– Vi snakker forbi hverandre

Birgitte Langballe i Film & Kino svarer her på innlegget fra Erlend Jonassen der han hevdet at hun uten basis i Filmmeldingen overførte en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino.

Birgitte Langballe i Film & Kino svarer her på innlegget fra Erlend Jonassen der han hevdet at hun uten basis i Filmmeldingen overførte en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino.

Erlend Jonassen i Norsk filminstitutt gir i Rushprint 16. mai uttrykk for at FILM&KINO i et innlegg i samme fora 10. mai overfører en del av Filminstituttets oppgaver for barn og unge til seg selv.

Han gir også uttrykk for at FILM&KINO har sviktende kunnskaper om hva arbeidet med barn og unge består i. Vårt innlegg var ment å imøtekomme påstander som ble fremsatt i Rushprint av Bitte Eskilsson fra det svenske filminstituttet.

Vi kan ikke se at vi har overført oppgaver fra Filminstituttet til FILM&KINO i det hele tatt. Vi har påpekt forskjeller mellom organiseringen på dette området i Sverige og Norge, samt hvordan oppgaver kan videreføres uansett hvilken organisasjonstilknytning de har og i fremtiden vil få.

Det kan virke som om vi i dette tilfellet nå snakker forbi hverandre. Antakelig er det mest hensiktsmessig å fortsette denne diskusjonen når Filminstituttet, Kirke- og kulturdepartementet og FILM&KINO skal utarbeide handlingsplanen for filmarbeidet mot barn og unge.

Birgitte Langballe
Kommunikasjonssjef i FILM&KINO

– Vi snakker forbi hverandre

Birgitte Langballe i Film & Kino svarer her på innlegget fra Erlend Jonassen der han hevdet at hun uten basis i Filmmeldingen overførte en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino.

Birgitte Langballe i Film & Kino svarer her på innlegget fra Erlend Jonassen der han hevdet at hun uten basis i Filmmeldingen overførte en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino.

Erlend Jonassen i Norsk filminstitutt gir i Rushprint 16. mai uttrykk for at FILM&KINO i et innlegg i samme fora 10. mai overfører en del av Filminstituttets oppgaver for barn og unge til seg selv.

Han gir også uttrykk for at FILM&KINO har sviktende kunnskaper om hva arbeidet med barn og unge består i. Vårt innlegg var ment å imøtekomme påstander som ble fremsatt i Rushprint av Bitte Eskilsson fra det svenske filminstituttet.

Vi kan ikke se at vi har overført oppgaver fra Filminstituttet til FILM&KINO i det hele tatt. Vi har påpekt forskjeller mellom organiseringen på dette området i Sverige og Norge, samt hvordan oppgaver kan videreføres uansett hvilken organisasjonstilknytning de har og i fremtiden vil få.

Det kan virke som om vi i dette tilfellet nå snakker forbi hverandre. Antakelig er det mest hensiktsmessig å fortsette denne diskusjonen når Filminstituttet, Kirke- og kulturdepartementet og FILM&KINO skal utarbeide handlingsplanen for filmarbeidet mot barn og unge.

Birgitte Langballe
Kommunikasjonssjef i FILM&KINO

MENY