Produsenter som bedriftsledere

Programmet Fram Kultur Film tar sikte på å øke internasjonaliseringen blant norske produsenter. Resepten er å tenke ”bedrift” om egen virksomhet.

Programmet Fram Kultur Film tar sikte på å øke internasjonaliseringen blant norske produsenter. Resepten er å tenke ”bedrift” om egen virksomhet.

FRAM Kultur Film er et bedriftsutviklingsprogram som skal bidra til økt forretnings- og markedsforståelse for produsenter og produksjonsselskaper. Programmet skal styrke selskapenes konkurransekraft og gi nye muligheter gjennom økt vekst og lønnsomhet.

En skal oppnå en forståelse for å tenke ”bedrift” om sin egen virksomhet og bli tilført tilstrekkelig kompetanse til at en når sine målsettinger.

Deltakerne skal utarbeide en virksomhetsplan som skal omfatte målsettinger, veien for å komme dit og hva som er de kritiske suksessfaktorene. Man skal lære seg å arbeide bevisst etter konkrete handlingsplaner.

Programmet vil gjennomføres over 12 måneder og i løpet av denne tiden vil det avholdes 5 fellessamlinger. I periodene mellom samlingene vil hver deltaker få individuell oppfølgning av kvalifiserte Fram-rådgivere.

Programmålsetning:
Minimum 50 % av deltakerne skal ha startet en internasjonaliseringsprosess ved programslutt.

Målgrupper:
Produksjonsselskaper innenfor områdene:

• Spillefilm, kort- og novellefilm
• TV-produksjon og dokumentarfilm
• Musikkvideo, reklamefilm og oppdragsproduksjon
• Animasjon og dataspill

Programmets fokusområder:
• Strategi og forretningsutvikling
• Markedsføring og internasjonalisering
• Samproduksjoner
• Økonomi og finansiering
• Prosjektledelse

Innhold søknad:
Virksomheter som ønsker å delta i programmet sender inn følgende materiell til [email protected]

a. En kort skriftlig presentasjon av virksomheten. Historikk, litt om bakgrunn og resultater samt noen få tanker om framtiden. Kontaktinfo.
b. Regnskap for de to siste årene.

Dette skal ikke utgjøre mer en maks en – 1 – A4 side.

Kontaktpersoner:
For utfyllende informasjon kan følgende personer kontaktes:

Prosjektleder Svein Dybdahl tlf 51 87 43 09, mob. 958 98 475, mail: [email protected]
Martin Aanestad tlf. 51 54 48 07, mob. 992 98 531, mail: [email protected]

Bak programmet står Innovasjon Norge, Norsk Filmutvikling, Filmkraft Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Norske film + tv produsenters forening.

Søknadsfrist: 24.04.07

Produsenter som bedriftsledere

Programmet Fram Kultur Film tar sikte på å øke internasjonaliseringen blant norske produsenter. Resepten er å tenke ”bedrift” om egen virksomhet.

Programmet Fram Kultur Film tar sikte på å øke internasjonaliseringen blant norske produsenter. Resepten er å tenke ”bedrift” om egen virksomhet.

FRAM Kultur Film er et bedriftsutviklingsprogram som skal bidra til økt forretnings- og markedsforståelse for produsenter og produksjonsselskaper. Programmet skal styrke selskapenes konkurransekraft og gi nye muligheter gjennom økt vekst og lønnsomhet.

En skal oppnå en forståelse for å tenke ”bedrift” om sin egen virksomhet og bli tilført tilstrekkelig kompetanse til at en når sine målsettinger.

Deltakerne skal utarbeide en virksomhetsplan som skal omfatte målsettinger, veien for å komme dit og hva som er de kritiske suksessfaktorene. Man skal lære seg å arbeide bevisst etter konkrete handlingsplaner.

Programmet vil gjennomføres over 12 måneder og i løpet av denne tiden vil det avholdes 5 fellessamlinger. I periodene mellom samlingene vil hver deltaker få individuell oppfølgning av kvalifiserte Fram-rådgivere.

Programmålsetning:
Minimum 50 % av deltakerne skal ha startet en internasjonaliseringsprosess ved programslutt.

Målgrupper:
Produksjonsselskaper innenfor områdene:

• Spillefilm, kort- og novellefilm
• TV-produksjon og dokumentarfilm
• Musikkvideo, reklamefilm og oppdragsproduksjon
• Animasjon og dataspill

Programmets fokusområder:
• Strategi og forretningsutvikling
• Markedsføring og internasjonalisering
• Samproduksjoner
• Økonomi og finansiering
• Prosjektledelse

Innhold søknad:
Virksomheter som ønsker å delta i programmet sender inn følgende materiell til [email protected]

a. En kort skriftlig presentasjon av virksomheten. Historikk, litt om bakgrunn og resultater samt noen få tanker om framtiden. Kontaktinfo.
b. Regnskap for de to siste årene.

Dette skal ikke utgjøre mer en maks en – 1 – A4 side.

Kontaktpersoner:
For utfyllende informasjon kan følgende personer kontaktes:

Prosjektleder Svein Dybdahl tlf 51 87 43 09, mob. 958 98 475, mail: [email protected]
Martin Aanestad tlf. 51 54 48 07, mob. 992 98 531, mail: [email protected]

Bak programmet står Innovasjon Norge, Norsk Filmutvikling, Filmkraft Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Norske film + tv produsenters forening.

Søknadsfrist: 24.04.07

MENY