Filmfotografi for kvinner

Innen filmfotografi er kvinneandelen svært lav. Nå arrangeres et eget kurs i faget, spesielt rettet mot kvinner.

Innen filmfotografi er kvinneandelen svært lav. Nå arrangeres et eget kurs i faget, spesielt rettet mot kvinner.

Kurset arrangeres av Lenzflare International, som er basert i Göteborg og holder workshops og kurs innen film, kunst og teknikk. Kurset ”Grunnleggende filmfotografi for kvinnelige fotografer” avholdes 12-16 februar i Göteborg, og har som hovedmål å gi kvinnelige fotografer sjansen til å lære om 35mm-teknikken i et så autentisk miljø som mulig. Dette for å gi kvinnelige filmfotografer økt selvtillit til å ta del i både det nordiske og det internasjonale markedet, uten følelsen av utilstrekkelighet overfor dagens teknologiske framskritt innen en for filmproduksjonens mest sentrale funksjoner, heter det på Lenzflares hjemmesider.

Kurset skal videre skape en plattform for å støtte og stimulere kvinnelige filmfotografer over hele Norden og gi dem en sterkere konkurranseevne på den nordiske og den internasjonale markedet, gjennom å styrke både deres kunstneriske og tekniske kunnskaper.
Deltakerne på kurset vil få kjennskap til hele prosessen ved filmskaping: forproduksjon, produksjon og etterarbeid gjennom diskusjoner, analyser og praktisk håndtering av en produksjon.

Les mer på Lenzflares hjemmesider

Filmfotografi for kvinner

Innen filmfotografi er kvinneandelen svært lav. Nå arrangeres et eget kurs i faget, spesielt rettet mot kvinner.

Innen filmfotografi er kvinneandelen svært lav. Nå arrangeres et eget kurs i faget, spesielt rettet mot kvinner.

Kurset arrangeres av Lenzflare International, som er basert i Göteborg og holder workshops og kurs innen film, kunst og teknikk. Kurset ”Grunnleggende filmfotografi for kvinnelige fotografer” avholdes 12-16 februar i Göteborg, og har som hovedmål å gi kvinnelige fotografer sjansen til å lære om 35mm-teknikken i et så autentisk miljø som mulig. Dette for å gi kvinnelige filmfotografer økt selvtillit til å ta del i både det nordiske og det internasjonale markedet, uten følelsen av utilstrekkelighet overfor dagens teknologiske framskritt innen en for filmproduksjonens mest sentrale funksjoner, heter det på Lenzflares hjemmesider.

Kurset skal videre skape en plattform for å støtte og stimulere kvinnelige filmfotografer over hele Norden og gi dem en sterkere konkurranseevne på den nordiske og den internasjonale markedet, gjennom å styrke både deres kunstneriske og tekniske kunnskaper.
Deltakerne på kurset vil få kjennskap til hele prosessen ved filmskaping: forproduksjon, produksjon og etterarbeid gjennom diskusjoner, analyser og praktisk håndtering av en produksjon.

Les mer på Lenzflares hjemmesider

MENY