Hvem har fått dansefeber?

Har norsk barnekultur lært å danse med markedskreftene? Norsk filmutvikling fortsetter fokuset på barnekultur som næring og inviterer til seminar i Kristiansand.

Har norsk barnekultur lært å danse med markedskreftene? Norsk filmutvikling fortsetter fokuset på barnekultur som næring og inviterer til seminar i Kristiansand.

For tredje gang arrangerer Norsk filmutvikling en konferanse om barnekultur som næring, og i år satses det enda større og bredere. Fjorårets problemstilling var: Hvordan danse med ulvene uten å bli en av dem?. I år er spørsmålet: Hvem har fått dansefeber og hvem sitter fortsatt igjen som veggpryd?

Konferansen finner sted 25. april på Hotel Norge i Kristiansand, og i løpet av dagen vil det bli tatt opp viktige spørsmål innenfor profilering av barnekultur, regler for markedsføring med barn som målgruppe, tilgjengelige midler til nye problemer, det bredere medietilbudet mot unge mennesker og økende konkurranse utenfra.

John Bullivant, direktør for Kickback Media i England, åpner diskusjonen med en tale om nye strategier og modeller for utvikling av barneprosjekter. Filmfondets konsulenter Ivar Køhn, Vera Micaelsen og Nikolaj Frobenius holder innlegg om barnefilmproduksjoner. Komponist Geir Holmsen gir et innblikk i problemstillingen rundt det å skape et musikktilbud for barn. Koreograf Inger-Cecilie Bertran di Lis forteller om sine danseprosjekter for de minste. Ove Heiborg fra Qvisten Animation deler sine positive og negative opplevelser fra utviklingen av tv-serien og temaparken ”Kutoppen”. Direktør Øyvind Ursin Kavåg fra NSM presenterer nåværende og kommende regler for markedsføring rettet mot barn.

NFU ønsker med konferansen å stimulere til økt kontakt på tvers av bransjer, og inviterer representanter fra ledende forlag, film- og tv-produsenter, spillprodusenter, radio- og tv-kanaler, barneteater, dukketeater, dans, musikk, så vel som barnemuseer og temaparker til å delta.

Middag arrangeres på Myrens gård kl 20.00 for seminarets deltakere, i mer uformelle rammer.

Foto: Lille frk. Norge (NFI)

Dato: Onsdag 25. april, kl 10.30-18.00
Sted: Hotel Norge, Kristiansand
Egenandel: Kr 950,- (inkluderer konferansen med lunsj, festivalkort og middag på Myren gård)
Bindende påmelding innen mandag 16. april kl 12 til [email protected]. Merk emnefeltet ”Barnekultur i Kristiansand”.

Hvem har fått dansefeber?

Har norsk barnekultur lært å danse med markedskreftene? Norsk filmutvikling fortsetter fokuset på barnekultur som næring og inviterer til seminar i Kristiansand.

Har norsk barnekultur lært å danse med markedskreftene? Norsk filmutvikling fortsetter fokuset på barnekultur som næring og inviterer til seminar i Kristiansand.

For tredje gang arrangerer Norsk filmutvikling en konferanse om barnekultur som næring, og i år satses det enda større og bredere. Fjorårets problemstilling var: Hvordan danse med ulvene uten å bli en av dem?. I år er spørsmålet: Hvem har fått dansefeber og hvem sitter fortsatt igjen som veggpryd?

Konferansen finner sted 25. april på Hotel Norge i Kristiansand, og i løpet av dagen vil det bli tatt opp viktige spørsmål innenfor profilering av barnekultur, regler for markedsføring med barn som målgruppe, tilgjengelige midler til nye problemer, det bredere medietilbudet mot unge mennesker og økende konkurranse utenfra.

John Bullivant, direktør for Kickback Media i England, åpner diskusjonen med en tale om nye strategier og modeller for utvikling av barneprosjekter. Filmfondets konsulenter Ivar Køhn, Vera Micaelsen og Nikolaj Frobenius holder innlegg om barnefilmproduksjoner. Komponist Geir Holmsen gir et innblikk i problemstillingen rundt det å skape et musikktilbud for barn. Koreograf Inger-Cecilie Bertran di Lis forteller om sine danseprosjekter for de minste. Ove Heiborg fra Qvisten Animation deler sine positive og negative opplevelser fra utviklingen av tv-serien og temaparken ”Kutoppen”. Direktør Øyvind Ursin Kavåg fra NSM presenterer nåværende og kommende regler for markedsføring rettet mot barn.

NFU ønsker med konferansen å stimulere til økt kontakt på tvers av bransjer, og inviterer representanter fra ledende forlag, film- og tv-produsenter, spillprodusenter, radio- og tv-kanaler, barneteater, dukketeater, dans, musikk, så vel som barnemuseer og temaparker til å delta.

Middag arrangeres på Myrens gård kl 20.00 for seminarets deltakere, i mer uformelle rammer.

Foto: Lille frk. Norge (NFI)

Dato: Onsdag 25. april, kl 10.30-18.00
Sted: Hotel Norge, Kristiansand
Egenandel: Kr 950,- (inkluderer konferansen med lunsj, festivalkort og middag på Myren gård)
Bindende påmelding innen mandag 16. april kl 12 til [email protected]. Merk emnefeltet ”Barnekultur i Kristiansand”.

MENY