– Isungset blander kortene

– Odd Isungset i TV2 blander kortene fullstendig når han forsøker å sette alle typer subjektive dokumentarer i samme bås og på den måten forsvare visningen av Naive Norge, sier Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino.

– Odd Isungset i TV2 blander kortene fullstendig når han forsøker å sette alle typer subjektive dokumentarer i samme bås og på den måten forsvare visningen av Naive Norge, sier Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino.

Oslo Dokumentarkino viste i høst Smaken av hund som TV2 nektet å sette opp. Naive Norge (bildet), som skapte slik mediestorm i forrige uke, ville imidlertid aldri blitt aktuell for visning på dokumentarkinoen.

– Ikke på noen måte. Filmen har jo ikke noe argument. Oslo Dokumentarkino promoterer subjektive, politiske dokumentarfilmer, men dette gjelder ikke filmer som Naive Norge. Det at en film er subjektiv fritar den ikke for krav til en argumentasjon som er mulig å følge og forholde seg til, sier Ketil Magnussen, som driver Oslo Dokumentarkino.

Smaken av hund argumenterer for sitt syn, selv om det er en sterkt subjektiv dokumentar. Det er en grunnleggende forskjell på dokumentarer som legger fram et subjektivt syn basert på definerte og synlige premisser og et tydelig resonnement med transparente argumenter som tilskueren/tilhøreren kan ta stilling til, som Michael Moore og Robert Greenwald, og, på den annen side, den type dokumentar som Naive Norge representerer, som kun forsøker å forsterke fordommer og forvrengninger av virkeligheten, basert på utydelige og ikke grunngitte premisser og uten å legge fram argumenter.

Han mener at Odd Isungset bommer grovt når han forsvarer visningen av Naive Norge med at filmen representerer en internasjonal trend.

– Odd Isungset i TV2 blander kortene fullstendig når han forsøker å sette alle typer subjektive dokumentarer i samme bås og på den måten forsvare visningen av Naive Norge. Han argumenterer med å henvise til at det i dag er en bølge av subjektive politiske dokumentarer i verden og at TV2 viste Naive Norge fordi de ønsker å bringe fram filmer som er del av denne bølgen. Det er en bølge av subjektive og politiske dokumentarer i dag, men det er en enorm forskjell på disse og en dokumentar som Naive Norge som framfører rasistiske synspunkter uten å greie å resonnere med argumenter man kan ta stilling til, mener Magnussen.

Naive Norge tar utgangspunkt i hvordan én mann har følt og opplevd noen enkeltepisoder, og generaliserer så fra dette til en konklusjon som rammer alle som han ikke opplever som norske. Dette ville ikke holdt mål i en skolestil på ungdomsskolen.

Isungset sa til Rushprint i forrige uke at det debattskapende potensialet ved Naive Norge i seg selv hadde en verdi.

– Hvis TV2 virkelig mente dette, burde kanalen satt filmen inn i en kontekst, for eksempel i form av en debatt i etterkant. Hvis debatten dreide seg om hvor lett fordommer skapes, kunne filmen hatt en funksjon. Men TV2 har ikke skapt noen kontekst i det hele tatt. Fordommer og rasisme må tas opp, man kan ikke bare bruke filmmediet til å kaste ut påstander, mener Magnussen.

Les også: TV2s omstridte valg

– Isungset blander kortene

– Odd Isungset i TV2 blander kortene fullstendig når han forsøker å sette alle typer subjektive dokumentarer i samme bås og på den måten forsvare visningen av Naive Norge, sier Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino.

– Odd Isungset i TV2 blander kortene fullstendig når han forsøker å sette alle typer subjektive dokumentarer i samme bås og på den måten forsvare visningen av Naive Norge, sier Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino.

Oslo Dokumentarkino viste i høst Smaken av hund som TV2 nektet å sette opp. Naive Norge (bildet), som skapte slik mediestorm i forrige uke, ville imidlertid aldri blitt aktuell for visning på dokumentarkinoen.

– Ikke på noen måte. Filmen har jo ikke noe argument. Oslo Dokumentarkino promoterer subjektive, politiske dokumentarfilmer, men dette gjelder ikke filmer som Naive Norge. Det at en film er subjektiv fritar den ikke for krav til en argumentasjon som er mulig å følge og forholde seg til, sier Ketil Magnussen, som driver Oslo Dokumentarkino.

Smaken av hund argumenterer for sitt syn, selv om det er en sterkt subjektiv dokumentar. Det er en grunnleggende forskjell på dokumentarer som legger fram et subjektivt syn basert på definerte og synlige premisser og et tydelig resonnement med transparente argumenter som tilskueren/tilhøreren kan ta stilling til, som Michael Moore og Robert Greenwald, og, på den annen side, den type dokumentar som Naive Norge representerer, som kun forsøker å forsterke fordommer og forvrengninger av virkeligheten, basert på utydelige og ikke grunngitte premisser og uten å legge fram argumenter.

Han mener at Odd Isungset bommer grovt når han forsvarer visningen av Naive Norge med at filmen representerer en internasjonal trend.

– Odd Isungset i TV2 blander kortene fullstendig når han forsøker å sette alle typer subjektive dokumentarer i samme bås og på den måten forsvare visningen av Naive Norge. Han argumenterer med å henvise til at det i dag er en bølge av subjektive politiske dokumentarer i verden og at TV2 viste Naive Norge fordi de ønsker å bringe fram filmer som er del av denne bølgen. Det er en bølge av subjektive og politiske dokumentarer i dag, men det er en enorm forskjell på disse og en dokumentar som Naive Norge som framfører rasistiske synspunkter uten å greie å resonnere med argumenter man kan ta stilling til, mener Magnussen.

Naive Norge tar utgangspunkt i hvordan én mann har følt og opplevd noen enkeltepisoder, og generaliserer så fra dette til en konklusjon som rammer alle som han ikke opplever som norske. Dette ville ikke holdt mål i en skolestil på ungdomsskolen.

Isungset sa til Rushprint i forrige uke at det debattskapende potensialet ved Naive Norge i seg selv hadde en verdi.

– Hvis TV2 virkelig mente dette, burde kanalen satt filmen inn i en kontekst, for eksempel i form av en debatt i etterkant. Hvis debatten dreide seg om hvor lett fordommer skapes, kunne filmen hatt en funksjon. Men TV2 har ikke skapt noen kontekst i det hele tatt. Fordommer og rasisme må tas opp, man kan ikke bare bruke filmmediet til å kaste ut påstander, mener Magnussen.

Les også: TV2s omstridte valg

MENY