Mer penger til film

Regjeringen øker bevilgningene som varslet til filmproduksjon. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer i året.

Regjeringen øker bevilgningene som varslet til filmproduksjon. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer i året.

Målet øker bevilgningene til filmproduksjon med 29 millioner kroner. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer i året og at minst 25 prosent av kinobesøket skal gjelde norske filmer. Den samlede bevilgningen for film- og medieformål foreslås økt fra 494 millioner kroner i saldert budsjett for 2006 til 529 mill kroner i 2007.

– Dette utgjør en økning på 7 prosent. Filmfeltet fikk 31 millioner kroner i fjor og får 29 millioner i år. Til sammen er det 60 millioner kroner på to år. Dette er et av de største løftene på kulturområdet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Bevilgningen til Norsk filmfond er foreslått økt med 24,1 millioner kroner, til 264,2 millioner kroner.Ett av kulturløftets mål er å styrke regionale filmtiltak. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 5 millioner kroner. Av beløpet på 5 millioner går 1,5 millioner til Filmcamp Målselv.

Foto fra «Olsenbanden jr»

Mer penger til film

Regjeringen øker bevilgningene som varslet til filmproduksjon. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer i året.

Regjeringen øker bevilgningene som varslet til filmproduksjon. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer i året.

Målet øker bevilgningene til filmproduksjon med 29 millioner kroner. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer i året og at minst 25 prosent av kinobesøket skal gjelde norske filmer. Den samlede bevilgningen for film- og medieformål foreslås økt fra 494 millioner kroner i saldert budsjett for 2006 til 529 mill kroner i 2007.

– Dette utgjør en økning på 7 prosent. Filmfeltet fikk 31 millioner kroner i fjor og får 29 millioner i år. Til sammen er det 60 millioner kroner på to år. Dette er et av de største løftene på kulturområdet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Bevilgningen til Norsk filmfond er foreslått økt med 24,1 millioner kroner, til 264,2 millioner kroner.Ett av kulturløftets mål er å styrke regionale filmtiltak. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 5 millioner kroner. Av beløpet på 5 millioner går 1,5 millioner til Filmcamp Målselv.

Foto fra «Olsenbanden jr»

MENY