Vi liker norske filmer

Switch lite.jpgSyv av ti nordmenn liker norske filmer, og norske filmer er best likt av aldersgruppen som går mest på kino (20-39 år). Hele 27 prosent av befolkningen kan nevne minst én norsk film som har gått på kino siden sommeren.   

Switch stort.jpg

Syv av ti nordmenn liker norske filmer, og norske filmer er best likt av aldersgruppen som går mest på kino (20-39 år). Hele 27 prosent av befolkningen kan nevne minst én norsk film som har gått på kino siden sommeren.  

I en markedsundersøkelse utført av Synovate på oppdrag fra Norsk filmfond svarer 7 av 10 nordmenn at de liker norske filmer. Det gode inntrykket av norsk film er stabilt siden tilsvarende måling på forsommeren i år. Målingen viser også at de færreste har dårlig inntrykk av norsk film.

– Det er spesielt oppløftende for oss å oppleve at den gode statistikken er stabil, noe som tyder på at norsk film har klart å befeste et inntrykk over tid, sier direktør Elin Erichsen i Norsk filmfond.

Tre ganger tidligere har Norsk filmfond undersøkt hva nordmenn synes om norsk film – mai og november i 2006 og tilsvarende runder i år. Andelen som synes norsk film er meget dårlig har sunket fra 2 prosent til 1 prosent i løpet av denne tiden.

Norske filmer er best likt innenfor den aldersgruppen som går mest på kino (20-39 år) hvor 8 av 10 gir utrykk for at de synes norske filmer er gode.

Målingen viser også en positiv fremgang når det gjelder kjennskap til hvilke norske filmer som er vist på kino. Totalt kan 27 % av befolkningen nevne – uten hjelp – minst en av filmene som har gått på kino siden i  sommer – mens tilsvarende måling viste 15 % i mai. Filmene Switch (foto)og Tatt av kvinnen skårer høyest i så måte. 

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norsk filmfond jobber med et kvalitetsregnskap som blant annet vil vise hvordan den norske befolkningen ser på norsk film. I alt 1003 personer over 15 år har svart på undersøkelsen som er gjennomført i uke 46. Dette melder Norsk filmfond.

Vi liker norske filmer

Switch lite.jpgSyv av ti nordmenn liker norske filmer, og norske filmer er best likt av aldersgruppen som går mest på kino (20-39 år). Hele 27 prosent av befolkningen kan nevne minst én norsk film som har gått på kino siden sommeren.   

Switch stort.jpg

Syv av ti nordmenn liker norske filmer, og norske filmer er best likt av aldersgruppen som går mest på kino (20-39 år). Hele 27 prosent av befolkningen kan nevne minst én norsk film som har gått på kino siden sommeren.  

I en markedsundersøkelse utført av Synovate på oppdrag fra Norsk filmfond svarer 7 av 10 nordmenn at de liker norske filmer. Det gode inntrykket av norsk film er stabilt siden tilsvarende måling på forsommeren i år. Målingen viser også at de færreste har dårlig inntrykk av norsk film.

– Det er spesielt oppløftende for oss å oppleve at den gode statistikken er stabil, noe som tyder på at norsk film har klart å befeste et inntrykk over tid, sier direktør Elin Erichsen i Norsk filmfond.

Tre ganger tidligere har Norsk filmfond undersøkt hva nordmenn synes om norsk film – mai og november i 2006 og tilsvarende runder i år. Andelen som synes norsk film er meget dårlig har sunket fra 2 prosent til 1 prosent i løpet av denne tiden.

Norske filmer er best likt innenfor den aldersgruppen som går mest på kino (20-39 år) hvor 8 av 10 gir utrykk for at de synes norske filmer er gode.

Målingen viser også en positiv fremgang når det gjelder kjennskap til hvilke norske filmer som er vist på kino. Totalt kan 27 % av befolkningen nevne – uten hjelp – minst en av filmene som har gått på kino siden i  sommer – mens tilsvarende måling viste 15 % i mai. Filmene Switch (foto)og Tatt av kvinnen skårer høyest i så måte. 

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norsk filmfond jobber med et kvalitetsregnskap som blant annet vil vise hvordan den norske befolkningen ser på norsk film. I alt 1003 personer over 15 år har svart på undersøkelsen som er gjennomført i uke 46. Dette melder Norsk filmfond.

MENY