– Feilaktig bilde

Birgitte Langballe overfører en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino, selv om det er dårlig basis i Filmmeldinga for slike synspunkter, skriver Erlend Jonassen, assisterende direktør i NFI i dette innlegget.

Birgitte Langballe overfører en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino, selv om det er dårlig basis i Filmmeldinga for slike synspunkter, skriver Erlend Jonassen, assisterende direktør i NFI i dette innlegget.

Filmmeldinga legger opp til en forsterket innsats i arbeidet med filmspørsmål for barn og unge, og at bransjeorganisasjonen Film&Kino skal pålegges å spille en sterkere rolle på dette området i framtiden. Hvordan politikken på dette området skal utformes i større detalj henvises til videre arbeid gjennom utarbeiding av en handlingsplan på området. Norsk filminstitutt, Film&Kino og Kultur- og kirkedepartementet skal delta i arbeidet med handlingsplanen.

Det er derfor med undring vi leser innlegg i Rushprints nyhetsbrev fra kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i Film&Kino der hun overfører en del av Filminstituttets oppgaver på området til Film&Kino. Det må naturligvis Film&Kino kunne mene og arbeide for selv om det er dårlig basis i Filmmeldinga for slike synspunkter. Arbeidsfordelingen mellom NFI og Film&Kino skal avklares i arbeidet med den nye handlingsplanen

Det virker som om Film&Kino har noe sviktende kunnskaper om hva arbeidet består i. I forståelig iver etter å overta nye oppgaver på et viktig område har man kommet i skade for å gi et feilaktig bilde av hvordan dette arbeidet har vært drevet til nå, og av hvilke roller henholdsvis Fillm&Kino og Norsk filminstitutt hittil har hatt.

Amandus
Amandus-konkurransen og -festivalen er et ektefødt barn av Norsk filminstitutt. Den ble startet tilbake i 1987 av det tidligere Statens filmsentral, som senere ble en del av Filminstituttet. I de senere år har festivalen vært fast etablert på Lillehammer. Da det var en allmenn oppfatning blant samarbeidspartnerne om at dette fungerte meget bra, ble Norsk filminstitutt, Lillehammer kommune, Opplands fylkeskommune og Høgskolen i Lillehammer i 2005 enig om å opprette en egen stiftelse for å drive Amandas. Også etter opprettelsen av stiftelsen har NFIs bidrag til dette arbeidet vært betydelig utover det rent økonomiske. Vi sitter blant annet i det arbeidende styret, bidrar i distribusjon av informasjon rundt festivalen, bistår i pressearbeid, gir faglige innspill på innhold og sørger for nær tilknytning gjennom Den kulturelle skolesekken. Film&Kino har hittil ikke hatt noen rolle i stiftelsen og Amandusarbeidet, men gitt pengestøtte til festivalen og de senere år samarbeidet med Filminstituttet om enkelte DKS-seminar under festivalen.

Dvoted
Dvoted er ingen stiftelse, det er et nettprosjekt for unge filmskapere. Initiativtaker var Nordisk Ministerråd på basis av Norsk filminstitutts tidligere norske prosjekt Mzoon. De nordiske filminstituttene driver prosjektet i fellesskap gjennom en styringsgruppe. Filminstituttet avsetter videre personalressurser til konsulent- og informasjonsarbeid for Dvoted. Det ville være en pussig tanke om en kino- og videoorganisasjon som Film&Kino, som har som hovedoppgave å formidle film på kino og video, skulle ønske å overta det operative ansvaret for dette. At dette og liknende prosjekter i fremtiden kan styrkes ved å motta finansiering fra Film&Kinos offentlige avgiftsmidler, er en annen sak. NFI håper at vi ved utarbeidelsen av handlingsplanen skal kunne få til en betydelig styrking av ressursene på området.

Både Amandus og Dvoted handler mye om talentutvikling og kompetanseheving, og det vil derfor være viktig at slike operative tiltak knyttes opp mot en institusjon som har nær tilknytning til produksjonsmiljø, utdanning og forskning.

Arbeidet i det nedlagte Skolefilmutvalget
Norsk filminstitutt var sekretariat for Skolefilmutvalget, som var finansiert av Utdanningsdepartementet fra 1987. Daglig leder var ansatt i NFI og administrerte alt arbeid inkludert produksjon av filmstudieopplegg. Film&Kino hadde et medlem i utvalget. Skolefilmutvalget hadde en rekke viktige oppgaver knyttet til film som undervisningsmiddel i skolen. Da Skolefilmutvalget dessverre ble nedlagt av den forrige regjeringen, videreførte Film&Kino en av utvalgets oppgaver, nemlig å utarbeide lærerveiledninger til nye spillefilmer for skolekino. Filminstituttet ser gjerne at organisasjonen styrker arbeidet på dette området og utvider den til også å omfatte andre filmer enn de som er aktuelle for kinodistribusjon og skolekino, for eksempel norsk kort- og dokumentarfilm.

Handlingsplanen
Norsk filminstitutt ser fram til å utarbeide en offensiv handlingsplan for området barn og unge sammen med Film&Kino og departementet.

Dette må ikke bli en konkurranse om oppgavene, men en fornuftig arbeidsdeling og plan for hvordan arbeidet kan utvides. Hovedpoenget i filmmeldinga er at feltet skal styrkes, og at Film&Kino skal bruke en større del av sine avgiftsmidler til disse oppgavene, og også tilstyrking av barnefilmklubbene.

Med dette som utgangspunkt ser Norsk filminstitutt fram til et inspirerende samarbeid om innsatsen til fordel for barn og unge.

Erlend Jonassen
assisterende direktør
Norsk filminstitutt

– Feilaktig bilde

Birgitte Langballe overfører en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino, selv om det er dårlig basis i Filmmeldinga for slike synspunkter, skriver Erlend Jonassen, assisterende direktør i NFI i dette innlegget.

Birgitte Langballe overfører en del av Filminstituttets oppgaver til Film&Kino, selv om det er dårlig basis i Filmmeldinga for slike synspunkter, skriver Erlend Jonassen, assisterende direktør i NFI i dette innlegget.

Filmmeldinga legger opp til en forsterket innsats i arbeidet med filmspørsmål for barn og unge, og at bransjeorganisasjonen Film&Kino skal pålegges å spille en sterkere rolle på dette området i framtiden. Hvordan politikken på dette området skal utformes i større detalj henvises til videre arbeid gjennom utarbeiding av en handlingsplan på området. Norsk filminstitutt, Film&Kino og Kultur- og kirkedepartementet skal delta i arbeidet med handlingsplanen.

Det er derfor med undring vi leser innlegg i Rushprints nyhetsbrev fra kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i Film&Kino der hun overfører en del av Filminstituttets oppgaver på området til Film&Kino. Det må naturligvis Film&Kino kunne mene og arbeide for selv om det er dårlig basis i Filmmeldinga for slike synspunkter. Arbeidsfordelingen mellom NFI og Film&Kino skal avklares i arbeidet med den nye handlingsplanen

Det virker som om Film&Kino har noe sviktende kunnskaper om hva arbeidet består i. I forståelig iver etter å overta nye oppgaver på et viktig område har man kommet i skade for å gi et feilaktig bilde av hvordan dette arbeidet har vært drevet til nå, og av hvilke roller henholdsvis Fillm&Kino og Norsk filminstitutt hittil har hatt.

Amandus
Amandus-konkurransen og -festivalen er et ektefødt barn av Norsk filminstitutt. Den ble startet tilbake i 1987 av det tidligere Statens filmsentral, som senere ble en del av Filminstituttet. I de senere år har festivalen vært fast etablert på Lillehammer. Da det var en allmenn oppfatning blant samarbeidspartnerne om at dette fungerte meget bra, ble Norsk filminstitutt, Lillehammer kommune, Opplands fylkeskommune og Høgskolen i Lillehammer i 2005 enig om å opprette en egen stiftelse for å drive Amandas. Også etter opprettelsen av stiftelsen har NFIs bidrag til dette arbeidet vært betydelig utover det rent økonomiske. Vi sitter blant annet i det arbeidende styret, bidrar i distribusjon av informasjon rundt festivalen, bistår i pressearbeid, gir faglige innspill på innhold og sørger for nær tilknytning gjennom Den kulturelle skolesekken. Film&Kino har hittil ikke hatt noen rolle i stiftelsen og Amandusarbeidet, men gitt pengestøtte til festivalen og de senere år samarbeidet med Filminstituttet om enkelte DKS-seminar under festivalen.

Dvoted
Dvoted er ingen stiftelse, det er et nettprosjekt for unge filmskapere. Initiativtaker var Nordisk Ministerråd på basis av Norsk filminstitutts tidligere norske prosjekt Mzoon. De nordiske filminstituttene driver prosjektet i fellesskap gjennom en styringsgruppe. Filminstituttet avsetter videre personalressurser til konsulent- og informasjonsarbeid for Dvoted. Det ville være en pussig tanke om en kino- og videoorganisasjon som Film&Kino, som har som hovedoppgave å formidle film på kino og video, skulle ønske å overta det operative ansvaret for dette. At dette og liknende prosjekter i fremtiden kan styrkes ved å motta finansiering fra Film&Kinos offentlige avgiftsmidler, er en annen sak. NFI håper at vi ved utarbeidelsen av handlingsplanen skal kunne få til en betydelig styrking av ressursene på området.

Både Amandus og Dvoted handler mye om talentutvikling og kompetanseheving, og det vil derfor være viktig at slike operative tiltak knyttes opp mot en institusjon som har nær tilknytning til produksjonsmiljø, utdanning og forskning.

Arbeidet i det nedlagte Skolefilmutvalget
Norsk filminstitutt var sekretariat for Skolefilmutvalget, som var finansiert av Utdanningsdepartementet fra 1987. Daglig leder var ansatt i NFI og administrerte alt arbeid inkludert produksjon av filmstudieopplegg. Film&Kino hadde et medlem i utvalget. Skolefilmutvalget hadde en rekke viktige oppgaver knyttet til film som undervisningsmiddel i skolen. Da Skolefilmutvalget dessverre ble nedlagt av den forrige regjeringen, videreførte Film&Kino en av utvalgets oppgaver, nemlig å utarbeide lærerveiledninger til nye spillefilmer for skolekino. Filminstituttet ser gjerne at organisasjonen styrker arbeidet på dette området og utvider den til også å omfatte andre filmer enn de som er aktuelle for kinodistribusjon og skolekino, for eksempel norsk kort- og dokumentarfilm.

Handlingsplanen
Norsk filminstitutt ser fram til å utarbeide en offensiv handlingsplan for området barn og unge sammen med Film&Kino og departementet.

Dette må ikke bli en konkurranse om oppgavene, men en fornuftig arbeidsdeling og plan for hvordan arbeidet kan utvides. Hovedpoenget i filmmeldinga er at feltet skal styrkes, og at Film&Kino skal bruke en større del av sine avgiftsmidler til disse oppgavene, og også tilstyrking av barnefilmklubbene.

Med dette som utgangspunkt ser Norsk filminstitutt fram til et inspirerende samarbeid om innsatsen til fordel for barn og unge.

Erlend Jonassen
assisterende direktør
Norsk filminstitutt

MENY