3,7 millioner til dokumentarfilm

Bezar_Solnedgang_lite.jpgNorsk filmfond har vedtatt tilskudd på til sammen 3,7 millioner kroner til totalt 20 dokumentarfilmprosjekter. 9 av disse er produksjonstilskudd.

Bezar_Solnedgang_stort.jpg

Norsk filmfond har vedtatt tilskudd på til sammen 3,7 millioner kroner til totalt 20 dokumentarfilmprosjekter. 9 av disse er produksjonstilskudd.

Filmfondet
fikk inn i alt 60 søknader om tilskudd, med en samlet søknadssum på 16,2 millioner kroner.

Dette var første søknadsrunde av totalt fire i 2008. Kvinneandelen i søknadsbunka var 51,9 % hvis man regner1 poeng pr nøkkelrolle (produsent, regi, manus). I tildelingene var kvinneandelen 49, 1%.

Følgende 9 dokumentarfilmprosjekter får tilbud om produksjonstilskudd:

Påfuglengelens folk
NOK 300 000
Produsent: Aprilfilm as, Fredrikstad

Ikke som de andre
NOK 300 000
Produsent: Laterna Magica as, Oslo

Uønsket flyktning
NOK 200 000
Produsent: Studio Regin as, Bærum

Et vakkert liv
NOK 345 000
Produsent: Speranza as, Oslo

Tvunget til taushet
NOK 250 000
Produsent: Mpower Media, Fjellstrand

Eva Joly – et portrett : "Jeg kan ikke stanse.."
NOK 250 000
Produsent: Mechanix Film, Vesterøy

Olav H. Hauge – den andre mannen
NOK 350 000
Produsent: Flimmer film as, Bergen

Greaseball
NOK 200 000
Produsent: Flimmer film as, Bergen

Indian Summer
NOK 300 000
Produsent: Mediamente as, Oslo

Følgende 11 prosjekter får tilbud om utviklingstilskudd:

Mitt liv som torsk
NOK 75 000
Produsent: Lillehammer film as, Fåberg

Nduta times
NOK 150 000
Produsent: Piraya film as, Stavanger

Finnmarken – Velkommen hjem
NOK 72 000
Produsent: Sant & usant as, Oslo

Minner

NOK 100 000
Microfilm as, Oslo

The Nomads Trail
NOK 150 000
Produsent: Relation04 Media as, Harstad

Skjulte landskap
NOK 160 000
Produsent: Kino Pravda as, Oslo

Vakre kvinner

NOK 100 000
Produsent: Mirmar film production as, Bærum

Villaen
NOK 100 000
Produsent: Fjordhold filmproduksjon, Oslo

Sneglehuset
NOK 100 000
Produsent: Kaasa film, Tofte

Demokrati

NOK 100 000
Produsent: Christiania film co as, Kragerø

Det nye landet
NOK 125 000
Produsent: Screen stories, Oslo

Neste søknadsfrist for enkeltstående dokumentarer og dokumentarserier er 2. april 2008.

Dette melder Norsk filmfond.

Foto: Påfuglengelens folk, Halvor Næss

3,7 millioner til dokumentarfilm

Bezar_Solnedgang_lite.jpgNorsk filmfond har vedtatt tilskudd på til sammen 3,7 millioner kroner til totalt 20 dokumentarfilmprosjekter. 9 av disse er produksjonstilskudd.

Bezar_Solnedgang_stort.jpg

Norsk filmfond har vedtatt tilskudd på til sammen 3,7 millioner kroner til totalt 20 dokumentarfilmprosjekter. 9 av disse er produksjonstilskudd.

Filmfondet
fikk inn i alt 60 søknader om tilskudd, med en samlet søknadssum på 16,2 millioner kroner.

Dette var første søknadsrunde av totalt fire i 2008. Kvinneandelen i søknadsbunka var 51,9 % hvis man regner1 poeng pr nøkkelrolle (produsent, regi, manus). I tildelingene var kvinneandelen 49, 1%.

Følgende 9 dokumentarfilmprosjekter får tilbud om produksjonstilskudd:

Påfuglengelens folk
NOK 300 000
Produsent: Aprilfilm as, Fredrikstad

Ikke som de andre
NOK 300 000
Produsent: Laterna Magica as, Oslo

Uønsket flyktning
NOK 200 000
Produsent: Studio Regin as, Bærum

Et vakkert liv
NOK 345 000
Produsent: Speranza as, Oslo

Tvunget til taushet
NOK 250 000
Produsent: Mpower Media, Fjellstrand

Eva Joly – et portrett : "Jeg kan ikke stanse.."
NOK 250 000
Produsent: Mechanix Film, Vesterøy

Olav H. Hauge – den andre mannen
NOK 350 000
Produsent: Flimmer film as, Bergen

Greaseball
NOK 200 000
Produsent: Flimmer film as, Bergen

Indian Summer
NOK 300 000
Produsent: Mediamente as, Oslo

Følgende 11 prosjekter får tilbud om utviklingstilskudd:

Mitt liv som torsk
NOK 75 000
Produsent: Lillehammer film as, Fåberg

Nduta times
NOK 150 000
Produsent: Piraya film as, Stavanger

Finnmarken – Velkommen hjem
NOK 72 000
Produsent: Sant & usant as, Oslo

Minner

NOK 100 000
Microfilm as, Oslo

The Nomads Trail
NOK 150 000
Produsent: Relation04 Media as, Harstad

Skjulte landskap
NOK 160 000
Produsent: Kino Pravda as, Oslo

Vakre kvinner

NOK 100 000
Produsent: Mirmar film production as, Bærum

Villaen
NOK 100 000
Produsent: Fjordhold filmproduksjon, Oslo

Sneglehuset
NOK 100 000
Produsent: Kaasa film, Tofte

Demokrati

NOK 100 000
Produsent: Christiania film co as, Kragerø

Det nye landet
NOK 125 000
Produsent: Screen stories, Oslo

Neste søknadsfrist for enkeltstående dokumentarer og dokumentarserier er 2. april 2008.

Dette melder Norsk filmfond.

Foto: Påfuglengelens folk, Halvor Næss

MENY