– Venter reaksjoner

Fredag 8. desember kommer innstillingen fra arbeidsutvalget som skal gjennomgå støttesystemet for film. Det knytter seg stor spenning til konklusjonen. – Vi venter reaksjoner fra bransjen, sier Kristenn Einarsson, leder for utvalget.

Fredag 8. desember kommer innstillingen fra arbeidsutvalget som skal gjennomgå støttesystemet for film. Det knytter seg stor spenning til konklusjonen. – Vi venter reaksjoner fra bransjen, sier Kristenn Einarsson, leder for utvalget.

To møter gjenstår før arbeidsutvalget konkluderer og leverer meldingen fredag 8. desember. Så blir det en høringsrunde i januar der alle parter kan komme med innspill.

– Jeg tror meldingen vi kommer med skal bli nyttig. Vi forventer reaksjoner, på alle felter vil det være mange som mener noe annet. Men jeg håper andre også vil få et overordnet, helhetlig syn på dette, sier Kristenn Einarsson, leder for utvalget.

Både i Sverige og Danmark er de bevilgende instansene (vårt Filmfond) lagt inn under filminstituttene. Danmark har en enda mer helhetlig filmmodell enn Sverige, som også har flere andre fond.Henning Camre fra Det danske filminstitut og Peter Hald fra Svenska Filminstitutet er blant medlemmene i arbeidsutvalget.

– Det har vært svært verdifullt å ha med de to. Vi har nøye vurdert modeller de har i andre land, og særlig i Danmark og Sverige, sier Einarsson.

Han forteller at han er fornøyd med prosessen fram mot en konklusjon.

– Vi hadde særdeles kort frist på oss til å behandle et omfattende tema. Så prosessen har vært en utfordring, men vi har hatt mange dyktige folk i utvalget med god bransjekunnskap og har hatt et flott samspill med bransjen som har kommet med innspill hele veien. Så jeg er godt fornøyd med arbeidet som er gjort, og ser fram til at vi også skal nå en god konklusjon.

Utvalget består av sju kvinner og fem menn:
Ane Dahl Torp, Margreth Olin, Vigdis Lian, Lene Løken, Nina Grünfeld, Elisabeth Sjaastad, Solvor Amdahl, Henning Camre, Peter Hald, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Aage Aaberge og Kristenn Einarsson.

– Venter reaksjoner

Fredag 8. desember kommer innstillingen fra arbeidsutvalget som skal gjennomgå støttesystemet for film. Det knytter seg stor spenning til konklusjonen. – Vi venter reaksjoner fra bransjen, sier Kristenn Einarsson, leder for utvalget.

Fredag 8. desember kommer innstillingen fra arbeidsutvalget som skal gjennomgå støttesystemet for film. Det knytter seg stor spenning til konklusjonen. – Vi venter reaksjoner fra bransjen, sier Kristenn Einarsson, leder for utvalget.

To møter gjenstår før arbeidsutvalget konkluderer og leverer meldingen fredag 8. desember. Så blir det en høringsrunde i januar der alle parter kan komme med innspill.

– Jeg tror meldingen vi kommer med skal bli nyttig. Vi forventer reaksjoner, på alle felter vil det være mange som mener noe annet. Men jeg håper andre også vil få et overordnet, helhetlig syn på dette, sier Kristenn Einarsson, leder for utvalget.

Både i Sverige og Danmark er de bevilgende instansene (vårt Filmfond) lagt inn under filminstituttene. Danmark har en enda mer helhetlig filmmodell enn Sverige, som også har flere andre fond.Henning Camre fra Det danske filminstitut og Peter Hald fra Svenska Filminstitutet er blant medlemmene i arbeidsutvalget.

– Det har vært svært verdifullt å ha med de to. Vi har nøye vurdert modeller de har i andre land, og særlig i Danmark og Sverige, sier Einarsson.

Han forteller at han er fornøyd med prosessen fram mot en konklusjon.

– Vi hadde særdeles kort frist på oss til å behandle et omfattende tema. Så prosessen har vært en utfordring, men vi har hatt mange dyktige folk i utvalget med god bransjekunnskap og har hatt et flott samspill med bransjen som har kommet med innspill hele veien. Så jeg er godt fornøyd med arbeidet som er gjort, og ser fram til at vi også skal nå en god konklusjon.

Utvalget består av sju kvinner og fem menn:
Ane Dahl Torp, Margreth Olin, Vigdis Lian, Lene Løken, Nina Grünfeld, Elisabeth Sjaastad, Solvor Amdahl, Henning Camre, Peter Hald, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Aage Aaberge og Kristenn Einarsson.

MENY