Amandakomiteen etterkommer bransjen

Amandakomiteen har vedtatt å gjeninnføre prisen for Beste norske kinofilm som egen kategori.

Amandakomiteen har vedtatt å gjeninnføre prisen for Beste norske kinofilm som egen kategori.

Etter sommerens mediedebatt og i dialog med filmbransjen har Amandakomiteen besluttet å gjeninnføre prisen for Beste norske kinofilm som egen kategori. Folkets Amanda opprettholdes som en ren publikumspris. Dermed vil i alt 14 priser deles ut under Amandashowet i Haugesund Konserthus 17. august.

– Amandakomiteen har vært i tett dialog med bransjen i dette spørsmålet og innser at det er rimelig å skille mellom de to prisene, uttaler festivalsjef og leder for Amandakomiteen Gunnar Johan Løvvik. –Det har vært svært viktig for oss i denne beslutningsprosessen å komme til en løsning i tråd med bransjens ønske.

Juryleder Sissel Benneche Osvold har i flere intervjuer beklaget at juryen har vært fratatt kategorien Beste norske kinofilm, og stiller seg meget positiv til at denne nå tilbakeføres til juryen.

Til Rushprint understreker Løvvik at endringen skjer etter tett og konstruktiv dialog med bransjen.

– For meg er det viktig å lytte til bransjen og mediedebatten blant annet i Rushprint. Jeg har selvfølgelig ikke noe ønske om å redusere verdien av Amandaprisen. Vi innser at det var feil å slå sammen den nye publikumsprisen og beste norske film. Dette er også i tråd med juryens opprinnelige ønske. Derfor har juryen fått i oppdrag å nominere 3 filmer i den opprinnelige kategorien Amanda for beste norske film.

Med disse to kategoriene kan vi få i både pose og sekk, mener Løvik.

– Publikumsprisen er også en pris bransjen ønsker, under forutsetning at man beholder Amanda for beste kinofilm.

Den norske filmfestivalen i Haugesund 2007 starter fredag 17. august med Amandaprisutdeling, har sin offisielle åpning 18. august og avslutning torsdag 23. august. Barnefilmfesten går av stabelen 19.-23. august, mens markedet New Nordic Films finner sted 21.-24. august.

Amandakomiteen etterkommer bransjen

Amandakomiteen har vedtatt å gjeninnføre prisen for Beste norske kinofilm som egen kategori.

Amandakomiteen har vedtatt å gjeninnføre prisen for Beste norske kinofilm som egen kategori.

Etter sommerens mediedebatt og i dialog med filmbransjen har Amandakomiteen besluttet å gjeninnføre prisen for Beste norske kinofilm som egen kategori. Folkets Amanda opprettholdes som en ren publikumspris. Dermed vil i alt 14 priser deles ut under Amandashowet i Haugesund Konserthus 17. august.

– Amandakomiteen har vært i tett dialog med bransjen i dette spørsmålet og innser at det er rimelig å skille mellom de to prisene, uttaler festivalsjef og leder for Amandakomiteen Gunnar Johan Løvvik. –Det har vært svært viktig for oss i denne beslutningsprosessen å komme til en løsning i tråd med bransjens ønske.

Juryleder Sissel Benneche Osvold har i flere intervjuer beklaget at juryen har vært fratatt kategorien Beste norske kinofilm, og stiller seg meget positiv til at denne nå tilbakeføres til juryen.

Til Rushprint understreker Løvvik at endringen skjer etter tett og konstruktiv dialog med bransjen.

– For meg er det viktig å lytte til bransjen og mediedebatten blant annet i Rushprint. Jeg har selvfølgelig ikke noe ønske om å redusere verdien av Amandaprisen. Vi innser at det var feil å slå sammen den nye publikumsprisen og beste norske film. Dette er også i tråd med juryens opprinnelige ønske. Derfor har juryen fått i oppdrag å nominere 3 filmer i den opprinnelige kategorien Amanda for beste norske film.

Med disse to kategoriene kan vi få i både pose og sekk, mener Løvik.

– Publikumsprisen er også en pris bransjen ønsker, under forutsetning at man beholder Amanda for beste kinofilm.

Den norske filmfestivalen i Haugesund 2007 starter fredag 17. august med Amandaprisutdeling, har sin offisielle åpning 18. august og avslutning torsdag 23. august. Barnefilmfesten går av stabelen 19.-23. august, mens markedet New Nordic Films finner sted 21.-24. august.

MENY