Utlysning produsentstøtte 2006

Vurderer du å søke produsentstøtte? Da kan det være smart å begynne allerede nå. Filmfondet lyser ut to tilskuddspakker på 750 000 kroner til pakkefinansiering for utvikling av langfilm, med søknadsfrist mandag 2. oktober.

Vurderer du å søke produsentstøtte? Da kan det være smart å begynne allerede nå. Filmfondet lyser ut to tilskuddspakker på 750 000 kroner til pakkefinansiering for utvikling av langfilm, med søknadsfrist mandag 2. oktober.

Filmfondet lyser nå ut to tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner til pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Tilskuddsordningen for produsentstøtte er en pakkefinansiering for første utviklingstrinn av langfilmmanus. Målet er ifølge en pressemelding fra Filmfondet å ”styrke dynamikken i utviklingsarbeidet og la enkelte produksjonsmiljøer selv få velge hvilke prosjekter tilskuddsmidlene skal gå til”. Søknadene trenger derfor ikke omfatte prosjektbeskrivelser. Selskaper som tidligere har fått produsentstøtte kan søke på nytt.

Forskrift for tilskudd
Tilskudd til produksjonsselskaper (produsentstøtte) kan tildeles i henhold til forskrift fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 18.09.02. I forskriften fremgår det at formålet med ordningen er å fremme filmkulturen i Norge og styrke bransjen gjennom oppbygging av stabile filmproduksjonsmiljøer med høy kompetanse som har mulighet og ressurser til å tenke og handle langsiktig. Ordningen skal bidra til å styrke produksjonsselskapenes prosjektutvikling når det gjelder målrettet søk etter prosjekter og det kreative arbeidet med det enkelte prosjekt

Tilskudd til utvikling av filmprosjekter skal i henhold til forskriften ikke tilbakebetales dersom prosjektet ikke blir realisert

Pakkefinansiering for utvikling
Følgende vilkår ligger til grunn for tildeling:

– Det gis en tilskuddsramme på inntil NOK 750 000 til første fase i manuskriptutviklingsprosessen, til minimum fem prosjekter.

– Søker må selv stille med tilsvarende beløp som de mottar i tilskudd, i henhold til kriteriene for produsentstøtten som er godkjent av ESA. Egenfinansieringen skal godkjennes av filmfondet i henhold til regelverket, og det skal være et rimelig forhold mellom eksterne utviklingskostnader og beregning av intern innsats.

– Utbetaling skjer etter presentasjon og formell godkjennelse av enkeltprosjekter.

– Produksjonsselskaper som har fått pakkefinansiering kan ordinært ikke søke konsulentene om tilskudd til første fase i utviklingsprosessen for noe prosjekt, før rammen er disponert, dvs at samtlige prosjekter som skal inngå i pakken er presentert og formelt godkjent.

– Når prosjekter avskrives ettergis støttebeløpet.

– Når prosjekter får produksjonstilskudd vil utviklingsstøtten inngå i dette, og dermed frigjøres midler som kan reinvesteres i utviklingspakken dersom produsentene ønsker det.

– Produksjonsselskaper som har disponert sin tilskuddsramme og avsluttet utviklingen av prosjekter som til sammen utgjør 2/3 av rammen, kan søke pakkefinansiering på nytt.

Søknadene skal utformes i tråd med forskriften både når det gjelder innhold og økonomiske forutsetninger.

Vurderingskriterier
Tilskuddet vil gå til produsenter som kan sannsynliggjøre betydelig evne til å utvikle prosjekter av høy kvalitet som kan nå et størst mulig publikum. Det vil bli lagt vekt på vilje til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår gjennomføringsevne fram til ferdig film. Søknadene vil bli vurdert på grunnlag av:

– Planer og ambisjoner for bruk av pakkefinansiering.

– Dokumenterbare resultater.

– Dokumenterbar kapasitet og kompetanse.

– Kontinuitet og styrke med hensyn til kreative relasjoner.

– Produsentens og/eller produksjonsselskapets trackrecord i forhold til filmfondet.

Ved vurdering av søknader fra produsenter og/eller produksjonsselskaper som tidligere har mottatt produsentstøtte, vil det også bli tatt hensyn til grad av måloppnåelse i forhold til egendefinerte mål.

Søknad
Søknad om produsentstøtte må inneholde dokumentasjon som gir filmfondet mulighet til å vurdere søker i forhold til de ovenfor nevnte vurderingskriterier. Det er opp til søker selv å avgjøre om konkrete prosjektbeskrivelser, uttalelser fra kreative medspillere, distributørerklæringer osv. skal følge søknaden.

Søknad om produsentstøtte skal leveres digitalt til Norsk filmfond på e-post [email protected] innen mandag 2. oktober 2006.

Spørsmål rettes til produksjonssjef Elin Erichsen, tlf. 22 47 80 45.

Offentliggjøring av hvilke selskaper som får støtte i denne runden vil skje etter behandling i Norsk filmfonds styre.

Kilde: www.filmfondet.no

Utlysning produsentstøtte 2006

Vurderer du å søke produsentstøtte? Da kan det være smart å begynne allerede nå. Filmfondet lyser ut to tilskuddspakker på 750 000 kroner til pakkefinansiering for utvikling av langfilm, med søknadsfrist mandag 2. oktober.

Vurderer du å søke produsentstøtte? Da kan det være smart å begynne allerede nå. Filmfondet lyser ut to tilskuddspakker på 750 000 kroner til pakkefinansiering for utvikling av langfilm, med søknadsfrist mandag 2. oktober.

Filmfondet lyser nå ut to tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner til pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Tilskuddsordningen for produsentstøtte er en pakkefinansiering for første utviklingstrinn av langfilmmanus. Målet er ifølge en pressemelding fra Filmfondet å ”styrke dynamikken i utviklingsarbeidet og la enkelte produksjonsmiljøer selv få velge hvilke prosjekter tilskuddsmidlene skal gå til”. Søknadene trenger derfor ikke omfatte prosjektbeskrivelser. Selskaper som tidligere har fått produsentstøtte kan søke på nytt.

Forskrift for tilskudd
Tilskudd til produksjonsselskaper (produsentstøtte) kan tildeles i henhold til forskrift fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 18.09.02. I forskriften fremgår det at formålet med ordningen er å fremme filmkulturen i Norge og styrke bransjen gjennom oppbygging av stabile filmproduksjonsmiljøer med høy kompetanse som har mulighet og ressurser til å tenke og handle langsiktig. Ordningen skal bidra til å styrke produksjonsselskapenes prosjektutvikling når det gjelder målrettet søk etter prosjekter og det kreative arbeidet med det enkelte prosjekt

Tilskudd til utvikling av filmprosjekter skal i henhold til forskriften ikke tilbakebetales dersom prosjektet ikke blir realisert

Pakkefinansiering for utvikling
Følgende vilkår ligger til grunn for tildeling:

– Det gis en tilskuddsramme på inntil NOK 750 000 til første fase i manuskriptutviklingsprosessen, til minimum fem prosjekter.

– Søker må selv stille med tilsvarende beløp som de mottar i tilskudd, i henhold til kriteriene for produsentstøtten som er godkjent av ESA. Egenfinansieringen skal godkjennes av filmfondet i henhold til regelverket, og det skal være et rimelig forhold mellom eksterne utviklingskostnader og beregning av intern innsats.

– Utbetaling skjer etter presentasjon og formell godkjennelse av enkeltprosjekter.

– Produksjonsselskaper som har fått pakkefinansiering kan ordinært ikke søke konsulentene om tilskudd til første fase i utviklingsprosessen for noe prosjekt, før rammen er disponert, dvs at samtlige prosjekter som skal inngå i pakken er presentert og formelt godkjent.

– Når prosjekter avskrives ettergis støttebeløpet.

– Når prosjekter får produksjonstilskudd vil utviklingsstøtten inngå i dette, og dermed frigjøres midler som kan reinvesteres i utviklingspakken dersom produsentene ønsker det.

– Produksjonsselskaper som har disponert sin tilskuddsramme og avsluttet utviklingen av prosjekter som til sammen utgjør 2/3 av rammen, kan søke pakkefinansiering på nytt.

Søknadene skal utformes i tråd med forskriften både når det gjelder innhold og økonomiske forutsetninger.

Vurderingskriterier
Tilskuddet vil gå til produsenter som kan sannsynliggjøre betydelig evne til å utvikle prosjekter av høy kvalitet som kan nå et størst mulig publikum. Det vil bli lagt vekt på vilje til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår gjennomføringsevne fram til ferdig film. Søknadene vil bli vurdert på grunnlag av:

– Planer og ambisjoner for bruk av pakkefinansiering.

– Dokumenterbare resultater.

– Dokumenterbar kapasitet og kompetanse.

– Kontinuitet og styrke med hensyn til kreative relasjoner.

– Produsentens og/eller produksjonsselskapets trackrecord i forhold til filmfondet.

Ved vurdering av søknader fra produsenter og/eller produksjonsselskaper som tidligere har mottatt produsentstøtte, vil det også bli tatt hensyn til grad av måloppnåelse i forhold til egendefinerte mål.

Søknad
Søknad om produsentstøtte må inneholde dokumentasjon som gir filmfondet mulighet til å vurdere søker i forhold til de ovenfor nevnte vurderingskriterier. Det er opp til søker selv å avgjøre om konkrete prosjektbeskrivelser, uttalelser fra kreative medspillere, distributørerklæringer osv. skal følge søknaden.

Søknad om produsentstøtte skal leveres digitalt til Norsk filmfond på e-post [email protected] innen mandag 2. oktober 2006.

Spørsmål rettes til produksjonssjef Elin Erichsen, tlf. 22 47 80 45.

Offentliggjøring av hvilke selskaper som får støtte i denne runden vil skje etter behandling i Norsk filmfonds styre.

Kilde: www.filmfondet.no