Tre likestilte cinemateker

Etter å ha drevet alternativ kino på Verdensteatret i ett år kan Tromsø bli ett av tre regionale cinematek.

Etter å ha drevet alternativ kino på Verdensteatret i ett år kan Tromsø bli ett av tre regionale cinematek.

Det er som et ledd i behandlingen av Filmmeldingen at Familie- og kulturkomiteen at Stortinget har lagt politiske føringer for TIFF og Verdensteateret.

– Dette er en fantastisk nyhet. Kulturkomiteen har tatt vårt høringsinnspill til følge. Dette er også en anerkjennelse av det arbeidet vi har lagt ned i året som har gått, sier festivalsjef Martha Otte i en pressemelding.

Stortinget behandlet 12. juni familie- og kulturkomiteens innstilling til filmmeldinga ”Veiviseren. For det norske filmløftet” (St.meld. nr. 22). I innstillingen får Tromsø Internasjonale Filmfestival politisk anerkjennelse for at Verdensteatret Kino nå er et av tre regionale cinemateker i Norge. Formuleringen Otte jubler over er som følger:

”Komiteen understreker at kinoer, festivaler og cinemateker er viktige regionale visningsarenaer. Komiteen vil peke på at det i dag finnes regionale cinemateker i tre byer: Bergen, Trondheim og Tromsø, og legger til grunn at disse blir vurdert likt med tanke på statlig finansiering.” (Pkt. 2.7.1 Regional Filmsatsing)

– Dette er en sterk politisk føring om statlig finansiering i fremtiden. TIFF har brukt mye ressurser på å få etablert en alternativ kinodrift på Norges mest særegne kino. Nå er vi klar til å ta det neste skrittet, som er å bli integrert i programsamarbeidet de allerede eksisterende regionale cinematekene i Bergen og Trondheim har med Norsk filminstitutt.

Tittelen Cinematek er en beskyttet tittel som forvaltes av Norsk Filminstitutt. Tittelen medfører at man får tilgang på filmkopier fra Norsk Filminstitutts arkiv. Et cinematek forvalter filmarven, både den norske og den utenlandske, og skal skape, utvikle og dyrke interessen for og kunnskap om film, både hos filmskapere og publikum.

Les mer her og

Tre likestilte cinemateker

Etter å ha drevet alternativ kino på Verdensteatret i ett år kan Tromsø bli ett av tre regionale cinematek.

Etter å ha drevet alternativ kino på Verdensteatret i ett år kan Tromsø bli ett av tre regionale cinematek.

Det er som et ledd i behandlingen av Filmmeldingen at Familie- og kulturkomiteen at Stortinget har lagt politiske føringer for TIFF og Verdensteateret.

– Dette er en fantastisk nyhet. Kulturkomiteen har tatt vårt høringsinnspill til følge. Dette er også en anerkjennelse av det arbeidet vi har lagt ned i året som har gått, sier festivalsjef Martha Otte i en pressemelding.

Stortinget behandlet 12. juni familie- og kulturkomiteens innstilling til filmmeldinga ”Veiviseren. For det norske filmløftet” (St.meld. nr. 22). I innstillingen får Tromsø Internasjonale Filmfestival politisk anerkjennelse for at Verdensteatret Kino nå er et av tre regionale cinemateker i Norge. Formuleringen Otte jubler over er som følger:

”Komiteen understreker at kinoer, festivaler og cinemateker er viktige regionale visningsarenaer. Komiteen vil peke på at det i dag finnes regionale cinemateker i tre byer: Bergen, Trondheim og Tromsø, og legger til grunn at disse blir vurdert likt med tanke på statlig finansiering.” (Pkt. 2.7.1 Regional Filmsatsing)

– Dette er en sterk politisk føring om statlig finansiering i fremtiden. TIFF har brukt mye ressurser på å få etablert en alternativ kinodrift på Norges mest særegne kino. Nå er vi klar til å ta det neste skrittet, som er å bli integrert i programsamarbeidet de allerede eksisterende regionale cinematekene i Bergen og Trondheim har med Norsk filminstitutt.

Tittelen Cinematek er en beskyttet tittel som forvaltes av Norsk Filminstitutt. Tittelen medfører at man får tilgang på filmkopier fra Norsk Filminstitutts arkiv. Et cinematek forvalter filmarven, både den norske og den utenlandske, og skal skape, utvikle og dyrke interessen for og kunnskap om film, både hos filmskapere og publikum.

Les mer her og

MENY