Beskytt dine rettigheter

Fallgruvene er mange når det gjelder rettigheter i film- og tv-produksjon. Norsk filmutvikling arrangerer seminar om emnet. Programmet er nå klart.

Fallgruvene er mange når det gjelder rettigheter i film- og tv-produksjon. Norsk filmutvikling arrangerer seminar om emnet. Programmet er nå klart.

Seminaret tar sikte på å gi løsninger på en del juridiske problemer som kunstnere kan møte på. Hvordan bør kunstnere selv gå frem for å trygge sitt arbeid, og hva er lovregulert for kreativt arbeid?

På en praktisk og bransjerelatert måte vil følgende juridiske områder berøres: formatrettigheter, ideelle rettigheter, opphavsrettslig vern, enerett, eksemplar-fremstilling og offentliggjøring med mer.

Seminaret vil også gå inn i det ikke lovregulerte området hvor eierskap til ideer ligger. Hvordan kan man beskytte seg mot plagiering og tyveri av kreativt arbeid som ikke er lovbeskyttet? Seminaret tar for seg viktigheten av å beskytte sitt arbeid ovenfor potensielle samarbeidspartnere så som produsenter, forleggere, finansierer, kringkastere samt andre aktører i bransjen.

Det å ikke sørge for tilstrekkelig sikring av rettighetene sine kan i verste fall koste en kunstner dyrt.

Det vil bli en fyldig gjennomgang av Rettighetsregisteret.no.

Foredragsholdere:
Martin Braathen og Christina Ulrichsen
Juridiske rådgivere ved agent og rådgivningsselskapet Hobbart & Hobbart AS

Bård R. Meltvedt
Kunstner, dommer, advokat i verdens største advokatfirma DLA Piper.

Rebekka Nøkling
Forlegger, Birkeland Innovasjon, offentlig investerings- og utviklingsselskap.

Tom Løland
Generalsekretær, Norske Dramatikeres Forbund.

Målgruppe: Profesjonelle filmarbeidere som er interessert i opphavsrettigheter

Søknad med mini-cv må være mottatt senest 23. februar
Merk søknaden ”Et seminar om rettigheter””

Dato: 19. mars
Tid: 09.30 – 15.00
Sted: Norsk filmutvikling/Lillebil
Egenandel: kr 300 inkl. lunsj

Søknad sendes:
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo
Eller e-post:
[email protected]

Beskytt dine rettigheter

Fallgruvene er mange når det gjelder rettigheter i film- og tv-produksjon. Norsk filmutvikling arrangerer seminar om emnet. Programmet er nå klart.

Fallgruvene er mange når det gjelder rettigheter i film- og tv-produksjon. Norsk filmutvikling arrangerer seminar om emnet. Programmet er nå klart.

Seminaret tar sikte på å gi løsninger på en del juridiske problemer som kunstnere kan møte på. Hvordan bør kunstnere selv gå frem for å trygge sitt arbeid, og hva er lovregulert for kreativt arbeid?

På en praktisk og bransjerelatert måte vil følgende juridiske områder berøres: formatrettigheter, ideelle rettigheter, opphavsrettslig vern, enerett, eksemplar-fremstilling og offentliggjøring med mer.

Seminaret vil også gå inn i det ikke lovregulerte området hvor eierskap til ideer ligger. Hvordan kan man beskytte seg mot plagiering og tyveri av kreativt arbeid som ikke er lovbeskyttet? Seminaret tar for seg viktigheten av å beskytte sitt arbeid ovenfor potensielle samarbeidspartnere så som produsenter, forleggere, finansierer, kringkastere samt andre aktører i bransjen.

Det å ikke sørge for tilstrekkelig sikring av rettighetene sine kan i verste fall koste en kunstner dyrt.

Det vil bli en fyldig gjennomgang av Rettighetsregisteret.no.

Foredragsholdere:
Martin Braathen og Christina Ulrichsen
Juridiske rådgivere ved agent og rådgivningsselskapet Hobbart & Hobbart AS

Bård R. Meltvedt
Kunstner, dommer, advokat i verdens største advokatfirma DLA Piper.

Rebekka Nøkling
Forlegger, Birkeland Innovasjon, offentlig investerings- og utviklingsselskap.

Tom Løland
Generalsekretær, Norske Dramatikeres Forbund.

Målgruppe: Profesjonelle filmarbeidere som er interessert i opphavsrettigheter

Søknad med mini-cv må være mottatt senest 23. februar
Merk søknaden ”Et seminar om rettigheter””

Dato: 19. mars
Tid: 09.30 – 15.00
Sted: Norsk filmutvikling/Lillebil
Egenandel: kr 300 inkl. lunsj

Søknad sendes:
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo
Eller e-post:
[email protected]

MENY