Workshops og reisestipend fra NFU

Bli med på Marilyn Milgroms workshop i romantiske komedier, kurset om animert dokumentar, eller søk NFUs reisestipend for å delta på neste års Production Value i Postdam, Tyskland.

Bli med på Marilyn Milgroms workshop i romantiske komedier, kurset om animert dokumentar, eller søk NFUs reisestipend for å delta på neste års Production Value i Postdam, Tyskland.

Norsk Filmutvikling tilbyr nå workshops, kurs og muligheten for å vinne reisestipend.

Romantisk komedie-workshop
Manuskonsulent Marilyn Milgrom holder kurs romantisk komedie-workshop 19.-20. november. Kurset er i utgangspunktet tiltenkt manusforfattere, men er også åpent for regissører, produsenter og dramaturger.

Marilyn Milgrom er for tiden sjef for New Zealandske filmkommisjonen og underviser ved The Script Factory, London. Hun vil forsøke å besvare følgende spørsmål: Hva gjør en film til en romanstisk komedie, hva utgjør romansen i komedien, finnes det en europeisk romantisk komedie og finnes det en fast strukturmodell man kan følge for å lage en god, romantisk komedie?

Søknad med mini-cv sendes til Norsk Filmutvikling innen 21. oktober til [email protected]. Kurset finner sted hos NFU, 8.etasje på Filmens Hus 19.-20. november i tidsrommet 09.30 -16.30, med individuelle konsultasjoner 21. november. Egenandelen er på 600 kroner og påmeldingen er bindende. Merk emnefeltet ”Romantisk komedie-verksted”.

Animert dokumentar – fakta eller fiksjon?
Hensikten med kurset er å motbevise påstanden om at dokumentarer handler om virkelighet, mens animasjonsfilm er ren fantasi. Det finnes ”virkelighet” som blir ”sannere” presentert som animasjon enn som realfilm og tradisjonell dokumentar.

Seminarledere er blant annet Gunnar Strøm, førsteamanuensis i film og fjernsyn ved Høgskulen i Volda og Jonas Odell, animatør og regissør i ”FilmTeckarna”. Målgruppen er 15 profesjonelle filmarbeidere innen animasjon (reise på billigste måte blir dekket).

Søknad med mini-cv sendes innen 21. oktober til kurs @nfu.no. Kurset finner sted 9.november fra 10.00-16.00 på Fredrikstad Animation Festival. Merk søknaden ”Fakta eller Fiksjon”.

Production Value
Production Value er et unikt verksted for linjeprodusenter / produksjonsledere og regiassistenter der målet er å forbedre det kreative samarbeidet mellom produsenter og regissører.

Production Value arrangeres i Postdam, Tyskland fra 12.- 19. januar 2008. Kurset vil simulere seks filmprosjekter og 21 personer vil ha mulighet til å delta. Seks juniorlinjeprodusenter og seks regiassistenter kommer til å delta på verkstedet i syv dager, og seks produsenter og tre regissører kommer til å delta i to dager.

Deltakerne vil få veiledning av erfarne lærere som Pascal Salafa, Mathias Schwerbrock, Jose Luis Escolar, Marcel Just og Angie Schmidt.
For mer preliminær informasjon kan du gå inn på følgende nettside: http://www.focal.ch/prodvalue/2008.cfm

Du kan søke om reisestipend for å dekke egenandelen på 100 euro – som inkluderer kost og logi. Søknadsfristen er 1. november 2007. Send søknad og kortfattet CV til kurs [email protected].

Les mer på Filmutviklingens sider.

Foto: Bridget Jones: På randen

Workshops og reisestipend fra NFU

Bli med på Marilyn Milgroms workshop i romantiske komedier, kurset om animert dokumentar, eller søk NFUs reisestipend for å delta på neste års Production Value i Postdam, Tyskland.

Bli med på Marilyn Milgroms workshop i romantiske komedier, kurset om animert dokumentar, eller søk NFUs reisestipend for å delta på neste års Production Value i Postdam, Tyskland.

Norsk Filmutvikling tilbyr nå workshops, kurs og muligheten for å vinne reisestipend.

Romantisk komedie-workshop
Manuskonsulent Marilyn Milgrom holder kurs romantisk komedie-workshop 19.-20. november. Kurset er i utgangspunktet tiltenkt manusforfattere, men er også åpent for regissører, produsenter og dramaturger.

Marilyn Milgrom er for tiden sjef for New Zealandske filmkommisjonen og underviser ved The Script Factory, London. Hun vil forsøke å besvare følgende spørsmål: Hva gjør en film til en romanstisk komedie, hva utgjør romansen i komedien, finnes det en europeisk romantisk komedie og finnes det en fast strukturmodell man kan følge for å lage en god, romantisk komedie?

Søknad med mini-cv sendes til Norsk Filmutvikling innen 21. oktober til [email protected]. Kurset finner sted hos NFU, 8.etasje på Filmens Hus 19.-20. november i tidsrommet 09.30 -16.30, med individuelle konsultasjoner 21. november. Egenandelen er på 600 kroner og påmeldingen er bindende. Merk emnefeltet ”Romantisk komedie-verksted”.

Animert dokumentar – fakta eller fiksjon?
Hensikten med kurset er å motbevise påstanden om at dokumentarer handler om virkelighet, mens animasjonsfilm er ren fantasi. Det finnes ”virkelighet” som blir ”sannere” presentert som animasjon enn som realfilm og tradisjonell dokumentar.

Seminarledere er blant annet Gunnar Strøm, førsteamanuensis i film og fjernsyn ved Høgskulen i Volda og Jonas Odell, animatør og regissør i ”FilmTeckarna”. Målgruppen er 15 profesjonelle filmarbeidere innen animasjon (reise på billigste måte blir dekket).

Søknad med mini-cv sendes innen 21. oktober til kurs @nfu.no. Kurset finner sted 9.november fra 10.00-16.00 på Fredrikstad Animation Festival. Merk søknaden ”Fakta eller Fiksjon”.

Production Value
Production Value er et unikt verksted for linjeprodusenter / produksjonsledere og regiassistenter der målet er å forbedre det kreative samarbeidet mellom produsenter og regissører.

Production Value arrangeres i Postdam, Tyskland fra 12.- 19. januar 2008. Kurset vil simulere seks filmprosjekter og 21 personer vil ha mulighet til å delta. Seks juniorlinjeprodusenter og seks regiassistenter kommer til å delta på verkstedet i syv dager, og seks produsenter og tre regissører kommer til å delta i to dager.

Deltakerne vil få veiledning av erfarne lærere som Pascal Salafa, Mathias Schwerbrock, Jose Luis Escolar, Marcel Just og Angie Schmidt.
For mer preliminær informasjon kan du gå inn på følgende nettside: http://www.focal.ch/prodvalue/2008.cfm

Du kan søke om reisestipend for å dekke egenandelen på 100 euro – som inkluderer kost og logi. Søknadsfristen er 1. november 2007. Send søknad og kortfattet CV til kurs [email protected].

Les mer på Filmutviklingens sider.

Foto: Bridget Jones: På randen

MENY