tid ble innført med den hensikt å bidra til finansiering av bransjerelaterte oppgaver.

– Men man begynner å blande kortene når man forsvarer avgiften ut i fra argumenter som "Har vi virkelig lyst på lavere priser?" eller "Vil vi virkelig ha bundling?". Jeg er ikke tilhenger av bundling, og håper ikke det blir innført, men det er ikke derfor avgiften er innført, og argumentet er som sådan ikke relevant.Platekompaniets filmansvarlige tror neppe at avgiften forsvinner, men mener den bør reduseres.

– Den har vokst ut av alle proposjoner nå og de er nødt til å justere den. Nå er det så mye penger i fondet at de neppe vet hva de skal gjøre med dem, mener Storløkken.

Han tror ikke det ville skade bransjen på noe vis om avgiftssatsene skulle synke.

– Ofte spiser avgiften alene opp ti prosent av fortjenesten på et filmsalg, og alle som driver forretning vet at dette kan utgjøre forskjellen mellom overskudd og underskudd. En reduksjon ville nok ført til at leverandørene fikk samme pris for filmene, mens vi forhandlere kanskje kunne solgt med litt mer fortjeneste.

– Ingenting vi kan få tilbake fra Film&Kino kan veie opp for å gi bort 3,50 kroner. Jeg skulle gjerne ha sett en liste over hvilke tiltak det er snakk om og selv vurdert hvor gode de er. For eksempel tror jeg ikke at reklamkampanjer for kjøp av DVD har noen effekt, slik den som var i høst, "Borte bra, hjemme best". Jeg så kampanjen, og skjønte knapt hva den reklamerte for. Og folk er jo klar over at DVD finnes.

Storløkken anfører flere argumenter mot fondsavgiften på kr 3,50 og videogramavgiften på kr 0,60.

– I et stadig økende netthandelsmarked, fremstår det som meget konkurransevridende at norske nettbutikker må betale kr 4,10 for hver film som selges, mens kundene våre kan handle på Play, Amazon e.l. uten påslag av tilsvarende avgifter. Slik blir det umulig, eller i alle fall meget kostbart, å skulle konkurrere på pris med internasjonale aktører. En slik situasjon kan vel knapt sies å være til hjelp for norske videoforhandlere.

– Også rent kulturpolitisk fremstår avgiften som ganske mangelfullt fundert. Man kan kjøpe en hvilken som helst bok momsfritt, og det gis ut mange bøker som knapt kan hevdes å ha noen særlig kulturell verdi, mens f.eks. en Ingmar Bergman-film, Ni Liv eller Veiviseren ikke bare er momsbelagte, men kommer med en ekstra avgift på toppen. Hvorfor skal filmen, vår tids viktigste kulturuttrykk, som den er blitt kalt, avgiftsbelegges på en annen måte enn alle andre kulturelle uttrykk?

– Når det legges avgifter på alkohol og tobakk er det jo med en klar intensjon om å begrense salget av disse produktene. Det er jo da i beste fall temmelig inkonsekvent når staten, gjennom Film&Kino, hevder at avgift på film plutselig ikke bare er helt uskadelig for salget, men tvert imot fremmer salget av film, mener Storløkken.

Les mer hos Release.

Upopulær DVD-avgift

Dvd_lite.jpg– Ingenting vi kan få tilbake fra Film&Kino kan veie opp for å gi bort 3,50 kroner av fortjenesten, sier produktsjef for film hos Platekompaniet, Steinar Storløkken. 

Dvd.jpg

– Ingenting vi kan få tilbake fra Film&Kino kan veie opp for å gi bort 3,50 kroner av fortjenesten, sier produktsjef for film hos Platekompaniet, Steinar Storløkken.

Den tidligere rene musikkjeden Platekompaniet er i løpet av de seneste årene blitt en av de viktigste salgskanalene for DVD-filmer i Norge. Ikke uventet er kjeden, som en av landets største kjøpefilmforhandlere med 22 utsalgssteder, kritiske til avgiften på 3,50 kroner per videogram til Norsk kino- og filmfond.

– At avgiften blir altfor høy, er det ingen tvil om. Den utgjør nå en så stor del av kjøpesummen på en del filmer, at det åpenbart ikke er fornuftig, sier Steinar Storløkken til Release.

Han mener det er på sin plass å ta en grundig gjennomgang av hva avgiftsmidlene faktisk brukes til.

– Film & Kino gjør nok mye fornuftig, men siden inntektene av avgiften har vokst så raskt, er det ikke gitt at alle tiltak man har brukt penger på har vært like viktige, sier han.

Storløkken poengterer at avgiften i sin tid ble innført med den hensikt å bidra til finansiering av bransjerelaterte oppgaver.

– Men man begynner å blande kortene når man forsvarer avgiften ut i fra argumenter som "Har vi virkelig lyst på lavere priser?" eller "Vil vi virkelig ha bundling?". Jeg er ikke tilhenger av bundling, og håper ikke det blir innført, men det er ikke derfor avgiften er innført, og argumentet er som sådan ikke relevant.Platekompaniets filmansvarlige tror neppe at avgiften forsvinner, men mener den bør reduseres.

– Den har vokst ut av alle proposjoner nå og de er nødt til å justere den. Nå er det så mye penger i fondet at de neppe vet hva de skal gjøre med dem, mener Storløkken.

Han tror ikke det ville skade bransjen på noe vis om avgiftssatsene skulle synke.

– Ofte spiser avgiften alene opp ti prosent av fortjenesten på et filmsalg, og alle som driver forretning vet at dette kan utgjøre forskjellen mellom overskudd og underskudd. En reduksjon ville nok ført til at leverandørene fikk samme pris for filmene, mens vi forhandlere kanskje kunne solgt med litt mer fortjeneste.

– Ingenting vi kan få tilbake fra Film&Kino kan veie opp for å gi bort 3,50 kroner. Jeg skulle gjerne ha sett en liste over hvilke tiltak det er snakk om og selv vurdert hvor gode de er. For eksempel tror jeg ikke at reklamkampanjer for kjøp av DVD har noen effekt, slik den som var i høst, "Borte bra, hjemme best". Jeg så kampanjen, og skjønte knapt hva den reklamerte for. Og folk er jo klar over at DVD finnes.

Storløkken anfører flere argumenter mot fondsavgiften på kr 3,50 og videogramavgiften på kr 0,60.

– I et stadig økende netthandelsmarked, fremstår det som meget konkurransevridende at norske nettbutikker må betale kr 4,10 for hver film som selges, mens kundene våre kan handle på Play, Amazon e.l. uten påslag av tilsvarende avgifter. Slik blir det umulig, eller i alle fall meget kostbart, å skulle konkurrere på pris med internasjonale aktører. En slik situasjon kan vel knapt sies å være til hjelp for norske videoforhandlere.

– Også rent kulturpolitisk fremstår avgiften som ganske mangelfullt fundert. Man kan kjøpe en hvilken som helst bok momsfritt, og det gis ut mange bøker som knapt kan hevdes å ha noen særlig kulturell verdi, mens f.eks. en Ingmar Bergman-film, Ni Liv eller Veiviseren ikke bare er momsbelagte, men kommer med en ekstra avgift på toppen. Hvorfor skal filmen, vår tids viktigste kulturuttrykk, som den er blitt kalt, avgiftsbelegges på en annen måte enn alle andre kulturelle uttrykk?

– Når det legges avgifter på alkohol og tobakk er det jo med en klar intensjon om å begrense salget av disse produktene. Det er jo da i beste fall temmelig inkonsekvent når staten, gjennom Film&Kino, hevder at avgift på film plutselig ikke bare er helt uskadelig for salget, men tvert imot fremmer salget av film, mener Storløkken.

Les mer hos Release.

MENY