Økt eksport av norsk film

Den brysomme mannen lite.jpgStadig flere norske filmer har inntekter på over 1 million kroner i utenlandsmarkedet.    

Den brysomme mannen stort.jpg

Stadig flere norske filmer har inntekter på over 1 million kroner i utenlandsmarkedet.

Norske filmer kan altså klare å oppfylle den politiske ambisjonen om å doble eksporttallene fra 2005.

Den positive utviklingen fortsetter. Direktør ved Norsk filminstitutt, Vigdis Lian, er ikke overrasket over den økte suksessen til norske filmer i utlandet.

– Dette har vært en langvarig trend vi har merket oss. Vi er daglig i kontakt med utenlandske filmfestivaler, salgsagenter og kjøpere, og interessen har vært økende fra 2002 til 2006. Med fire filmer og Gullpalme i Cannes var 2006 et år hvor mange i utlandet fikk øynene opp for hvilket potensial som ligger i det norske filmmiljøet, sier Lian.

Seniorrådgiver Arild Kalkvik i PricewaterhouseCoopers mener at det mest oppsiktsvekkende med tallene for 2006 er at hele 8 filmer har eksportinntekter på over 1 million kroner.

– De første årene eksporttall ble hentet inn, var det i stor grad enkeltfilmer som sto for store deler av inntektene. For 2006 ser en at stadig flere filmer finner et marked i utlandet, om ikke alltid på kino, så på dvd eller pay-tv, sier Kalkvik.Norske filmer selger mer i utlandet.

Norsk filminstitutt har med hjelp fra PricewaterhouseCoopers AS de siste fem årene foretatt en gjennomgang av eksportverdien av norske kinofilmer. Dette melder Norsk Filminstitutt.

Foto: Den brysomme mannen, som har gjort det bra i utlandet.

Økt eksport av norsk film

Den brysomme mannen lite.jpgStadig flere norske filmer har inntekter på over 1 million kroner i utenlandsmarkedet.    

Den brysomme mannen stort.jpg

Stadig flere norske filmer har inntekter på over 1 million kroner i utenlandsmarkedet.

Norske filmer kan altså klare å oppfylle den politiske ambisjonen om å doble eksporttallene fra 2005.

Den positive utviklingen fortsetter. Direktør ved Norsk filminstitutt, Vigdis Lian, er ikke overrasket over den økte suksessen til norske filmer i utlandet.

– Dette har vært en langvarig trend vi har merket oss. Vi er daglig i kontakt med utenlandske filmfestivaler, salgsagenter og kjøpere, og interessen har vært økende fra 2002 til 2006. Med fire filmer og Gullpalme i Cannes var 2006 et år hvor mange i utlandet fikk øynene opp for hvilket potensial som ligger i det norske filmmiljøet, sier Lian.

Seniorrådgiver Arild Kalkvik i PricewaterhouseCoopers mener at det mest oppsiktsvekkende med tallene for 2006 er at hele 8 filmer har eksportinntekter på over 1 million kroner.

– De første årene eksporttall ble hentet inn, var det i stor grad enkeltfilmer som sto for store deler av inntektene. For 2006 ser en at stadig flere filmer finner et marked i utlandet, om ikke alltid på kino, så på dvd eller pay-tv, sier Kalkvik.Norske filmer selger mer i utlandet.

Norsk filminstitutt har med hjelp fra PricewaterhouseCoopers AS de siste fem årene foretatt en gjennomgang av eksportverdien av norske kinofilmer. Dette melder Norsk Filminstitutt.

Foto: Den brysomme mannen, som har gjort det bra i utlandet.

MENY