Frislipp av forbudt film

Tancred Ibsens To mistenkelige personer, forbudt vist offentlig siden 1952, gjøres allment tilgjengelig i dag.

Tancred Ibsens To mistenkelige personer, forbudt vist offentlig siden 1952, gjøres allment tilgjengelig i dag.

Fra torsdag 1. februar kan filmen ses på filmarkivet.no. Det skriver Norsk filminstitutt i en pressemelding.

To mistenkelige personer (1950) skildrer en av det forrige århundrets store kriminalsaker: Lensmannsmordene på Ringerike. Historien forteller om to lensmenn som blir drept mens de er på jakt etter to skapsprengere sensommeren 1926. Morderne blir identifisert og en storstilt forbryterjakt satt i gang. En ung nordmann som i filmen heter Gustav og en svenske (Ekstrøm i filmen) blir pågrepet. Mens Gustav arresteres og dømmes til livsvarig fengsel for mordene, dør Ekstrøm under pågripelsen.

“Gustav” har sonet sin dom i 1946, og starter et nytt liv. Da han får vite at det skal lages film av kriminalsaken, prøver han å få stoppet filmatiseringen. Men ikke før filmen er ferdig produsert i 1950, får han medhold grunnet hensyn til personvern. En dom fra Høyesterett fra 1952 forbyr all offentlig fremføring av filmen. Dette til tross for at “Gustav” i filmen blir tilnærmet «frikjent» for drapene.

Filmen blir forbudt av hensynet til personvernet til hovedpersonen. Dette er helt unikt, også i internasjonal sammenheng. Dommen er et eksempel på at datidens rettspraksis vektet hensynet til personvernet sterkere enn ytringsfriheten.

Norsk Filmstudio AS tok opp saken på nytt i 2003 med tanke på publisering. I 2005 ble den underlagt en ny juridisk vurdering av Jon Bing. Den slår fast at filmen nå kan gjøres tilgjengelig for offentligheten, blant annet fordi hovedpersonen ikke lenger er i live og fordi ytringsfriheten står sterkere i dag.

To mistenkelige personer har tidligere blitt vist i lukkede forsamlinger under festivaler og på filmklubber, men det er først nå at den er tilgjengelig for allmennheten ved at man kan se den på filmarkivet.no. Frislippet markeres også med en visning på Cinemateket samme kveld kl 18. Visningen innledes av Jon Bing.

Foto: NFI

Frislipp av forbudt film

Tancred Ibsens To mistenkelige personer, forbudt vist offentlig siden 1952, gjøres allment tilgjengelig i dag.

Tancred Ibsens To mistenkelige personer, forbudt vist offentlig siden 1952, gjøres allment tilgjengelig i dag.

Fra torsdag 1. februar kan filmen ses på filmarkivet.no. Det skriver Norsk filminstitutt i en pressemelding.

To mistenkelige personer (1950) skildrer en av det forrige århundrets store kriminalsaker: Lensmannsmordene på Ringerike. Historien forteller om to lensmenn som blir drept mens de er på jakt etter to skapsprengere sensommeren 1926. Morderne blir identifisert og en storstilt forbryterjakt satt i gang. En ung nordmann som i filmen heter Gustav og en svenske (Ekstrøm i filmen) blir pågrepet. Mens Gustav arresteres og dømmes til livsvarig fengsel for mordene, dør Ekstrøm under pågripelsen.

“Gustav” har sonet sin dom i 1946, og starter et nytt liv. Da han får vite at det skal lages film av kriminalsaken, prøver han å få stoppet filmatiseringen. Men ikke før filmen er ferdig produsert i 1950, får han medhold grunnet hensyn til personvern. En dom fra Høyesterett fra 1952 forbyr all offentlig fremføring av filmen. Dette til tross for at “Gustav” i filmen blir tilnærmet «frikjent» for drapene.

Filmen blir forbudt av hensynet til personvernet til hovedpersonen. Dette er helt unikt, også i internasjonal sammenheng. Dommen er et eksempel på at datidens rettspraksis vektet hensynet til personvernet sterkere enn ytringsfriheten.

Norsk Filmstudio AS tok opp saken på nytt i 2003 med tanke på publisering. I 2005 ble den underlagt en ny juridisk vurdering av Jon Bing. Den slår fast at filmen nå kan gjøres tilgjengelig for offentligheten, blant annet fordi hovedpersonen ikke lenger er i live og fordi ytringsfriheten står sterkere i dag.

To mistenkelige personer har tidligere blitt vist i lukkede forsamlinger under festivaler og på filmklubber, men det er først nå at den er tilgjengelig for allmennheten ved at man kan se den på filmarkivet.no. Frislippet markeres også med en visning på Cinemateket samme kveld kl 18. Visningen innledes av Jon Bing.

Foto: NFI

MENY