Vil styrke regissørens posisjon

– Det er regissøren som har det kreative ansvaret, understreker Jon Jerstad, ny leder av Norske Filmregissører. Han ønsker et bedre samarbeid mellom Filmfondet og regissørene.

– Det er regissøren som har det kreative ansvaret, understreker Jon Jerstad, ny leder av Norske Filmregissører. Han ønsker et bedre samarbeid mellom Filmfondet og regissørene.

Dokumentarfilmskaper Jon Jerstad ble 27. september valgt til ny styreleder i Norske Filmregissører. Han ser det som en viktig utfordring framover å styrke regissørens posisjon.

– Jeg er opptatt av Filmfondets holdning og samarbeid med regissørene, og føler at dette kan bli bedre. Fondet har rettet seg mot produsentene, men det er viktig at Fondet også har en dialog med de kreative, og det er regissørene som har det kreative ansvaret, sier Jerstad, som trekker fram Danmark som eksempel på et land hvor regissøren er hovedsamtalepartner.

– Vi lager ikke film alene, det er ikke det vi sier, men det er viktig at regissørens rolle som idéskaper og gjennomfører av prosjektet anerkjennes. Alt handler om å bevisstgjøre de vi samhandler med på hva regissørens rolle er, slik at vi kan lage best mulig film. Det er et stykke igjen før vi kan snakke om en norsk filmindustri – her er det stort forbedringspotensial, mener styrelederen.

Det nye styret kommer sammen til seminar 15. oktober, der strategien framover skal legges.

– Vi starter på en måte på bar bakke, med flere nye styremedlemmer. Jeg ser på det som en spesiell situasjon i høst og vinter, hvor vi på bred basis må finne nye visjoner og strategier. Det er viktig å åpne opp ganske bredt siden vi står overfor ny filmmelding i høst der alle sider ved norsk filmproduksjon skal tas opp av departementet. Det er noe vi vil engasjere oss i, her er regissørens rolle helt avgjørende, mener Jerstad.

Som forteller at det er naturlig å endre noe på kursen til organisasjonen.

– Vi må se på hva som er det viktigste for regissørene framover. Det er mange ting som det er naturlig å bygge videre på, men det vil også bli forandringer. For eksempel er det viktig for meg at vi i større grad enn tidligere har en dialog med medlemmene. Vi må oppsøke regissørene, ikke bare gjennom medlemsmøter. Vi jobber for alle regissørene, men det er viktig for slagkraften til organisasjonen at flest mulig deltar. Kjernen for vårt arbeid er enkel: regissørenes arbeidsvilkår. Hele situasjonen rundt regissørens arbeid. Det er utgangspunktet, som fører til at vi engasjerer oss på mange områder, både når det gjelder det økonomiske og det kreative. Vi er engasjert internasjonalt gjennom regiorganisasjonene i Europa og det nordiske samarbeidet. I Norge engasjerer vi oss i statsbudsjetter, fjernsynsstasjoner, offentlige finansieringsinstitusjoner, forbundene, utdanning og videreutdanning. Det siste året har vi for eksempel jobbet spesielt mye for de kvinnelige regissørenes arbeidsforhold.

Det nye styret i Norske Filmregissører:
Styreleder: Jon Jerstad
Nestleder: Ragna Lindboe
Styremedlemmer: Lars Berg, Sirin Eide og Erik Skjoldbjærg
Varamedlemmer: Eva Dahr og Erik Poppe

Vil styrke regissørens posisjon

– Det er regissøren som har det kreative ansvaret, understreker Jon Jerstad, ny leder av Norske Filmregissører. Han ønsker et bedre samarbeid mellom Filmfondet og regissørene.

– Det er regissøren som har det kreative ansvaret, understreker Jon Jerstad, ny leder av Norske Filmregissører. Han ønsker et bedre samarbeid mellom Filmfondet og regissørene.

Dokumentarfilmskaper Jon Jerstad ble 27. september valgt til ny styreleder i Norske Filmregissører. Han ser det som en viktig utfordring framover å styrke regissørens posisjon.

– Jeg er opptatt av Filmfondets holdning og samarbeid med regissørene, og føler at dette kan bli bedre. Fondet har rettet seg mot produsentene, men det er viktig at Fondet også har en dialog med de kreative, og det er regissørene som har det kreative ansvaret, sier Jerstad, som trekker fram Danmark som eksempel på et land hvor regissøren er hovedsamtalepartner.

– Vi lager ikke film alene, det er ikke det vi sier, men det er viktig at regissørens rolle som idéskaper og gjennomfører av prosjektet anerkjennes. Alt handler om å bevisstgjøre de vi samhandler med på hva regissørens rolle er, slik at vi kan lage best mulig film. Det er et stykke igjen før vi kan snakke om en norsk filmindustri – her er det stort forbedringspotensial, mener styrelederen.

Det nye styret kommer sammen til seminar 15. oktober, der strategien framover skal legges.

– Vi starter på en måte på bar bakke, med flere nye styremedlemmer. Jeg ser på det som en spesiell situasjon i høst og vinter, hvor vi på bred basis må finne nye visjoner og strategier. Det er viktig å åpne opp ganske bredt siden vi står overfor ny filmmelding i høst der alle sider ved norsk filmproduksjon skal tas opp av departementet. Det er noe vi vil engasjere oss i, her er regissørens rolle helt avgjørende, mener Jerstad.

Som forteller at det er naturlig å endre noe på kursen til organisasjonen.

– Vi må se på hva som er det viktigste for regissørene framover. Det er mange ting som det er naturlig å bygge videre på, men det vil også bli forandringer. For eksempel er det viktig for meg at vi i større grad enn tidligere har en dialog med medlemmene. Vi må oppsøke regissørene, ikke bare gjennom medlemsmøter. Vi jobber for alle regissørene, men det er viktig for slagkraften til organisasjonen at flest mulig deltar. Kjernen for vårt arbeid er enkel: regissørenes arbeidsvilkår. Hele situasjonen rundt regissørens arbeid. Det er utgangspunktet, som fører til at vi engasjerer oss på mange områder, både når det gjelder det økonomiske og det kreative. Vi er engasjert internasjonalt gjennom regiorganisasjonene i Europa og det nordiske samarbeidet. I Norge engasjerer vi oss i statsbudsjetter, fjernsynsstasjoner, offentlige finansieringsinstitusjoner, forbundene, utdanning og videreutdanning. Det siste året har vi for eksempel jobbet spesielt mye for de kvinnelige regissørenes arbeidsforhold.

Det nye styret i Norske Filmregissører:
Styreleder: Jon Jerstad
Nestleder: Ragna Lindboe
Styremedlemmer: Lars Berg, Sirin Eide og Erik Skjoldbjærg
Varamedlemmer: Eva Dahr og Erik Poppe

MENY