NFU-kurs i Movie Magic

filmsett lite 2.jpgNorsk Filmutvikling arranger Weekendkurs i Movie Magic/EP 16.-17. februar. Arve Figenschow, Nina B. Andersson og Eric Vogel foreleser i hvordan man lager en god produksjonsplan.      

filmsett stort 2.jpg

Norsk Filmutvikling arranger Weekendkurs i Movie Magic/EP 16.-17. februar. Arve Figenschow, Nina B. Andersson og Eric Vogel foreleser i hvordan man lager en god produksjonsplan. 
 
Hva er en god produksjonsplan? Hvilke faktorer spiller inn? Hvilke hensyn tar man? Hva er lurt og hva er dumt? Hvordan kan vi planlegge smart, og unngå fordyrende elementer og overraskelser?   

Norsk Filmutviklings Weekendkurs i Movie Magic/ EP 16.-17.februar er et praktisk rettet kurs hvor oppgaven er å lage en så reell og opptaksfunksjonell produksjonsplan som mulig.
 
Kursdeltagerne bør ha god kjennskap til programvaren. Arve Figenschow, Nina B. Andersson og Eric Vogel foreleser sammen med en erfaren innspillingsleder. Målgruppen for seminaret er produksjonsledere og innspillingsledere for spillefilm. Det skal jobbes parvis, og maksimalt antall deltakere er 10 stk.

Nina B. Andersson er cand. philol i film fra Universitetet i Trondheim, i tillegg til dokumentar og tv-studiet på Høgskolen i Volda. Hun har arbeidet i mange ulike funksjoner innen film og tv siden 1993. Nina har de siste årene jobbet som lineproducer i Maipo, men siste produksjon har vært for Spillefilmkompaniet 4 ½ på langfilmprosjektet I et speil, i en gåte, som lineproducer.

Arve Figenschow har jobbet innen produksjon i filmbransjen i mer enn tjue år. De siste fem år har han vært prosjektkoordinator i Norsk filmfond, men var nylig ute i permisjon for å jobbe som line producer på den første av filmene i Varg- Veum-prosjektet.

Eric Vogel er utdannet produsent ved Den norske filmskolen på Lillehammer. Sammen med medstudenter etablerte han i 2003 produksjonsselskapet Tordenfilm hvor Uno, Den brysomme mannen og Sønner er produsert. Eric var ansvarlig produsent av Sønner.

Send søknad med mini-cv til [email protected] innen 20. januar, eller per post til Norsk filmutvikling, Postboks 904 Sentrum, 0104 Oslo. Merk søknaden Movie Magic/EP-spesial.

Kurset holdes helgen 16.-17. februar fra kl 10.00-17.00 på Norsk Filmutvikling. Egenandelen er på 750 kroner, inkludert lunsj. Dette melder Norsk Filmutvikling.

NFU-kurs i Movie Magic

filmsett lite 2.jpgNorsk Filmutvikling arranger Weekendkurs i Movie Magic/EP 16.-17. februar. Arve Figenschow, Nina B. Andersson og Eric Vogel foreleser i hvordan man lager en god produksjonsplan.      

filmsett stort 2.jpg

Norsk Filmutvikling arranger Weekendkurs i Movie Magic/EP 16.-17. februar. Arve Figenschow, Nina B. Andersson og Eric Vogel foreleser i hvordan man lager en god produksjonsplan. 
 
Hva er en god produksjonsplan? Hvilke faktorer spiller inn? Hvilke hensyn tar man? Hva er lurt og hva er dumt? Hvordan kan vi planlegge smart, og unngå fordyrende elementer og overraskelser?   

Norsk Filmutviklings Weekendkurs i Movie Magic/ EP 16.-17.februar er et praktisk rettet kurs hvor oppgaven er å lage en så reell og opptaksfunksjonell produksjonsplan som mulig.
 
Kursdeltagerne bør ha god kjennskap til programvaren. Arve Figenschow, Nina B. Andersson og Eric Vogel foreleser sammen med en erfaren innspillingsleder. Målgruppen for seminaret er produksjonsledere og innspillingsledere for spillefilm. Det skal jobbes parvis, og maksimalt antall deltakere er 10 stk.

Nina B. Andersson er cand. philol i film fra Universitetet i Trondheim, i tillegg til dokumentar og tv-studiet på Høgskolen i Volda. Hun har arbeidet i mange ulike funksjoner innen film og tv siden 1993. Nina har de siste årene jobbet som lineproducer i Maipo, men siste produksjon har vært for Spillefilmkompaniet 4 ½ på langfilmprosjektet I et speil, i en gåte, som lineproducer.

Arve Figenschow har jobbet innen produksjon i filmbransjen i mer enn tjue år. De siste fem år har han vært prosjektkoordinator i Norsk filmfond, men var nylig ute i permisjon for å jobbe som line producer på den første av filmene i Varg- Veum-prosjektet.

Eric Vogel er utdannet produsent ved Den norske filmskolen på Lillehammer. Sammen med medstudenter etablerte han i 2003 produksjonsselskapet Tordenfilm hvor Uno, Den brysomme mannen og Sønner er produsert. Eric var ansvarlig produsent av Sønner.

Send søknad med mini-cv til [email protected] innen 20. januar, eller per post til Norsk filmutvikling, Postboks 904 Sentrum, 0104 Oslo. Merk søknaden Movie Magic/EP-spesial.

Kurset holdes helgen 16.-17. februar fra kl 10.00-17.00 på Norsk Filmutvikling. Egenandelen er på 750 kroner, inkludert lunsj. Dette melder Norsk Filmutvikling.

MENY