Etterspør praktikanter

Varg Veum2Lite.jpgIrmelin Nordahl, leder for Vestnorsk Filmsenter, ønsker flere kompetanse-hevende aktiviteter som praktikantordningen på Varg Veum.    

Varg Veum2Stort.jpg

Irmelin Nordahl, leder for Vestnorsk Filmsenter, ønsker flere kompetansehevende aktiviteter som praktikantordningen på Varg Veum.  

– Alle kan ikke gå treårig filmskole – det er det ikke studieplasser til og det tar lang tid. Den beste formen for opplæring er derfor å være i produksjon. Mitt ønske er å få utviklet et opplegg for å ansette assistenter i opplæring på filmproduksjoner, mot at produksjonsselskapene får en form for økonomisk støtte. På den måten kan vi sikre kontinuerlig utvikling innen ulike fagfunksjoner.

Hun understreker at det vil være viktig å kvalitetssikre opplæringen.

– Ikke alle typer produksjoner vil egne seg for et slikt opplegg. Det vil også være forskjellige kompetansebehov i for eksempel Bergen i forhold til Stavanger. Men uansett handler dette om å legge til rette for å bygge opp talenter innenfor ulike fagfunksjoner i regionen.

Selv om det er avgjørende med dyktige folk på regi-, produsent- og fotosiden, er Nordahl opptatt av at også folk i funksjoner som eksempelvis lys og script er viktig å utvikle.

– For øvrig mener jeg at en tilsvarende form for talentutvikling bør prioriteres på produksjoner ellers i landet også, fordi det er visse kompetansebehov også nasjonalt, sier Nordahl. Hun legger til at Vestnorsk Filmsenters muligheter for å tilrettelegge for et slikt assistentopplegg vil avhenge av disponible midler på budsjettet for neste år.

(foto: Fra settet på den andre Varg Veum-filmen, Falne Engler)

Les mer om VESTNORSK FILMSENTER

Etterspør praktikanter

Varg Veum2Lite.jpgIrmelin Nordahl, leder for Vestnorsk Filmsenter, ønsker flere kompetanse-hevende aktiviteter som praktikantordningen på Varg Veum.    

Varg Veum2Stort.jpg

Irmelin Nordahl, leder for Vestnorsk Filmsenter, ønsker flere kompetansehevende aktiviteter som praktikantordningen på Varg Veum.  

– Alle kan ikke gå treårig filmskole – det er det ikke studieplasser til og det tar lang tid. Den beste formen for opplæring er derfor å være i produksjon. Mitt ønske er å få utviklet et opplegg for å ansette assistenter i opplæring på filmproduksjoner, mot at produksjonsselskapene får en form for økonomisk støtte. På den måten kan vi sikre kontinuerlig utvikling innen ulike fagfunksjoner.

Hun understreker at det vil være viktig å kvalitetssikre opplæringen.

– Ikke alle typer produksjoner vil egne seg for et slikt opplegg. Det vil også være forskjellige kompetansebehov i for eksempel Bergen i forhold til Stavanger. Men uansett handler dette om å legge til rette for å bygge opp talenter innenfor ulike fagfunksjoner i regionen.

Selv om det er avgjørende med dyktige folk på regi-, produsent- og fotosiden, er Nordahl opptatt av at også folk i funksjoner som eksempelvis lys og script er viktig å utvikle.

– For øvrig mener jeg at en tilsvarende form for talentutvikling bør prioriteres på produksjoner ellers i landet også, fordi det er visse kompetansebehov også nasjonalt, sier Nordahl. Hun legger til at Vestnorsk Filmsenters muligheter for å tilrettelegge for et slikt assistentopplegg vil avhenge av disponible midler på budsjettet for neste år.

(foto: Fra settet på den andre Varg Veum-filmen, Falne Engler)

Les mer om VESTNORSK FILMSENTER

MENY