Festivalens skjulte merkevare

New Nordic Films er i ferd med å bli en liten merkevare innad i filmfestivalen i Haugesund. Over helgen inviteres norske og utenlandske aktører til å se og diskutere nordisk film og det nordiske co-produksjonssamarbeidet.

New Nordic Films er i ferd med å bli en liten merkevare innad i filmfestivalen i Haugesund. Over helgen inviteres norske og utenlandske aktører til å se og diskutere nordisk film og det nordiske co-produksjonssamarbeidet.

Selv om samarbeidet innad i Norden kunne vært bedre, kan programansvarlig Gyda Velvin Myklebust for New Nordic Films fortelle om rekordstor interesse for Haugesund-festivalens kanskje mest suksessfulle arrangement. New Nordic Films startet som et lite filmmarked med cirka 10 filmer for programmerere og kjøpere for tolv år siden. Men det har vokst fra år til år, og i år er det et rekordhøyt antall deltakere, rundt 300, og det vil bli vist 26 filmer, i tillegg til filmene nominert til Nordisk Amanda. Antallet er derfor nærmere 30, forteller hun. Programmet varer over flere dager, fra 18. til 22. august.

– Her møtes programmerere, kjøpere av rettigheter, produksjonsmiljøet i Norden, med produsenter og regissører, samt organisasjoner og de fem landenes filmfond. Det er et ordentlig myldrested for de som jobber med filmproduksjon i Norden. Det er fire dager med tettpakket program. De fleste filmene har med produsent og regissør, og de aller fleste har også med salgsagenter. Viktige kjøpere, som representanter fra Sundance, Berlin, Mannheim, Heidelberg og så videre, er til stede, forteller Velvin Myklebust.

Nytt av året er ”Det 1. nordiske co-produksjonsforumet i Haugesund”, som avholdes mandag 21. og tirsdag 22. august i Maritim kino.

– Dette er et nytt pilotprosjekt, der temaet er internasjonalisering av den nordiske filmbransjen. Hvordan lage flere filmer med samarbeid? Hvordan finne finansiering? Det første året vil vi ha fokus på England. Et styre har valgt ut, blant 43 kandidater, 10 gjennomførbare britiske prosjekter, som kan få nordiske co-produksjonspartnere. I følge med det faglige seminaret, er det paneler, blant annet om forholdene innad i Norden, med konsulentene i panelet. Fremmer de nasjonale støttesystemene co-produksjoner? Et annet seminar presenterer regionale fond fra hele Norden, og et annet tar for seg co-produksjoner med Europa spesielt. Det sitter en del engelske folk i panelene, som vil ta for seg essensielle spørsmål om co-produksjon med andre land. Det vil også være en presentasjon av ordningene MEDIA og EURIMAGES, forteller hun.

Velvin Myklebust har lært av den danske filmprodusenten Peter Aalbæk Jensens kritikk etter svakt norsk oppmøte på Norwegian Film Comissions seminar tidligere i år – en kritikk han utdyper i siste utgave av RUSHPRINT (som distribueres på festivalen, og gjengis i forkortet utgave i dette nyhetsbrevet)

– Nå er det 127 påmeldte, og det er en del. I begynnelsen var det problematisk å få norske produsenter til å melde seg på. Men vi tok lærdom av Peter Aalbæk Jensens utsagn om dårlig oppmøte etter seminaret i vår. Vi gikk en ny runde gjennom produsentforeningene for å lokke dem til å melde seg på. Det er stor oppslutning blant de norske produsentene, men det kunne vært bedre. Men det kan ha sammenheng med at man sitter trygt i det i Norge. Støttesystemet gjør at man trenger ikke å tenke så mye utover ennå. Men man merker en sterkere internasjonal holdning blant de yngre produsentene. De eldre er mer avventende, mener hun.

Hun gleder seg til å vise et godt program nye nordiske filmer.

– Det er sterke filmer som kommer, og vi har et fint program. Nordisk film vokser både i antall og kvalitet, mener hun.

Informasjon om New Nordic Films finner du her:
NEW NORDIC FILMS

Festivalens skjulte merkevare

New Nordic Films er i ferd med å bli en liten merkevare innad i filmfestivalen i Haugesund. Over helgen inviteres norske og utenlandske aktører til å se og diskutere nordisk film og det nordiske co-produksjonssamarbeidet.

New Nordic Films er i ferd med å bli en liten merkevare innad i filmfestivalen i Haugesund. Over helgen inviteres norske og utenlandske aktører til å se og diskutere nordisk film og det nordiske co-produksjonssamarbeidet.

Selv om samarbeidet innad i Norden kunne vært bedre, kan programansvarlig Gyda Velvin Myklebust for New Nordic Films fortelle om rekordstor interesse for Haugesund-festivalens kanskje mest suksessfulle arrangement. New Nordic Films startet som et lite filmmarked med cirka 10 filmer for programmerere og kjøpere for tolv år siden. Men det har vokst fra år til år, og i år er det et rekordhøyt antall deltakere, rundt 300, og det vil bli vist 26 filmer, i tillegg til filmene nominert til Nordisk Amanda. Antallet er derfor nærmere 30, forteller hun. Programmet varer over flere dager, fra 18. til 22. august.

– Her møtes programmerere, kjøpere av rettigheter, produksjonsmiljøet i Norden, med produsenter og regissører, samt organisasjoner og de fem landenes filmfond. Det er et ordentlig myldrested for de som jobber med filmproduksjon i Norden. Det er fire dager med tettpakket program. De fleste filmene har med produsent og regissør, og de aller fleste har også med salgsagenter. Viktige kjøpere, som representanter fra Sundance, Berlin, Mannheim, Heidelberg og så videre, er til stede, forteller Velvin Myklebust.

Nytt av året er ”Det 1. nordiske co-produksjonsforumet i Haugesund”, som avholdes mandag 21. og tirsdag 22. august i Maritim kino.

– Dette er et nytt pilotprosjekt, der temaet er internasjonalisering av den nordiske filmbransjen. Hvordan lage flere filmer med samarbeid? Hvordan finne finansiering? Det første året vil vi ha fokus på England. Et styre har valgt ut, blant 43 kandidater, 10 gjennomførbare britiske prosjekter, som kan få nordiske co-produksjonspartnere. I følge med det faglige seminaret, er det paneler, blant annet om forholdene innad i Norden, med konsulentene i panelet. Fremmer de nasjonale støttesystemene co-produksjoner? Et annet seminar presenterer regionale fond fra hele Norden, og et annet tar for seg co-produksjoner med Europa spesielt. Det sitter en del engelske folk i panelene, som vil ta for seg essensielle spørsmål om co-produksjon med andre land. Det vil også være en presentasjon av ordningene MEDIA og EURIMAGES, forteller hun.

Velvin Myklebust har lært av den danske filmprodusenten Peter Aalbæk Jensens kritikk etter svakt norsk oppmøte på Norwegian Film Comissions seminar tidligere i år – en kritikk han utdyper i siste utgave av RUSHPRINT (som distribueres på festivalen, og gjengis i forkortet utgave i dette nyhetsbrevet)

– Nå er det 127 påmeldte, og det er en del. I begynnelsen var det problematisk å få norske produsenter til å melde seg på. Men vi tok lærdom av Peter Aalbæk Jensens utsagn om dårlig oppmøte etter seminaret i vår. Vi gikk en ny runde gjennom produsentforeningene for å lokke dem til å melde seg på. Det er stor oppslutning blant de norske produsentene, men det kunne vært bedre. Men det kan ha sammenheng med at man sitter trygt i det i Norge. Støttesystemet gjør at man trenger ikke å tenke så mye utover ennå. Men man merker en sterkere internasjonal holdning blant de yngre produsentene. De eldre er mer avventende, mener hun.

Hun gleder seg til å vise et godt program nye nordiske filmer.

– Det er sterke filmer som kommer, og vi har et fint program. Nordisk film vokser både i antall og kvalitet, mener hun.

Informasjon om New Nordic Films finner du her:
NEW NORDIC FILMS

MENY