Kid Stuff i Helsinki

hoppet lite.jpgDen 15.-16. november holder det finske filminstituttet og SF seminaret "Kid Stuff" i Helsinki.   

hoppet stort.jpg

Den 15.-16. november holder det finske filminstituttet og SF seminaret "Kid Stuff" i Helsinki.

"Kid Stuff" tar opp hvor skandinavisk barnefilm er i dag, og hva som vil skje med den i fremtiden.

I fjor var det Stockholm som huset seminaret, på initiativ fra Scandinavian Films.  I år er det Finsk Filminstitutt, i samarbeid med SF, som retter søkelyset på skandinavisk barnefilm.

Også UIAH /School of Motion Picture, Television and Production Design & Media Centre Lume er med å arrangere seminaret.

Seminaret strekker seg over to dager og er åpent for alle som jobber i filmbransjen, fra produksjon til finansiering, distribusjon og internasjonalt salg.

På programmet står blant annet seks diskusjoner, samt visninger av ny, skandinavisk barnefilm, både kort og lang.

Les mer på Finnish Film Foundations hjemmesider.  

Foto: Hoppet

Kid Stuff i Helsinki

hoppet lite.jpgDen 15.-16. november holder det finske filminstituttet og SF seminaret "Kid Stuff" i Helsinki.   

hoppet stort.jpg

Den 15.-16. november holder det finske filminstituttet og SF seminaret "Kid Stuff" i Helsinki.

"Kid Stuff" tar opp hvor skandinavisk barnefilm er i dag, og hva som vil skje med den i fremtiden.

I fjor var det Stockholm som huset seminaret, på initiativ fra Scandinavian Films.  I år er det Finsk Filminstitutt, i samarbeid med SF, som retter søkelyset på skandinavisk barnefilm.

Også UIAH /School of Motion Picture, Television and Production Design & Media Centre Lume er med å arrangere seminaret.

Seminaret strekker seg over to dager og er åpent for alle som jobber i filmbransjen, fra produksjon til finansiering, distribusjon og internasjonalt salg.

På programmet står blant annet seks diskusjoner, samt visninger av ny, skandinavisk barnefilm, både kort og lang.

Les mer på Finnish Film Foundations hjemmesider.  

Foto: Hoppet

MENY