NFI uten styre

Filmens hus lite_ny.jpgDet nye Filminstituttet åpner 1.april, men verken styret, vedtektene eller tre av de fem avdelingsdirektørene er på plass. – Hva er poenget med å åpne noe før dette er på plass, spør Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.

Filmens hus stort_ny.jpg

Det nye Filminstituttet åpner 1.april, men verken styret, vedtektene eller tre av de fem avdelingsdirektørene er på plass. – Hva er poenget med å åpne noe før dette er på plass, spør Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.

1.april blir Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling slått sammen til én felles filmorganisasjon. Direktøren for det hele er på plass, men fortsatt mangler tre av fem avdelingsdirektører. Styret for det nye virkemiddelapparatet på filmområdet er heller ikke på plass, melder NRK.

I tillegg mangler vedtektene og forskriftene som selve filmstøtten skal deles ut etter. Dette er uholdbart, mener Sverre Pedersen som er leder i Norsk filmforbund.

– Forskriftene er navet i hele instituttets virksomhet. Hva er poenget med å åpne noe før dette er på plass, spør Pedersen.

10. mars ble Sverre Pedersen bedt om å foreslå mulige styrekandidater. Da var det tre uker igjen til åpningen. Han forstår ikke den dårlige planleggingen.

– Man blir bedt om forslag til styremedlemmer, så kommer påsken i mellom. Da er man nødt til å komme på bakfot, sier Pedersen.

– Vi ser at folk er sabla slitne og at de mistrives. De som har vært del av denne omorganiseringen i et og et halvt år nå, har ikke blitt tilstrekkelig involvert og har fått mangelfull informasjon. Dette har vært en stor belastning. De har det ikke bra og da får de heller ikke gjort jobben sin bra, sier Sverre Pedersen, som har daglig kontakt med de ansatte i Norsk filminstitutt.

Frykter utsettelse av produksjoner
Norsk Filminstitutt skal være en del av en ny satsing på norsk film, men produsenter frykter at flere filmer må utsettes fordi det ikke vil være mulig å få støtte fra den nye organisasjonen.

Produsent Sveinung Golimo konkurrerer med 13 andre produsenter om å få en bit av markedsføringsstøtten på over 25 millioner kroner. Tildelinger på over en million kroner er avhengig av en styrebehandling, og så lenge det nye instituttet ikke har styret på plass, må Golimo og de andre produsentene vente med filmene sine.

Dette gjør det veldig vanskelig for prosjekter som krever at man gjør opptak om sommeren. De må i verstfall vente i ett år, frykter filmprodusenten.

Regner med at det ordner seg
Kulturminister Trond Giske har håndtert filmgiganten som har 400 millioner statlige kroner til rådighet i 2006. Hans eget departement er ansvarlig for sammenslåingen, men der er de ikke bekymret, forteller ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet. Han regner med at både et nytt styre og direktørene vil være ansatt når instituttet åpner 1.april.

Også Nina Refseth er ubekymret. Hun tiltrådte som direktør for Norsk Filminstitutt i januar.

– Jeg regner da med at vi vil ha et styre på plass innen åpningen. Hvis ikke må gå til departementet og be om en unntaksperiode slik at vi får gjort oppgavene, sier Refseth.

Dette melder NRK.

Foto: NFI, Ida Meyn

NFI uten styre

Filmens hus lite_ny.jpgDet nye Filminstituttet åpner 1.april, men verken styret, vedtektene eller tre av de fem avdelingsdirektørene er på plass. – Hva er poenget med å åpne noe før dette er på plass, spør Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.

Filmens hus stort_ny.jpg

Det nye Filminstituttet åpner 1.april, men verken styret, vedtektene eller tre av de fem avdelingsdirektørene er på plass. – Hva er poenget med å åpne noe før dette er på plass, spør Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.

1.april blir Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling slått sammen til én felles filmorganisasjon. Direktøren for det hele er på plass, men fortsatt mangler tre av fem avdelingsdirektører. Styret for det nye virkemiddelapparatet på filmområdet er heller ikke på plass, melder NRK.

I tillegg mangler vedtektene og forskriftene som selve filmstøtten skal deles ut etter. Dette er uholdbart, mener Sverre Pedersen som er leder i Norsk filmforbund.

– Forskriftene er navet i hele instituttets virksomhet. Hva er poenget med å åpne noe før dette er på plass, spør Pedersen.

10. mars ble Sverre Pedersen bedt om å foreslå mulige styrekandidater. Da var det tre uker igjen til åpningen. Han forstår ikke den dårlige planleggingen.

– Man blir bedt om forslag til styremedlemmer, så kommer påsken i mellom. Da er man nødt til å komme på bakfot, sier Pedersen.

– Vi ser at folk er sabla slitne og at de mistrives. De som har vært del av denne omorganiseringen i et og et halvt år nå, har ikke blitt tilstrekkelig involvert og har fått mangelfull informasjon. Dette har vært en stor belastning. De har det ikke bra og da får de heller ikke gjort jobben sin bra, sier Sverre Pedersen, som har daglig kontakt med de ansatte i Norsk filminstitutt.

Frykter utsettelse av produksjoner
Norsk Filminstitutt skal være en del av en ny satsing på norsk film, men produsenter frykter at flere filmer må utsettes fordi det ikke vil være mulig å få støtte fra den nye organisasjonen.

Produsent Sveinung Golimo konkurrerer med 13 andre produsenter om å få en bit av markedsføringsstøtten på over 25 millioner kroner. Tildelinger på over en million kroner er avhengig av en styrebehandling, og så lenge det nye instituttet ikke har styret på plass, må Golimo og de andre produsentene vente med filmene sine.

Dette gjør det veldig vanskelig for prosjekter som krever at man gjør opptak om sommeren. De må i verstfall vente i ett år, frykter filmprodusenten.

Regner med at det ordner seg
Kulturminister Trond Giske har håndtert filmgiganten som har 400 millioner statlige kroner til rådighet i 2006. Hans eget departement er ansvarlig for sammenslåingen, men der er de ikke bekymret, forteller ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet. Han regner med at både et nytt styre og direktørene vil være ansatt når instituttet åpner 1.april.

Også Nina Refseth er ubekymret. Hun tiltrådte som direktør for Norsk Filminstitutt i januar.

– Jeg regner da med at vi vil ha et styre på plass innen åpningen. Hvis ikke må gå til departementet og be om en unntaksperiode slik at vi får gjort oppgavene, sier Refseth.

Dette melder NRK.

Foto: NFI, Ida Meyn

MENY