Stort animasjonsseminar

Motion graphics og nye inntektsmuligheter innen film og kultur. Det er stikkordene under animasjonsseminaret i Medieparken 19. og 20. oktober.

Motion graphics og nye inntektsmuligheter innen film og kultur. Det er stikkordene under animasjonsseminaret i Medieparken 19. og 20. oktober.

Cinai/ Norsk Animasjonsforum arrangerer seminaret. Programmet omfatter felles samlinger, samt to parallelle sesjoner der deltakerne fritt kan velge mellom ulike foredrag og presentasjoner.

Den første delen konsentrerer seg om nye inntektsmuligheter innen film og kultur, den andre om Motion Graphics. Eksempler fra programmet:

– Hvordan kan kulturaktører presentere seg best mulig for næringslivet? v/ Elizabeth Bjørn-Hansen, daglig leder i Forum for kultur og næringsliv

– En investors erfaringer fra investering i film” v/ Tor Dagfinn Veen, daglig leder i Film Story AS

– Kampen om tilværelsen – norsk films vei til et nasjonalt og internasjonalt publikum
v/ Arild Kalkvik, Sjefskonsulent PricewaterhouseCoopers AS

– Presentasjon av 6 nordiske firmaer som jobber med animasjon/ motion graphics

Les mer på Medieparken

Stort animasjonsseminar

Motion graphics og nye inntektsmuligheter innen film og kultur. Det er stikkordene under animasjonsseminaret i Medieparken 19. og 20. oktober.

Motion graphics og nye inntektsmuligheter innen film og kultur. Det er stikkordene under animasjonsseminaret i Medieparken 19. og 20. oktober.

Cinai/ Norsk Animasjonsforum arrangerer seminaret. Programmet omfatter felles samlinger, samt to parallelle sesjoner der deltakerne fritt kan velge mellom ulike foredrag og presentasjoner.

Den første delen konsentrerer seg om nye inntektsmuligheter innen film og kultur, den andre om Motion Graphics. Eksempler fra programmet:

– Hvordan kan kulturaktører presentere seg best mulig for næringslivet? v/ Elizabeth Bjørn-Hansen, daglig leder i Forum for kultur og næringsliv

– En investors erfaringer fra investering i film” v/ Tor Dagfinn Veen, daglig leder i Film Story AS

– Kampen om tilværelsen – norsk films vei til et nasjonalt og internasjonalt publikum
v/ Arild Kalkvik, Sjefskonsulent PricewaterhouseCoopers AS

– Presentasjon av 6 nordiske firmaer som jobber med animasjon/ motion graphics

Les mer på Medieparken

MENY