Manusverksted for produsenter og regissører

Manusarbeid ses ofte på som en ensom prosess. Et nytt kurs skal lære produsenter og regissører kreativt samarbeid med manusforfattere.

Manusarbeid ses ofte på som en ensom prosess. Et nytt kurs skal lære produsenter og regissører kreativt samarbeid med manusforfattere.

Norsk filmutvikling inviterer til kreativt utviklingsverksted 26.-27. mars + en valgfri individuell prosjektkonsultasjon (1 ½ time) 28. (29. mars)

Verkstedet ledes av Marilyn Milgrom, underviser/foreleser ved ”The Script Factory” i London og ved det europeiske prosjektet EKRAN i Warszawa. Hun har forelest i Screenwriting Labs i Brasil og Singapore og ledet verksteder over hele Storbritannia, så vel som India og Israel. Hun er ekstern eksaminator på Screenwriting MA Course hos London Film School. Milgrom har i tillegg jobbet som skuespiller, produsent og regissør.

Dette verkstedet rettes mot spillefilmprodusenter og regissører, og det tar sikte på å gi dem den nødvendige kunnskapen og selvtilliten til å kunne jobbe kreativt med manusforfattere i utvikling av spillefilmmanus. De to kursdagene vil ha et balansert innhold av forelesninger og verkstedøvelser, og vil fokusere på utviklingen av deltagernes manusanalystiske egenskaper og deres erfaring med å gjennomføre manusmøter med forfattere.

Deltagerne tilbys i tillegg muligheten til å returnere med en manusforfatter fra et av prosjektene de for tiden utvikler for en 90 minutters privat konsultasjon. Dette vil gi deltagerne muligheten til både å se teori satt ut i praksis og å få feedback på eget prosjekt. Deltagere som ønsker å benytte seg av en privat konsultasjon må levere en kort prosjektbeskrivelse (maks tre sider) senest to uker i forkant av verkstedet.

Målgruppe: 4 regissører + 4 produsenter + manusforfattere for individuelle møter

Dato: 26.– 27. mars + valgfri individuell prosjektkonsultasjon (1 ½ time) 28. (29. mars)
Tid: 09.30 – 16.30
Sted: Norsk filmutvikling
Egenandel: kr 600,-

Søknad med mini-cv sendes innen 2. mars til:
[email protected] eller per post til Norsk filmutvikling, Postboks 904 Sentrum, 0104 Oslo

Merk søknaden/ emnefeltet med ”Kreativt utviklingsverksted”

Foto fra Adaptation

Manusverksted for produsenter og regissører

Manusarbeid ses ofte på som en ensom prosess. Et nytt kurs skal lære produsenter og regissører kreativt samarbeid med manusforfattere.

Manusarbeid ses ofte på som en ensom prosess. Et nytt kurs skal lære produsenter og regissører kreativt samarbeid med manusforfattere.

Norsk filmutvikling inviterer til kreativt utviklingsverksted 26.-27. mars + en valgfri individuell prosjektkonsultasjon (1 ½ time) 28. (29. mars)

Verkstedet ledes av Marilyn Milgrom, underviser/foreleser ved ”The Script Factory” i London og ved det europeiske prosjektet EKRAN i Warszawa. Hun har forelest i Screenwriting Labs i Brasil og Singapore og ledet verksteder over hele Storbritannia, så vel som India og Israel. Hun er ekstern eksaminator på Screenwriting MA Course hos London Film School. Milgrom har i tillegg jobbet som skuespiller, produsent og regissør.

Dette verkstedet rettes mot spillefilmprodusenter og regissører, og det tar sikte på å gi dem den nødvendige kunnskapen og selvtilliten til å kunne jobbe kreativt med manusforfattere i utvikling av spillefilmmanus. De to kursdagene vil ha et balansert innhold av forelesninger og verkstedøvelser, og vil fokusere på utviklingen av deltagernes manusanalystiske egenskaper og deres erfaring med å gjennomføre manusmøter med forfattere.

Deltagerne tilbys i tillegg muligheten til å returnere med en manusforfatter fra et av prosjektene de for tiden utvikler for en 90 minutters privat konsultasjon. Dette vil gi deltagerne muligheten til både å se teori satt ut i praksis og å få feedback på eget prosjekt. Deltagere som ønsker å benytte seg av en privat konsultasjon må levere en kort prosjektbeskrivelse (maks tre sider) senest to uker i forkant av verkstedet.

Målgruppe: 4 regissører + 4 produsenter + manusforfattere for individuelle møter

Dato: 26.– 27. mars + valgfri individuell prosjektkonsultasjon (1 ½ time) 28. (29. mars)
Tid: 09.30 – 16.30
Sted: Norsk filmutvikling
Egenandel: kr 600,-

Søknad med mini-cv sendes innen 2. mars til:
[email protected] eller per post til Norsk filmutvikling, Postboks 904 Sentrum, 0104 Oslo

Merk søknaden/ emnefeltet med ”Kreativt utviklingsverksted”

Foto fra Adaptation

MENY