32 millioner til ny teknologi

En ny tilskuddsordning skal sikre at utviklingen av digitale teknikker og bruken av ny teknologi i distribusjon kommer bransjen til gode.

En ny tilskuddsordning skal sikre at utviklingen av digitale teknikker og bruken av ny teknologi i distribusjon kommer bransjen til gode.

MEDIA 2007 har satt av et budsjett på 4 millioner euro – cirka 32 millioner kroner – til en ny, todelt tilskuddsordning. Ordningen omfatter utvikling og bruk av digitale teknikker innen to beslektede områder: Klikkefilm – Video on demand (VOD) – og digital kinodistribusjon.

Når det gjelder støtte til klikkefilm, eller VOD, gis det tilskudd til rettighetshavere, det vil si produksjons- og distribusjonsselskaper, som i samarbeid utvikler tjenester for distribusjon av kataloger med europeiske verk til enkeltbrukere. Det gis også tilskudd til tjenester som er rettet mot å gi et individuelt publikum adgang til å velge audiovisuelle verk fra en sentral server for visning på skjerm ved streaming og/eller nedlasting.

Støtten til digital kinodistribusjon gis til distributører, kinoer, produsenter og så videre som samarbeider om utvikling av digital distribusjon av innhold til kinoer på et teknisk og kommersielt høyt nivå.

Det kan søkes tilskudd til ett eller begge områdene. Tilskuddsordningen henvender seg til rettighetshavere av europeiske verk – det vil si til uavhengige produksjons- og distribusjonsselskaper – som går sammen i konsortium for å skape plattformer for å gi publikums økt tilgang til europeiske verk. Tilskuddsordningen henvender seg til uavhengige selskaper som har sin hovedaktivitet innen den audiovisuelle sektor; produksjon, distribusjon, kinodrift. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Prosjektet må minst inkludere audiovisuelle verk fra minimum fire MEDIA-tilknyttede land som representerer minst tre ulike språk. Ikke mer enn 40 prosent (målt i visningstimer) av innholdet kan komme fra ett enkelt land.

Verkene må være europeiske produksjoner etter en nærmere definisjon. (For filmliste, se: http://eacea.ec.europa.eu/media/films) – spillefilmer, tv filmer og serier (fiksjon, animasjon, dokumentar) eller alternativt innhold som konserter, opera, andre forestillinger – og kortfilm.

Søknader kan være basert på helt ny eller eksisterende teknologi og det stilles krav om lansering av prosjektet innenfor en begrenset tidsperiode – senest 1. mai 2008.

Søknadsfrist 9. juli 2007. Mer informasjon, samt retningslinjer og søknadsskjema finner du på
MEDIA Desk Norges hjemmesider

32 millioner til ny teknologi

En ny tilskuddsordning skal sikre at utviklingen av digitale teknikker og bruken av ny teknologi i distribusjon kommer bransjen til gode.

En ny tilskuddsordning skal sikre at utviklingen av digitale teknikker og bruken av ny teknologi i distribusjon kommer bransjen til gode.

MEDIA 2007 har satt av et budsjett på 4 millioner euro – cirka 32 millioner kroner – til en ny, todelt tilskuddsordning. Ordningen omfatter utvikling og bruk av digitale teknikker innen to beslektede områder: Klikkefilm – Video on demand (VOD) – og digital kinodistribusjon.

Når det gjelder støtte til klikkefilm, eller VOD, gis det tilskudd til rettighetshavere, det vil si produksjons- og distribusjonsselskaper, som i samarbeid utvikler tjenester for distribusjon av kataloger med europeiske verk til enkeltbrukere. Det gis også tilskudd til tjenester som er rettet mot å gi et individuelt publikum adgang til å velge audiovisuelle verk fra en sentral server for visning på skjerm ved streaming og/eller nedlasting.

Støtten til digital kinodistribusjon gis til distributører, kinoer, produsenter og så videre som samarbeider om utvikling av digital distribusjon av innhold til kinoer på et teknisk og kommersielt høyt nivå.

Det kan søkes tilskudd til ett eller begge områdene. Tilskuddsordningen henvender seg til rettighetshavere av europeiske verk – det vil si til uavhengige produksjons- og distribusjonsselskaper – som går sammen i konsortium for å skape plattformer for å gi publikums økt tilgang til europeiske verk. Tilskuddsordningen henvender seg til uavhengige selskaper som har sin hovedaktivitet innen den audiovisuelle sektor; produksjon, distribusjon, kinodrift. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Prosjektet må minst inkludere audiovisuelle verk fra minimum fire MEDIA-tilknyttede land som representerer minst tre ulike språk. Ikke mer enn 40 prosent (målt i visningstimer) av innholdet kan komme fra ett enkelt land.

Verkene må være europeiske produksjoner etter en nærmere definisjon. (For filmliste, se: http://eacea.ec.europa.eu/media/films) – spillefilmer, tv filmer og serier (fiksjon, animasjon, dokumentar) eller alternativt innhold som konserter, opera, andre forestillinger – og kortfilm.

Søknader kan være basert på helt ny eller eksisterende teknologi og det stilles krav om lansering av prosjektet innenfor en begrenset tidsperiode – senest 1. mai 2008.

Søknadsfrist 9. juli 2007. Mer informasjon, samt retningslinjer og søknadsskjema finner du på
MEDIA Desk Norges hjemmesider

MENY