Ny støtteordning for tv-drama

Norsk filmfond har vedtatt å innføre en automatisk prosjekt-utviklingsstøtte til tv-drama.

Norsk filmfond har vedtatt å innføre en automatisk prosjekt-utviklingsstøtte til tv-drama.

Ordningen er gjeldende fra 1. januar 2007 for norske produksjonsselskaper og krever at prosjektutviklingen er støttet av et tv-selskap.

– Denne ordningen er innført for å styrke forutsigbarheten i produksjonen av norsk tv-drama. Vi mener at det vil være en stor fordel for bransjen, både produsentene og tv-selskapene, å etablere mer tydelige rutiner for strategiplanlegging og utvikling av prosjekter. Ordningen vil også gjøre det enklere å sammenligne prosjekter og dermed gi en mer reell konkurranse, samt gjøre det tydeligere for tv-produsentene hva slags prosjekter tv-kanalene ønsker, sier direktør i Norsk filmfond Stein Slyngstad i en pressemelding.

I 2005 gav Norsk filmfond 16,5 millioner kroner i tilskudd til tv-drama, hvorav 2, 5 millioner var utviklingstilskudd.

Produksjonsselskapene kan kun søke om tilskudd fra ordningen i månedene januar og februar. Tildelingene skjer innenfor en nærmere gitt budsjettramme, som spesifiseres i forbindelse med styrets behandling av filmfondets årsbudsjett. Tidligere er utviklingstilskudd til tv-drama blitt gitt løpende etter konsulentvurdering av søknader om tilskudd. Den nye automatiske ordningen erstatter den gamle ordningen fra og med 01.01.07. Søknader om produksjonstilskudd vil fortsatt bli behandlet etter konsulentvurdering.

Les mer om ordningen på Filmfondets hjemmesider

Ny støtteordning for tv-drama

Norsk filmfond har vedtatt å innføre en automatisk prosjekt-utviklingsstøtte til tv-drama.

Norsk filmfond har vedtatt å innføre en automatisk prosjekt-utviklingsstøtte til tv-drama.

Ordningen er gjeldende fra 1. januar 2007 for norske produksjonsselskaper og krever at prosjektutviklingen er støttet av et tv-selskap.

– Denne ordningen er innført for å styrke forutsigbarheten i produksjonen av norsk tv-drama. Vi mener at det vil være en stor fordel for bransjen, både produsentene og tv-selskapene, å etablere mer tydelige rutiner for strategiplanlegging og utvikling av prosjekter. Ordningen vil også gjøre det enklere å sammenligne prosjekter og dermed gi en mer reell konkurranse, samt gjøre det tydeligere for tv-produsentene hva slags prosjekter tv-kanalene ønsker, sier direktør i Norsk filmfond Stein Slyngstad i en pressemelding.

I 2005 gav Norsk filmfond 16,5 millioner kroner i tilskudd til tv-drama, hvorav 2, 5 millioner var utviklingstilskudd.

Produksjonsselskapene kan kun søke om tilskudd fra ordningen i månedene januar og februar. Tildelingene skjer innenfor en nærmere gitt budsjettramme, som spesifiseres i forbindelse med styrets behandling av filmfondets årsbudsjett. Tidligere er utviklingstilskudd til tv-drama blitt gitt løpende etter konsulentvurdering av søknader om tilskudd. Den nye automatiske ordningen erstatter den gamle ordningen fra og med 01.01.07. Søknader om produksjonstilskudd vil fortsatt bli behandlet etter konsulentvurdering.

Les mer om ordningen på Filmfondets hjemmesider

MENY