Filmmeldingen kommer

På fredag presenterer Kultur- og kirkedepartementet sin filmmelding. Det er allerede klart at bevilgningene økes til markedsføring av norsk film i utlandet. Følg med på www.rushprint.no.

På fredag presenterer Kultur- og kirkedepartementet sin filmmelding. Det er allerede klart at bevilgningene økes til markedsføring av norsk film i utlandet. Følg med på www.rushprint.no.

Trond Giskes utnevnte Einarsson-utvalg (bildet) leverte i desember sin rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet til Kultur- og kirkedepartementet.

Anbefalingen fra utvalget går i korthet ut på å samle alle støtteordningene under ett og samme tak, etter modell fra Danmark og Sverige. Rapporten ble så sendt ut på høring.

Departementet har nå behandlet høringssvarene, og presenterer sin filmmelding fredag kl 12. Departementet har allerede gitt uttrykk for at bevilgningene skal økes til markedsføring av norsk film i utlandet. Rushprint kommer tilbake med mer.

Les også tidligere artikler:

Klare for debatt

Uvanlig samlet bransje

Sentralisering skaper strid

Filmmeldingen kommer

På fredag presenterer Kultur- og kirkedepartementet sin filmmelding. Det er allerede klart at bevilgningene økes til markedsføring av norsk film i utlandet. Følg med på www.rushprint.no.

På fredag presenterer Kultur- og kirkedepartementet sin filmmelding. Det er allerede klart at bevilgningene økes til markedsføring av norsk film i utlandet. Følg med på www.rushprint.no.

Trond Giskes utnevnte Einarsson-utvalg (bildet) leverte i desember sin rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet til Kultur- og kirkedepartementet.

Anbefalingen fra utvalget går i korthet ut på å samle alle støtteordningene under ett og samme tak, etter modell fra Danmark og Sverige. Rapporten ble så sendt ut på høring.

Departementet har nå behandlet høringssvarene, og presenterer sin filmmelding fredag kl 12. Departementet har allerede gitt uttrykk for at bevilgningene skal økes til markedsføring av norsk film i utlandet. Rushprint kommer tilbake med mer.

Les også tidligere artikler:

Klare for debatt

Uvanlig samlet bransje

Sentralisering skaper strid

MENY