Bevilgninger fra Filmfondet

Årets siste tildelinger til dokumentarprosjekter er klare. Les her om hvilke filmer som har fått støtte, og om fristen for innlevering av søknader til neste år.

Årets siste tildelinger til dokumentarprosjekter er klare. Les her om hvilke filmer som har fått støtte, og om fristen for innlevering av søknader til neste år.

Norsk filmfond har vedtatt tilskudd på 2,9 millioner kroner til dokumentarfilmprosjekter, melder Fondet. Ressursstriden i Barentsregionen og Arne Treholts kamp for å få tatt opp saken sin er blant temaene i prosjektene. Totalt 19 prosjekt får tilskudd, sju av disse er produksjonstilskudd.

Fondet fikk inn i alt 78 søknader om tilskudd, med en samlet søknadssum på 16 millioner kroner. Dette er fjerde søknadsrunde av fire i 2006.

Søknadene i denne runden fordelte seg slik:
– Søknad om tilskudd til utvikling av dokumentarserie: 4
– Søknad om tilskudd til produksjon av dokumentarserie: 2
– Søknad om tilskudd til utvikling av enkeltstående dokumentar: 34
– Søknad om tilskudd til produksjon av enkeltstående dokumentar: 38

Kvinneandelen i søknadsbunken var 39 % når man regner 1 poeng pr nøkkelrolle (produsent, regi, manus). I tildelingene ble kvinneandelen 39 %.

Vedtatte tilskudd i fjerde søknadsrunde 2006:

Følgende 12 prosjekt får utviklingstilskudd:

Jeg er døden
NOK 180 000
Produsent: Skofteland Film, Oslo

Jakten på hukommelsen
NOK 100 000
Produsent: Merkur Film as, Oslo

SolvangNytt
NOK 75 000
Produsent: Bivrost film & tv as, Tønsberg

Samvittighetsreisen
NOK 75 000
Produsent: Cylinder Production as, Bærum

Ett år eldre
NOK 120 000
Produsent: Motlys as, Oslo

I skjul
NOK 100 000
Produsent: Motlys as, Oslo

Persian Carpet
NOK 95 000
Produsent: Egne as

Exil
NOK 75000
Produsent: Zulu Film as, Oslo

High Hopes
Dokumentarserie
NOK 75 000
Produsent: Sydvest Film as, Stavanger

De nye rederne
NOK 75 000
Produsent: Laterna Magica as, Oslo

Everest – triumf og tragedie
NOK 100 000
Produsent: Sherpa film as, Oslo

A cup of tea
NOK 75 000
Produsent: Pro-tes Productions, Oslo

Følgende sju prosjekt får produksjonstilskudd:

3269 Dagros
NOK 200 000
Produsent: Motlys as, Oslo

En baby i bagasjen
NOK 300 000
Produsent: You are here as, Oslo

Kampen om Barents
NOK 300 000
Produsent: Tellus Works as, Oslo

The Antagonist of Dreaming
NOK 110 000
Produsent: Merkur film as, Oslo

Gjenopptakelsen
NOK 440 000
Produsent: Fenris film as, Oslo

Den andre straffen
NOK 350 000
Produsent: Zulu film as, Oslo

Prirechnyy
NOK 90 000
Produsent: Motlys as, Oslo

Neste søknadsfrist for enkeltstående dokumentar og dokumentarserier er 22.1.07 før klokka 1600

Bevilgninger fra Filmfondet

Årets siste tildelinger til dokumentarprosjekter er klare. Les her om hvilke filmer som har fått støtte, og om fristen for innlevering av søknader til neste år.

Årets siste tildelinger til dokumentarprosjekter er klare. Les her om hvilke filmer som har fått støtte, og om fristen for innlevering av søknader til neste år.

Norsk filmfond har vedtatt tilskudd på 2,9 millioner kroner til dokumentarfilmprosjekter, melder Fondet. Ressursstriden i Barentsregionen og Arne Treholts kamp for å få tatt opp saken sin er blant temaene i prosjektene. Totalt 19 prosjekt får tilskudd, sju av disse er produksjonstilskudd.

Fondet fikk inn i alt 78 søknader om tilskudd, med en samlet søknadssum på 16 millioner kroner. Dette er fjerde søknadsrunde av fire i 2006.

Søknadene i denne runden fordelte seg slik:
– Søknad om tilskudd til utvikling av dokumentarserie: 4
– Søknad om tilskudd til produksjon av dokumentarserie: 2
– Søknad om tilskudd til utvikling av enkeltstående dokumentar: 34
– Søknad om tilskudd til produksjon av enkeltstående dokumentar: 38

Kvinneandelen i søknadsbunken var 39 % når man regner 1 poeng pr nøkkelrolle (produsent, regi, manus). I tildelingene ble kvinneandelen 39 %.

Vedtatte tilskudd i fjerde søknadsrunde 2006:

Følgende 12 prosjekt får utviklingstilskudd:

Jeg er døden
NOK 180 000
Produsent: Skofteland Film, Oslo

Jakten på hukommelsen
NOK 100 000
Produsent: Merkur Film as, Oslo

SolvangNytt
NOK 75 000
Produsent: Bivrost film & tv as, Tønsberg

Samvittighetsreisen
NOK 75 000
Produsent: Cylinder Production as, Bærum

Ett år eldre
NOK 120 000
Produsent: Motlys as, Oslo

I skjul
NOK 100 000
Produsent: Motlys as, Oslo

Persian Carpet
NOK 95 000
Produsent: Egne as

Exil
NOK 75000
Produsent: Zulu Film as, Oslo

High Hopes
Dokumentarserie
NOK 75 000
Produsent: Sydvest Film as, Stavanger

De nye rederne
NOK 75 000
Produsent: Laterna Magica as, Oslo

Everest – triumf og tragedie
NOK 100 000
Produsent: Sherpa film as, Oslo

A cup of tea
NOK 75 000
Produsent: Pro-tes Productions, Oslo

Følgende sju prosjekt får produksjonstilskudd:

3269 Dagros
NOK 200 000
Produsent: Motlys as, Oslo

En baby i bagasjen
NOK 300 000
Produsent: You are here as, Oslo

Kampen om Barents
NOK 300 000
Produsent: Tellus Works as, Oslo

The Antagonist of Dreaming
NOK 110 000
Produsent: Merkur film as, Oslo

Gjenopptakelsen
NOK 440 000
Produsent: Fenris film as, Oslo

Den andre straffen
NOK 350 000
Produsent: Zulu film as, Oslo

Prirechnyy
NOK 90 000
Produsent: Motlys as, Oslo

Neste søknadsfrist for enkeltstående dokumentar og dokumentarserier er 22.1.07 før klokka 1600

MENY