Tiden etter Terkel

Svensk filminstitutt og Dramatiske institutet inviterer bransjen fra hele Norden til to såkalte inspirasjonsdager om den nordiske barnefilmen.

Svensk filminstitutt og Dramatiske institutet inviterer bransjen fra hele Norden til to såkalte inspirasjonsdager om den nordiske barnefilmen.

”Tiden etter Terkel” heter seminaret der en rekke bransjeaktører fra hele Norden skal holde innlegg, og kanskje svare på noen av seminarets spørsmål: Hvor ligger utfordringen for barnefilmen i dag? Hvorfor er barnefilmen viktig?

Hit kommer blant annet tidligere Zentropa-produsent Sarita Christensen for å snakke om sine barnefilmprosjekter, det samme vil produsentene Turid Øversveen og Charlotta Denward gjøre; spillefilmkonsulent Nikolaj Frobenus skal holde innlegget ”Er barn idioter?”, mens Gunnar Wille, leder for animasjonslinjen på Den danske Filmskolen, vil utdype hvorfor dataspill er ”den nye filmen”.

En rekke av de nordiske filmkonsulentene vil holde innlegg der de gjør rede for sine kriterier for den gode barnefilmen.

Tiden etter Terkel: Bio Viktor, Filmhuset 23-24 november 2006

For mer info:
ETTER TERKEL

Tiden etter Terkel

Svensk filminstitutt og Dramatiske institutet inviterer bransjen fra hele Norden til to såkalte inspirasjonsdager om den nordiske barnefilmen.

Svensk filminstitutt og Dramatiske institutet inviterer bransjen fra hele Norden til to såkalte inspirasjonsdager om den nordiske barnefilmen.

”Tiden etter Terkel” heter seminaret der en rekke bransjeaktører fra hele Norden skal holde innlegg, og kanskje svare på noen av seminarets spørsmål: Hvor ligger utfordringen for barnefilmen i dag? Hvorfor er barnefilmen viktig?

Hit kommer blant annet tidligere Zentropa-produsent Sarita Christensen for å snakke om sine barnefilmprosjekter, det samme vil produsentene Turid Øversveen og Charlotta Denward gjøre; spillefilmkonsulent Nikolaj Frobenus skal holde innlegget ”Er barn idioter?”, mens Gunnar Wille, leder for animasjonslinjen på Den danske Filmskolen, vil utdype hvorfor dataspill er ”den nye filmen”.

En rekke av de nordiske filmkonsulentene vil holde innlegg der de gjør rede for sine kriterier for den gode barnefilmen.

Tiden etter Terkel: Bio Viktor, Filmhuset 23-24 november 2006

For mer info:
ETTER TERKEL

MENY