Regissørene får plass i styret likevel

LisaMarieGamlem_lite .jpgStyret i Norsk Filminstitutt er klart, og før første gang er regissørene representert, ved Lisa Maria Gamlem og Nina Grünfeld.

LisaMarieGamlem_stort jpg.jpg

Styret i Norsk Filminstitutt er klart, og før første gang er regissørene representert, ved Lisa Maria Gamlem og Nina Grünfeld.

For første gang er regissørene representert i styret til det statlige virkemiddelapparatet på filmområdet. Regissør Lisa Maria Gamlem er valgt inn som styremedlem i styret til Norsk Filminstitutt, som trer i kraft 1. april. Hun har regissert kortfilmene Ping Pong (2008), Bennys Gym (2007) og Muhammed (2004).

Regissør Nina Grünfeld er valgt til nestleder. Hun har blant annet regissert dokumentaren Grünfeld- ukjent opphav (2005) og kortfilmen Mens du står utenfor (2002). Til daglig er hun instituttleder ved Westerdals Institutt for fortellingsmedier.

Som tidligere nevnt i Rushprint, har regissører gitt uttrykk for sin misnøye over å ikke være representert i styret. Sirin Eide hevdet blant annet at regissørens rolle som premissleverandør måtte styrkes gjennom representasjon i det nye filminstituttets styre. Mye kan tyde på at regissørene nå har blitt hørt.

Kristenn Einarsson er valgt til styreleder i det nye filminstituttet. De øvrige styremedlemmene er tidligere direktør for Det danske filminstitut, Henning Camre, produsent Aage Aaberge, tidligere statssekretær Randi Øverland, rådgiver ved Midtnorsk filmsenter Solvår Amdahl, regissør Lisa Marie Gamlem, forfatter Eirik Ildahl og manager Morten Andreassen.

Det nye filminstituttet, Norsk Filminstitutt, en sammenslåing av de tre
tidligere virksomhetene på området, Norsk filmfond, Norsk
filmutvikling og Norsk filminstitutt.

Virksomheten vil ha ansvaret for å forvalte over 300 mill kroner i
tilskuddsmidler, ha et driftsbudsjett på om lag 100 mill kroner og
omfatte om lag 100 ansatte.

Dette melder Kultur- og kirkedepartementet.

Foto: Regissør Lisa Maria Gamlem

Regissørene får plass i styret likevel

LisaMarieGamlem_lite .jpgStyret i Norsk Filminstitutt er klart, og før første gang er regissørene representert, ved Lisa Maria Gamlem og Nina Grünfeld.

LisaMarieGamlem_stort jpg.jpg

Styret i Norsk Filminstitutt er klart, og før første gang er regissørene representert, ved Lisa Maria Gamlem og Nina Grünfeld.

For første gang er regissørene representert i styret til det statlige virkemiddelapparatet på filmområdet. Regissør Lisa Maria Gamlem er valgt inn som styremedlem i styret til Norsk Filminstitutt, som trer i kraft 1. april. Hun har regissert kortfilmene Ping Pong (2008), Bennys Gym (2007) og Muhammed (2004).

Regissør Nina Grünfeld er valgt til nestleder. Hun har blant annet regissert dokumentaren Grünfeld- ukjent opphav (2005) og kortfilmen Mens du står utenfor (2002). Til daglig er hun instituttleder ved Westerdals Institutt for fortellingsmedier.

Som tidligere nevnt i Rushprint, har regissører gitt uttrykk for sin misnøye over å ikke være representert i styret. Sirin Eide hevdet blant annet at regissørens rolle som premissleverandør måtte styrkes gjennom representasjon i det nye filminstituttets styre. Mye kan tyde på at regissørene nå har blitt hørt.

Kristenn Einarsson er valgt til styreleder i det nye filminstituttet. De øvrige styremedlemmene er tidligere direktør for Det danske filminstitut, Henning Camre, produsent Aage Aaberge, tidligere statssekretær Randi Øverland, rådgiver ved Midtnorsk filmsenter Solvår Amdahl, regissør Lisa Marie Gamlem, forfatter Eirik Ildahl og manager Morten Andreassen.

Det nye filminstituttet, Norsk Filminstitutt, en sammenslåing av de tre
tidligere virksomhetene på området, Norsk filmfond, Norsk
filmutvikling og Norsk filminstitutt.

Virksomheten vil ha ansvaret for å forvalte over 300 mill kroner i
tilskuddsmidler, ha et driftsbudsjett på om lag 100 mill kroner og
omfatte om lag 100 ansatte.

Dette melder Kultur- og kirkedepartementet.

Foto: Regissør Lisa Maria Gamlem

MENY