Dokumentar-Amanda gjenoppstår

Det vakte sterke reaksjoner da Amanda-prisen for beste dokumentar forsvant. Nå gir Amanda-komiteen etter for kritikken og vil gjeninnføre dokumentarprisen.

Det vakte sterke reaksjoner da Amanda-prisen for beste dokumentar forsvant. Nå gir Amanda-komiteen etter for kritikken og vil gjeninnføre dokumentarprisen.

Reaksjonene er mange og sterke i dokumentarmiljøet på at årets Amanda-utdeling ikke inkluderte en egen pris for årets beste dokumentar. Komiteen har fått en rekke debattinnlegg og andre henvendelser etter avgjørelsen om å fjerne dokumentarprisen.

– Vi hadde møte i Amanda-komiteen i går, og vi tar debatten på stort alvor. Jeg tolker komiteen slik at den går i retning av at kategorien er på vei tilbake. Det endelige møtet hvor vi gjennomgår neste års kategorier blir i slutten av november, sier Gunnar Johan Løvvik, leder for Amanda-komiteen.

– Grunnen til at prisen forsvant ut, var at vi mente at det å la kinodokumentaren bli lagt inn i prisen for beste norske film, var å løfte opp dokumentaren. Men vi hører hva som blir sagt i debatten, vi skjønner det, og tar det på stort alvor. Jeg vil derfor tro at prisen kommer tilbake der den var. Men hva den skal inneholde, hvilke typer filmer som skal legges inn, må vi spesifisere nærmere. Det er mulig at filmer som er ment for kino men som bare er vist på TV, kan inkluderes. Amanda er jo en rendyrket norsk filmpris, men vi må også se på andre visningsmedier når det gjelder dokumentar, ellers kan tilfanget bli for lite.

Dokumentarfilmskaper og -produsent Jan Dalchow er svært glad for at dokumentarprisen mest sannsynlig er tilbake neste år.

– Det finnes ingen gode grunner til å kutte ut Amanda for beste dokumentar. Enda bedre; med den dokumentar-boomen vi ser nå er det vel snart grunnlag for både en kort og en lang dokumentar-Amanda. I alle fall må vi få beholde den ene dokumentarfilmprisen som også inkluderte det som ofte kalles TV-dokumentar. Dokumentar er film – også de på TV. Hva det nå enn måtte være godt for som argument, har jo selv The Academy en pris for både den korte og lange dokumentaren. Amanda er en ypperlig måte å få mer fokus på dokumentarfilmer og dokumentaristene, og en råflott anerkjennelse for de som får den.

Margreth Olin har mottatt og vært nominert til Amanda for beste dokumentar flere ganger.  Hun mener også at det er svært viktig at dokumentarfilmen har en egen pris.
 
– Å ta bort Amanda-prisen for beste dokumentar, som ble gjort i år, er uhørt.  Norsk dokumentarfilm er av høy internasjonal kvalitet, og dokumentaren har en viktig plass i norsk offentlighet. Sett fra utlandet er det vi har fått til med kinodokumentar spesielt, vi har virkelig klart å få til en publikumskontakt. Poenget er ikke at dokumentaristene så gjerne vil ha en pris, poenget er at vi ønsker at dokumentarfilmen skal være en synlig og selvfølgelig del av norsk film. Å få en Amanda blir lagt merke til. Sånn er det med de fremste nasjonale utmerkelsene. Vi legger også merke til hvem som får ”gullbaggar” og ”bodil’er” i Sverige og Danmark.
 
Flere kritikere har hevdet at TV2, som tok over sendingen av Amanda-showet i år, kan ha lagt press på komiteen i kommersiell retning. Dette avviser imidlertid Løvvik.
 
– Det avvises på det mest bestemte. TV2 har ikke ytret seg og var ikke engang med på diskusjonen.

 Foto: Even Benestad og hans team fra «Alt om min far», som vant en Amanda for beste kinofilm i 2002

Dokumentar-Amanda gjenoppstår

Det vakte sterke reaksjoner da Amanda-prisen for beste dokumentar forsvant. Nå gir Amanda-komiteen etter for kritikken og vil gjeninnføre dokumentarprisen.

Det vakte sterke reaksjoner da Amanda-prisen for beste dokumentar forsvant. Nå gir Amanda-komiteen etter for kritikken og vil gjeninnføre dokumentarprisen.

Reaksjonene er mange og sterke i dokumentarmiljøet på at årets Amanda-utdeling ikke inkluderte en egen pris for årets beste dokumentar. Komiteen har fått en rekke debattinnlegg og andre henvendelser etter avgjørelsen om å fjerne dokumentarprisen.

– Vi hadde møte i Amanda-komiteen i går, og vi tar debatten på stort alvor. Jeg tolker komiteen slik at den går i retning av at kategorien er på vei tilbake. Det endelige møtet hvor vi gjennomgår neste års kategorier blir i slutten av november, sier Gunnar Johan Løvvik, leder for Amanda-komiteen.

– Grunnen til at prisen forsvant ut, var at vi mente at det å la kinodokumentaren bli lagt inn i prisen for beste norske film, var å løfte opp dokumentaren. Men vi hører hva som blir sagt i debatten, vi skjønner det, og tar det på stort alvor. Jeg vil derfor tro at prisen kommer tilbake der den var. Men hva den skal inneholde, hvilke typer filmer som skal legges inn, må vi spesifisere nærmere. Det er mulig at filmer som er ment for kino men som bare er vist på TV, kan inkluderes. Amanda er jo en rendyrket norsk filmpris, men vi må også se på andre visningsmedier når det gjelder dokumentar, ellers kan tilfanget bli for lite.

Dokumentarfilmskaper og -produsent Jan Dalchow er svært glad for at dokumentarprisen mest sannsynlig er tilbake neste år.

– Det finnes ingen gode grunner til å kutte ut Amanda for beste dokumentar. Enda bedre; med den dokumentar-boomen vi ser nå er det vel snart grunnlag for både en kort og en lang dokumentar-Amanda. I alle fall må vi få beholde den ene dokumentarfilmprisen som også inkluderte det som ofte kalles TV-dokumentar. Dokumentar er film – også de på TV. Hva det nå enn måtte være godt for som argument, har jo selv The Academy en pris for både den korte og lange dokumentaren. Amanda er en ypperlig måte å få mer fokus på dokumentarfilmer og dokumentaristene, og en råflott anerkjennelse for de som får den.

Margreth Olin har mottatt og vært nominert til Amanda for beste dokumentar flere ganger.  Hun mener også at det er svært viktig at dokumentarfilmen har en egen pris.
 
– Å ta bort Amanda-prisen for beste dokumentar, som ble gjort i år, er uhørt.  Norsk dokumentarfilm er av høy internasjonal kvalitet, og dokumentaren har en viktig plass i norsk offentlighet. Sett fra utlandet er det vi har fått til med kinodokumentar spesielt, vi har virkelig klart å få til en publikumskontakt. Poenget er ikke at dokumentaristene så gjerne vil ha en pris, poenget er at vi ønsker at dokumentarfilmen skal være en synlig og selvfølgelig del av norsk film. Å få en Amanda blir lagt merke til. Sånn er det med de fremste nasjonale utmerkelsene. Vi legger også merke til hvem som får ”gullbaggar” og ”bodil’er” i Sverige og Danmark.
 
Flere kritikere har hevdet at TV2, som tok over sendingen av Amanda-showet i år, kan ha lagt press på komiteen i kommersiell retning. Dette avviser imidlertid Løvvik.
 
– Det avvises på det mest bestemte. TV2 har ikke ytret seg og var ikke engang med på diskusjonen.

 Foto: Even Benestad og hans team fra «Alt om min far», som vant en Amanda for beste kinofilm i 2002

MENY