Grådig på EU-støtte

reprise lite.jpgI 2007 hentet den norske audiovisuelle bransjen 17.3 millioner kroner fra EUs MEDIA-program. Den brysomme mannen, Reprise og Trigger fikk tilskudd til kinolansering i til sammen 28 europeiske land. 

reprise stort.jpg

I 2007 hentet den norske audiovisuelle bransjen 17.3 millioner kroner fra EUs MEDIA-program. Den brysomme mannen, Reprise og Trigger fikk tilskudd til kinolansering i til sammen 28 europeiske land.

15 norske film- og fjernsynsprosjekter mottok 7.5 millioner kroner i utviklings- og produksjonsstøtte. De tre spillefilmene Den brysomme mannen, Reprise og Trigger fikk tilskudd fra MEDIA for kinolansering i til sammen 28 europeiske land.

Samtidig mottok elleve norske distributører et samlet tilskudd på over 2 millioner kroner for å lansere 21 europeiske filmer for et norsk kinopublikum.

-Distribusjon er et prioritert område i MEDIA-programmet som ønsker å bidra til at vi har mulighet til å se mer europeisk på kino- og fjernsynsskjermer, sier Sidsel Hellebø-Hansson, leder for MEDIADesk Norge.

Blant filmene som ble kinolansert for det norske publikum med støtte fra MEDIA, er blant andre de kinoaktuelle filmene fra Romania, Sverige, Tyskland og Danmark: 4 måneder, 3 uker og 2 dager, Du levande, Den andre siden og De unge år – Erik Nietsches liv del 1.

De tre produksjonsselskapene Paradox Produksjon, Spillefilmkompaniet 4 ½ og Cinenord fikk tilskudd til å utvikle flere spillefilmprosjekter, mens Graceland, Mediamente og Exposed Film mottok utviklingsstøtte til ett prosjekt hver. Tilskuddene går til såvel drama som dokumentar for kino og fjernsyn. I tillegg fikk tv-serien om Varg Veum 4 millioner kroner fra MEDIA.

-Det er stor konkurranse om midlene i MEDIA-programmet fra selskaper over hele Europa og desto gledeligere at norske produsenter med sine prosjekter hevder seg med kvalitet og et internasjonalt publikumspotensial. Det europeiske MEDIA-programmet er et verdifullt supplement til nasjonale tilskuddsordninger, sier Hellebø-Hansson.

MEDIA 2007 er EUs program for å styrke film-, fjernsyns- og multimediabransjen i Europa gjennom et mangfold av ulike satsinger og tilskuddsordninger som kan søkes av produsenter, distributører, festivaler, filmskoler og andre i den audiovisuelle bransjen. Norge deltar gjennom EØS avtalen. Et eget informasjons- og rådgivningskontor for MEDIA-programmet, MEDIA Desk Norge, er en del av Norsk filmfond.

Dette melder MediaDesk Norge.

Foto: Reprise

Grådig på EU-støtte

reprise lite.jpgI 2007 hentet den norske audiovisuelle bransjen 17.3 millioner kroner fra EUs MEDIA-program. Den brysomme mannen, Reprise og Trigger fikk tilskudd til kinolansering i til sammen 28 europeiske land. 

reprise stort.jpg

I 2007 hentet den norske audiovisuelle bransjen 17.3 millioner kroner fra EUs MEDIA-program. Den brysomme mannen, Reprise og Trigger fikk tilskudd til kinolansering i til sammen 28 europeiske land.

15 norske film- og fjernsynsprosjekter mottok 7.5 millioner kroner i utviklings- og produksjonsstøtte. De tre spillefilmene Den brysomme mannen, Reprise og Trigger fikk tilskudd fra MEDIA for kinolansering i til sammen 28 europeiske land.

Samtidig mottok elleve norske distributører et samlet tilskudd på over 2 millioner kroner for å lansere 21 europeiske filmer for et norsk kinopublikum.

-Distribusjon er et prioritert område i MEDIA-programmet som ønsker å bidra til at vi har mulighet til å se mer europeisk på kino- og fjernsynsskjermer, sier Sidsel Hellebø-Hansson, leder for MEDIADesk Norge.

Blant filmene som ble kinolansert for det norske publikum med støtte fra MEDIA, er blant andre de kinoaktuelle filmene fra Romania, Sverige, Tyskland og Danmark: 4 måneder, 3 uker og 2 dager, Du levande, Den andre siden og De unge år – Erik Nietsches liv del 1.

De tre produksjonsselskapene Paradox Produksjon, Spillefilmkompaniet 4 ½ og Cinenord fikk tilskudd til å utvikle flere spillefilmprosjekter, mens Graceland, Mediamente og Exposed Film mottok utviklingsstøtte til ett prosjekt hver. Tilskuddene går til såvel drama som dokumentar for kino og fjernsyn. I tillegg fikk tv-serien om Varg Veum 4 millioner kroner fra MEDIA.

-Det er stor konkurranse om midlene i MEDIA-programmet fra selskaper over hele Europa og desto gledeligere at norske produsenter med sine prosjekter hevder seg med kvalitet og et internasjonalt publikumspotensial. Det europeiske MEDIA-programmet er et verdifullt supplement til nasjonale tilskuddsordninger, sier Hellebø-Hansson.

MEDIA 2007 er EUs program for å styrke film-, fjernsyns- og multimediabransjen i Europa gjennom et mangfold av ulike satsinger og tilskuddsordninger som kan søkes av produsenter, distributører, festivaler, filmskoler og andre i den audiovisuelle bransjen. Norge deltar gjennom EØS avtalen. Et eget informasjons- og rådgivningskontor for MEDIA-programmet, MEDIA Desk Norge, er en del av Norsk filmfond.

Dette melder MediaDesk Norge.

Foto: Reprise

MENY