Nordnorsk filmsenter fornyer seg

Filmsenteret i Honningsvåg omorganiserer seg etter modell fra Midtnorsk filmesenter. Samtidig pågår debatten om flytting av senteret.

Filmsenteret i Honningsvåg omorganiserer seg etter modell fra Midtnorsk filmesenter. Samtidig pågår debatten om flytting av senteret.

Nordnorsk Filmsenter planlegger en organisasjonsendring, hvor senteret skal organisere seg etter modell fra Midtnorsk Filmsenter, skriver NNFS i en pressemelding. Dette innebærer å ansette en filmfaglig direktør i 100 % stilling og en filmkonsulent i redusert stilling.

Dessuten skal styret i Nordnorsk filmsenter i løpet av 2007 lyse ut et hovedstipend på inntil 100.000 kr for en filmarbeider som vil få delta på en nasjonal/internasjonal filmproduksjon.
Styret har også besluttet å øke stipend- og kursbudsjettet med 200.000 kr. Dette er for å gi nordnorske filmarbeidere mulighet til kompetanseheving.

Nordnorsk Filmsenter ligger i Honningsvåg, og når det nå skal ansettes filmfaglig direktør er bostedet til denne personen ikke avgjørende i en ansettelsesprosess, heter det i pressemeldingen.

Samtidig fortsetter debatten om flytting av senteret i Finnmarks dagblad:

Åpner for filmflytting fra Nordkapp til Kautokeino

– Blander kortene

Nordnorsk filmsenter fornyer seg

Filmsenteret i Honningsvåg omorganiserer seg etter modell fra Midtnorsk filmesenter. Samtidig pågår debatten om flytting av senteret.

Filmsenteret i Honningsvåg omorganiserer seg etter modell fra Midtnorsk filmesenter. Samtidig pågår debatten om flytting av senteret.

Nordnorsk Filmsenter planlegger en organisasjonsendring, hvor senteret skal organisere seg etter modell fra Midtnorsk Filmsenter, skriver NNFS i en pressemelding. Dette innebærer å ansette en filmfaglig direktør i 100 % stilling og en filmkonsulent i redusert stilling.

Dessuten skal styret i Nordnorsk filmsenter i løpet av 2007 lyse ut et hovedstipend på inntil 100.000 kr for en filmarbeider som vil få delta på en nasjonal/internasjonal filmproduksjon.
Styret har også besluttet å øke stipend- og kursbudsjettet med 200.000 kr. Dette er for å gi nordnorske filmarbeidere mulighet til kompetanseheving.

Nordnorsk Filmsenter ligger i Honningsvåg, og når det nå skal ansettes filmfaglig direktør er bostedet til denne personen ikke avgjørende i en ansettelsesprosess, heter det i pressemeldingen.

Samtidig fortsetter debatten om flytting av senteret i Finnmarks dagblad:

Åpner for filmflytting fra Nordkapp til Kautokeino

– Blander kortene

MENY