Ny rapport om ubalansen

I går presenterte bransjen den kvalitative rapporten om den skjevne kjønnsbalansen i norsk film. Den fokuserer særlig på hvilke mekanismer som bestemmer hvem som velges til å ha ledende roller i filmprosjekter.

I går presenterte bransjen den kvalitative rapporten om den skjevne kjønnsbalansen i norsk film. Den fokuserer særlig på hvilke mekanismer som bestemmer hvem som velges til å ha ledende roller i filmprosjekter.

Den kvalitative undersøkelsen Rekruttering til norsk filmproduksjon ble gjennomført av ACNielsen sommeren 2006 på oppdrag for Norsk filmfond, Norsk filmutvikling, Norsk filminstitutt og Den norske filmskolen på Lillehammer.

Denne rapporten har hatt som mål å finne noen av de bakenforliggende årsaker til hvorfor skjevfordelingen mellom kvinner og menn i nøkkelposisjoner i norsk filmproduksjonsmiljø er som det er.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med ulike aktører i norsk filmbransje. Den fokuserer særlig på hvilke mekanismer som bestemmer hvem som velges til å ha ledende roller i filmprosjekter – og hvordan dette påvirker kvinners deltagelse.

«Mennene slipper til på grunn av kontakter og at man kjenner hverandre og fordi de er der det skjer, mange er ute på kveldene og mange er uetablerte og single. De er der når prosjektene blir snakket om og da blir de tenkt på»

Les rapporten i sin helhet: ACNielsen-rapport

Illustr: fra «Olsenbanden jr»

Ny rapport om ubalansen

I går presenterte bransjen den kvalitative rapporten om den skjevne kjønnsbalansen i norsk film. Den fokuserer særlig på hvilke mekanismer som bestemmer hvem som velges til å ha ledende roller i filmprosjekter.

I går presenterte bransjen den kvalitative rapporten om den skjevne kjønnsbalansen i norsk film. Den fokuserer særlig på hvilke mekanismer som bestemmer hvem som velges til å ha ledende roller i filmprosjekter.

Den kvalitative undersøkelsen Rekruttering til norsk filmproduksjon ble gjennomført av ACNielsen sommeren 2006 på oppdrag for Norsk filmfond, Norsk filmutvikling, Norsk filminstitutt og Den norske filmskolen på Lillehammer.

Denne rapporten har hatt som mål å finne noen av de bakenforliggende årsaker til hvorfor skjevfordelingen mellom kvinner og menn i nøkkelposisjoner i norsk filmproduksjonsmiljø er som det er.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med ulike aktører i norsk filmbransje. Den fokuserer særlig på hvilke mekanismer som bestemmer hvem som velges til å ha ledende roller i filmprosjekter – og hvordan dette påvirker kvinners deltagelse.

«Mennene slipper til på grunn av kontakter og at man kjenner hverandre og fordi de er der det skjer, mange er ute på kveldene og mange er uetablerte og single. De er der når prosjektene blir snakket om og da blir de tenkt på»

Les rapporten i sin helhet: ACNielsen-rapport

Illustr: fra «Olsenbanden jr»

MENY