Når fair play rakner

Et nytt rettighetsregister skal verne deg mot rettslige konflikter vedrørende rettighetene til det du har skapt.
– Vi håper registeret også vil bidra til en ytterligere profesjonalisering av filmbransjen, forteller Christina Ulrichsen.

Et nytt rettighetsregister skal verne deg mot rettslige konflikter vedrørende rettighetene til det du har skapt.
– Vi håper registeret også vil bidra til en ytterligere profesjonalisering av filmbransjen, forteller Christina Ulrichsen.

I USA har man Screenwriters Guild Protect Act, i Danmark finnes Nordisk Copyrigh Bureau. Men her til lands har det eksistert få tilsvarende vern av de rettigheter du måtte ha på noe du er i ferd med å skape, enten det er en pitch til et filmmanus, en presentasjon eller første versjonen av et manuskript.

Men med det nye Rettighetsregisteret vil norske rettighetshavere kunne sikre seg en større grad av «fair play», mener Christina Ulrichsen. Hun jobber i Hobbart & Hobbart, som er en av Norges ledende rådgivningsselskaper innen håndtering av kontraktsarbeide, og initiativtaker til registreret.

Ulrichsen mener det er mange innen kreative yrker som har fått seg kostbare overraskelser i møte med en virkelighet som kan være alt annet enn fair. Dette gjelder særlig arbeider som befinner seg i sluttfasen.

– Ideer beskyttes ikke etter åndsverkloven, forteller Ulrichsen. Gjennom registrering i Rettighetsregisteret får man et sertifikat som kan stemples på arbeidet og på den måten kan virke preventivt.

– Du står mye sterkere og kan forhindre framtidige konflikter. Det gir en trygghet mange ikke har i dag, understreker Ulirichsen.

En slik registrering kan være en billig forsikring, mener hun.

– Det koster 490 kroner per registrering for 2 år. Du kan få lagret omfattende filer, men filmer er det så langt ikke funnet plass til. Det kan være manuskripter, musikk og presentasjoner innen design, osv. Det er også mulig for samarbeidspartnere å lagre intensjonsavtaler og møtereferater i registeret.

Ulrichsen har mange års erfaring fra filmbransjen og har selv sett hvor uryddig enkelte kan opptre. Og i en tid da kjøp og salg av audiovisuelle tjenester og arbeider øker voldsomt, er alle tjent med større forutsigbarhet og ryddighet, mener hun.

Les mer om Rettighetsregisteret:
RETTIGHETSREGISTERET.NO

Foto: Fra sammenstøtet mellom regissør og studiosjefer i Mulholland Drive

Når fair play rakner

Et nytt rettighetsregister skal verne deg mot rettslige konflikter vedrørende rettighetene til det du har skapt.
– Vi håper registeret også vil bidra til en ytterligere profesjonalisering av filmbransjen, forteller Christina Ulrichsen.

Et nytt rettighetsregister skal verne deg mot rettslige konflikter vedrørende rettighetene til det du har skapt.
– Vi håper registeret også vil bidra til en ytterligere profesjonalisering av filmbransjen, forteller Christina Ulrichsen.

I USA har man Screenwriters Guild Protect Act, i Danmark finnes Nordisk Copyrigh Bureau. Men her til lands har det eksistert få tilsvarende vern av de rettigheter du måtte ha på noe du er i ferd med å skape, enten det er en pitch til et filmmanus, en presentasjon eller første versjonen av et manuskript.

Men med det nye Rettighetsregisteret vil norske rettighetshavere kunne sikre seg en større grad av «fair play», mener Christina Ulrichsen. Hun jobber i Hobbart & Hobbart, som er en av Norges ledende rådgivningsselskaper innen håndtering av kontraktsarbeide, og initiativtaker til registreret.

Ulrichsen mener det er mange innen kreative yrker som har fått seg kostbare overraskelser i møte med en virkelighet som kan være alt annet enn fair. Dette gjelder særlig arbeider som befinner seg i sluttfasen.

– Ideer beskyttes ikke etter åndsverkloven, forteller Ulrichsen. Gjennom registrering i Rettighetsregisteret får man et sertifikat som kan stemples på arbeidet og på den måten kan virke preventivt.

– Du står mye sterkere og kan forhindre framtidige konflikter. Det gir en trygghet mange ikke har i dag, understreker Ulirichsen.

En slik registrering kan være en billig forsikring, mener hun.

– Det koster 490 kroner per registrering for 2 år. Du kan få lagret omfattende filer, men filmer er det så langt ikke funnet plass til. Det kan være manuskripter, musikk og presentasjoner innen design, osv. Det er også mulig for samarbeidspartnere å lagre intensjonsavtaler og møtereferater i registeret.

Ulrichsen har mange års erfaring fra filmbransjen og har selv sett hvor uryddig enkelte kan opptre. Og i en tid da kjøp og salg av audiovisuelle tjenester og arbeider øker voldsomt, er alle tjent med større forutsigbarhet og ryddighet, mener hun.

Les mer om Rettighetsregisteret:
RETTIGHETSREGISTERET.NO

Foto: Fra sammenstøtet mellom regissør og studiosjefer i Mulholland Drive

MENY