Seminar: Fra idé til tv-konsept

Hvordan utvikle en idé til et konkret tv-konsept? Norsk filmutvikling og seminarleder Keld Reinicke inviterer 25.oktober til utforsking av gode konsepter og inspirerende fjernsyn.

Hvordan utvikle en idé til et konkret tv-konsept? Norsk filmutvikling og seminarleder Keld Reinicke inviterer 25.oktober til utforsking av gode konsepter og inspirerende fjernsyn.

Keld Reinicke arbeider som kanalsjef for TV2 Networks i København. Han er en av opphavsmennene bak tv-kanalen ZULU og har pr. i dag ansvaret for 3 tv-kanaler – TV2 ZULU , TV2 Charlie og TV2 film. Han utvikler tv-konsepter – og har bl.a. vært med på å utvikle «Den store klassefest», «Åndernes magt», «Tøffte IF» (F.C. ZULU), ”Zulu Bingo” m.m.

På seminaret vil han sette opp noen klare grunnregler for hvordan man gjør en idé om til et tv-konsept. Han vil vise mange eksempler på gode konsepter og annet inspirerende tv.

Målgruppe: 20 profesjonelle film/tv-skapere med interesse for konseptutvikling.

Søknad med mini-cv må være mottatt senest 25. september
Merk søknaden ”Fra idé til tv-konsept”

Dato: 25. oktober
Tid: 09.00 – 17.00 (inkl. lunsj)
Sted: Lillebil, Filmens Hus i Oslo
Egenandel: kr 950,- for freelancere.
kr 1.900,- for fast ansatte i en av tv-kanalene.

Søknaden sendes:
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo

eller e-post: [email protected]

Seminar: Fra idé til tv-konsept

Hvordan utvikle en idé til et konkret tv-konsept? Norsk filmutvikling og seminarleder Keld Reinicke inviterer 25.oktober til utforsking av gode konsepter og inspirerende fjernsyn.

Hvordan utvikle en idé til et konkret tv-konsept? Norsk filmutvikling og seminarleder Keld Reinicke inviterer 25.oktober til utforsking av gode konsepter og inspirerende fjernsyn.

Keld Reinicke arbeider som kanalsjef for TV2 Networks i København. Han er en av opphavsmennene bak tv-kanalen ZULU og har pr. i dag ansvaret for 3 tv-kanaler – TV2 ZULU , TV2 Charlie og TV2 film. Han utvikler tv-konsepter – og har bl.a. vært med på å utvikle «Den store klassefest», «Åndernes magt», «Tøffte IF» (F.C. ZULU), ”Zulu Bingo” m.m.

På seminaret vil han sette opp noen klare grunnregler for hvordan man gjør en idé om til et tv-konsept. Han vil vise mange eksempler på gode konsepter og annet inspirerende tv.

Målgruppe: 20 profesjonelle film/tv-skapere med interesse for konseptutvikling.

Søknad med mini-cv må være mottatt senest 25. september
Merk søknaden ”Fra idé til tv-konsept”

Dato: 25. oktober
Tid: 09.00 – 17.00 (inkl. lunsj)
Sted: Lillebil, Filmens Hus i Oslo
Egenandel: kr 950,- for freelancere.
kr 1.900,- for fast ansatte i en av tv-kanalene.

Søknaden sendes:
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo

eller e-post: [email protected]

MENY