Revolusjonerende digitalt verktøy

Når Bent Hamers neste film O´Horten går i opptak over jul, er det med et helt nytt digitalt arbeidsverktøy. Årets Kodak-vinner, fotograf John Christian Rosenlund, har brukt to år på å utvikle Keyframe OnSet.

Når Bent Hamers neste film O´Horten går i opptak over jul, er det med et helt nytt digitalt arbeidsverktøy. Årets Kodak-vinner, fotograf John Christian Rosenlund, har brukt to år på å utvikle Keyframe OnSet.

John Christian Rosenlund mottok nylig Kodak-prisen for foto på Den brysomme mannen. Nå jobber han med Bent Hamers siste prosjekt som i høst fikk støtte fra Norsk filmfond, O´Horten. Opptakene starter 30. januar, og gjennom hele prosessen vil et helt nytt verktøy brukes: Keyframe OnSet.

– Dette er et software-basert verktøy som har to overordnede fordeler. For det første vil rushes, det man ser på hver dag, være mest mulig likt det som kommer opp på kino. For det andre sikrer verktøyet arbeidsflyten i produksjonen, sier Rosenlund.

Han forteller at målsettingen er at O´Horten skal gjeninnføre høykvalitetsrushes der staben sammen får oppleve filmen nært opp til hvordan den vil bli til slutt. Da vil man kunne sjekke fokus, sminke, scenografi og så videre hele tiden underveis.

– Etter at video tok over rushes fra analog filmprint, forsvant rutinene der staben samlet seg for visning og kunne fokusere på filmens uttrykk. Rushes er blitt en regigreie der man kan sjekke spill og klipp, og resten av staben holdes utenfor. Men felles visning av optimal rushes er viktig. Det er først når man ser noe konkret, dagens opptak, at man vet om man er på rett vei eller ikke, mener Rosenlund.

Han forklarer videre at noe av det viktigste ved Keyframe OnSet er å sikre flyten av informasjon underveis i produksjonen.

– Kamerarapportene digitaliseres på settet, føres direkte inn i en PDA (personlig digital assistent), kobles på Keyframe-softwaren og følger filmen som metadata fram til projeksjon. Ikke som i dag, hvor informasjon på papir forsvinner i den digitale flyten. Dette handler om å finne en måte å sikre seg at de kunstneriske funksjonene ved spillefilm ivaretas. I dag har fotografen ingen kontroll. Dersom man for eksempel har vært en natt ute og filmet, og har lyssatt opptakene til å se grønne ut, kan det skje at en assistent etterpå ved en feil skrur natta til å bli blå. Det du kanskje har sagt på telefonen, er borte. Men med dette verktøyet følger all informasjonen bildet, sier Rosenlund.

– Som fotograf bruker man noen ganger flere måneder på å sette seg inn i filmspråket. Det er derfor naturlig at det er fotografen som vet mest om hvorfor bildet er som det er og som raskest kan videreføre regissørens intensjoner inn i post. Hvorfor skal andre ta over, spør han, og forteller i Keyframe OnSet også stiller nye krav til fotografen.

– Det krever at fotografen etter opptaksslutt lyssetter neste dags rushes. Etter at man er ferdig med det, sendes en visuell og matematisk rapport via mail til lab om hvordan rushes skal se ut og hvordan hver scene skal lyssettes når filmen overføres fra film til digital/HD. Dette orker man ikke etter en lang arbeidsdag hvis det tar to timer. Så noe av poenget er at det skal være så enkelt som mulig å bruke for fotografen.

Han forteller at det var Bent Hamers ønske at Keyframe OnSet skulle brukes på O´Horten.

–Da vi jobbet sammen på Factotum, fikk vi lyst til å bruke et sånt verktøy. Det fantes da to lignende typer, et som Kodak har utviklet, og en prototyp fra en russer, som vi fikk bruke. Bent fikk endelig sett bilder som var slik han forventet at de skulle være. Men systemet var tungvint å bruke, og da jeg sammen med Kenneth Langås startet Drylab Research & development, fikk vi muligheten til å utvikle vårt eget verktøy. Keyframe utvikles i nært samarbeid med HiG, Høyskolen på Gjøvik og Fargelaboratoriet. Jeg har smugprøvd det på reklamefilmer. Det er så ferdig at vi kan bruke det, og om kort tid vil det komme en testpilot, som andre kan prøve ut, avslutter Rosenlund.

Les juryens begrunnelse for årets Kodakpris her:

Kodakprisen 2006

Revolusjonerende digitalt verktøy

Når Bent Hamers neste film O´Horten går i opptak over jul, er det med et helt nytt digitalt arbeidsverktøy. Årets Kodak-vinner, fotograf John Christian Rosenlund, har brukt to år på å utvikle Keyframe OnSet.

Når Bent Hamers neste film O´Horten går i opptak over jul, er det med et helt nytt digitalt arbeidsverktøy. Årets Kodak-vinner, fotograf John Christian Rosenlund, har brukt to år på å utvikle Keyframe OnSet.

John Christian Rosenlund mottok nylig Kodak-prisen for foto på Den brysomme mannen. Nå jobber han med Bent Hamers siste prosjekt som i høst fikk støtte fra Norsk filmfond, O´Horten. Opptakene starter 30. januar, og gjennom hele prosessen vil et helt nytt verktøy brukes: Keyframe OnSet.

– Dette er et software-basert verktøy som har to overordnede fordeler. For det første vil rushes, det man ser på hver dag, være mest mulig likt det som kommer opp på kino. For det andre sikrer verktøyet arbeidsflyten i produksjonen, sier Rosenlund.

Han forteller at målsettingen er at O´Horten skal gjeninnføre høykvalitetsrushes der staben sammen får oppleve filmen nært opp til hvordan den vil bli til slutt. Da vil man kunne sjekke fokus, sminke, scenografi og så videre hele tiden underveis.

– Etter at video tok over rushes fra analog filmprint, forsvant rutinene der staben samlet seg for visning og kunne fokusere på filmens uttrykk. Rushes er blitt en regigreie der man kan sjekke spill og klipp, og resten av staben holdes utenfor. Men felles visning av optimal rushes er viktig. Det er først når man ser noe konkret, dagens opptak, at man vet om man er på rett vei eller ikke, mener Rosenlund.

Han forklarer videre at noe av det viktigste ved Keyframe OnSet er å sikre flyten av informasjon underveis i produksjonen.

– Kamerarapportene digitaliseres på settet, føres direkte inn i en PDA (personlig digital assistent), kobles på Keyframe-softwaren og følger filmen som metadata fram til projeksjon. Ikke som i dag, hvor informasjon på papir forsvinner i den digitale flyten. Dette handler om å finne en måte å sikre seg at de kunstneriske funksjonene ved spillefilm ivaretas. I dag har fotografen ingen kontroll. Dersom man for eksempel har vært en natt ute og filmet, og har lyssatt opptakene til å se grønne ut, kan det skje at en assistent etterpå ved en feil skrur natta til å bli blå. Det du kanskje har sagt på telefonen, er borte. Men med dette verktøyet følger all informasjonen bildet, sier Rosenlund.

– Som fotograf bruker man noen ganger flere måneder på å sette seg inn i filmspråket. Det er derfor naturlig at det er fotografen som vet mest om hvorfor bildet er som det er og som raskest kan videreføre regissørens intensjoner inn i post. Hvorfor skal andre ta over, spør han, og forteller i Keyframe OnSet også stiller nye krav til fotografen.

– Det krever at fotografen etter opptaksslutt lyssetter neste dags rushes. Etter at man er ferdig med det, sendes en visuell og matematisk rapport via mail til lab om hvordan rushes skal se ut og hvordan hver scene skal lyssettes når filmen overføres fra film til digital/HD. Dette orker man ikke etter en lang arbeidsdag hvis det tar to timer. Så noe av poenget er at det skal være så enkelt som mulig å bruke for fotografen.

Han forteller at det var Bent Hamers ønske at Keyframe OnSet skulle brukes på O´Horten.

–Da vi jobbet sammen på Factotum, fikk vi lyst til å bruke et sånt verktøy. Det fantes da to lignende typer, et som Kodak har utviklet, og en prototyp fra en russer, som vi fikk bruke. Bent fikk endelig sett bilder som var slik han forventet at de skulle være. Men systemet var tungvint å bruke, og da jeg sammen med Kenneth Langås startet Drylab Research & development, fikk vi muligheten til å utvikle vårt eget verktøy. Keyframe utvikles i nært samarbeid med HiG, Høyskolen på Gjøvik og Fargelaboratoriet. Jeg har smugprøvd det på reklamefilmer. Det er så ferdig at vi kan bruke det, og om kort tid vil det komme en testpilot, som andre kan prøve ut, avslutter Rosenlund.

Les juryens begrunnelse for årets Kodakpris her:

Kodakprisen 2006

MENY