Møt nytt talent på WEB-TV

TommyLite.jpgOle Giævers kortfilm Tommy er nominert til Den europeiske kortfilmprisen. Møt en av våre mest spennende kortfilmskapere på Blått Lerret WEB-TV.    

TommyStort.jpg

Ole Giævers kortfilm Tommy er nominert til De europeiske kortfilmprisen. Møt en av våre mest spennende kortfilmskapere på Blått Lerret WEB-TV.

Ole Giævers kortfilm Tommy ble vist på Blått Lerret i mars, og siden har filmen vunnet flere priser, blant annet den europeiske prisen Prix UIP under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det gav filmen en nominasjon  til European Film Academy Short Film 2007 – Prix UIP.

På Blått Lerret kunne Giæver fortelle om sin særegne replikkunst, som gjør de to filmene hans, Tommy og The Pledge, ganske unike i den norske kortfilmfloraen. Giæver kunne fortelle at han jobber mye med dialogen, og selv om det kan virke improvisert, så er det ikke det. Det aller meste er skrevet ned i manus. Ideen bak Tommy var å tvinge to mennesker som ikke har lyst til å møte hverandre til å gjøre nettopp det – midt på høyfjellet. Og med de to skuespillerne Bjørn Sundquist og Anders Basmo Christiansen i toppform, kan det ikke gå galt.

– Jeg ville låse dem fast i en situasjon de ikke kan unnslippe. Der har du det dramatiske utgangspunktet, helt enkelt.

Det er gjerne det som ikke sies, og ligger mellom linjene, som er så virkningsfullt i replikkvekslingene mellom Basmo Christiansen og Sundquist. Førstnevnte spiller den litt lukkede søringen på tur i Nord Norge, mens Sundquist er den infame og lunefulle nordlendingen som spiller på motsetningene.

– Jeg hadde avklart at de skulle spille i filmen før jeg var ferdig med manus. De fikk først skissert hva det skulle handle om. Sundquist hadde spilt i The Pledge og kjente til hvordan jeg jobbet. Når skuespillerne takker ja på et så tidlig tidspunkt, er det en stor fordel, for da kan du også dra veksler på noen av de egenskapene de har.

I motsetning til de fleste andre kortfilmskapere – som gjerne utforsker formen – bruker Giæver mye tid på å utvikle karakterene. Kanskje ikke så rart at han nå har begynt å jobbe med lengre formater. Nylig fikk en støtte til novellefilmen Sommerhuset, som inngår i Norsk filmfonds talentsatsing "Nye veier til korte filmer". Kortfilmkonsulent Kalle Løchen sa følgende om satsingen på Giæver:

– Ole Giæver er et talent i den norske filmbransjen som bevisst ønsker å utvikle en særegen stemme, og han har et klart definert mål om å skape et spillefilmprosjekt i løpet av få år. Denne novellefilmen er et klart steg på veien mot et slikt mål. Med Sommerhuset fortsetter han å utvikle sitt fortellertalent, og bygger opp et karakterdrama som skaper utvikling av indre følelser hos sine rolletyper. Prosjektet er ambisiøst, og utviklet i samarbeid med filmens produsent, Karin Julsrud.

Møt Ole Giæver i samtale om sine kortfilmer på BLÅTT LERRET WEB-TV

Møt nytt talent på WEB-TV

TommyLite.jpgOle Giævers kortfilm Tommy er nominert til Den europeiske kortfilmprisen. Møt en av våre mest spennende kortfilmskapere på Blått Lerret WEB-TV.    

TommyStort.jpg

Ole Giævers kortfilm Tommy er nominert til De europeiske kortfilmprisen. Møt en av våre mest spennende kortfilmskapere på Blått Lerret WEB-TV.

Ole Giævers kortfilm Tommy ble vist på Blått Lerret i mars, og siden har filmen vunnet flere priser, blant annet den europeiske prisen Prix UIP under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det gav filmen en nominasjon  til European Film Academy Short Film 2007 – Prix UIP.

På Blått Lerret kunne Giæver fortelle om sin særegne replikkunst, som gjør de to filmene hans, Tommy og The Pledge, ganske unike i den norske kortfilmfloraen. Giæver kunne fortelle at han jobber mye med dialogen, og selv om det kan virke improvisert, så er det ikke det. Det aller meste er skrevet ned i manus. Ideen bak Tommy var å tvinge to mennesker som ikke har lyst til å møte hverandre til å gjøre nettopp det – midt på høyfjellet. Og med de to skuespillerne Bjørn Sundquist og Anders Basmo Christiansen i toppform, kan det ikke gå galt.

– Jeg ville låse dem fast i en situasjon de ikke kan unnslippe. Der har du det dramatiske utgangspunktet, helt enkelt.

Det er gjerne det som ikke sies, og ligger mellom linjene, som er så virkningsfullt i replikkvekslingene mellom Basmo Christiansen og Sundquist. Førstnevnte spiller den litt lukkede søringen på tur i Nord Norge, mens Sundquist er den infame og lunefulle nordlendingen som spiller på motsetningene.

– Jeg hadde avklart at de skulle spille i filmen før jeg var ferdig med manus. De fikk først skissert hva det skulle handle om. Sundquist hadde spilt i The Pledge og kjente til hvordan jeg jobbet. Når skuespillerne takker ja på et så tidlig tidspunkt, er det en stor fordel, for da kan du også dra veksler på noen av de egenskapene de har.

I motsetning til de fleste andre kortfilmskapere – som gjerne utforsker formen – bruker Giæver mye tid på å utvikle karakterene. Kanskje ikke så rart at han nå har begynt å jobbe med lengre formater. Nylig fikk en støtte til novellefilmen Sommerhuset, som inngår i Norsk filmfonds talentsatsing "Nye veier til korte filmer". Kortfilmkonsulent Kalle Løchen sa følgende om satsingen på Giæver:

– Ole Giæver er et talent i den norske filmbransjen som bevisst ønsker å utvikle en særegen stemme, og han har et klart definert mål om å skape et spillefilmprosjekt i løpet av få år. Denne novellefilmen er et klart steg på veien mot et slikt mål. Med Sommerhuset fortsetter han å utvikle sitt fortellertalent, og bygger opp et karakterdrama som skaper utvikling av indre følelser hos sine rolletyper. Prosjektet er ambisiøst, og utviklet i samarbeid med filmens produsent, Karin Julsrud.

Møt Ole Giæver i samtale om sine kortfilmer på BLÅTT LERRET WEB-TV

MENY