Tverrfaglige prosjektmidler

Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd lyser ut 1 million kroner til kunstneriske samarbeidsprosjekter der scenekunst og film kombineres til et helhetlig uttrykk.

Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd lyser ut 1 million kroner til kunstneriske samarbeidsprosjekter der scenekunst og film kombineres til et helhetlig uttrykk.

Det er Norsk filminstitutt som melder om dette.
Prosjektmidlene skal gå til prosjekter for barn og unge som utforsker nye kunstuttrykk i skjæringspunktet mellom film og scenekunst.
Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt tilbud av kunst. Elevene skal få innsikt i og oppleve kunst på et høyt kvalitativt nivå. Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd fordeler derfor årlig 3 millioner kroner hver til prosjekter i Den kulturelle skolesekken.

Hva kan det søkes tilskudd til
Det kan søkes tilskudd til prosjekter som utforsker tverrestetiske formuttrykk der film og scenekunst inngår som sentrale element. Det gis midler til produksjon, og prosjektene skal ha den ferdige forestillingen som mål.
Søkere oppfordres til å utforske nye måter å skape og formidle profesjonell kunst på, gjerne i samhandling med barn.

Søknaden må være kunstnerisk begrunnet.

Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt samarbeider med Norsk scenekunstbruk. Scenekunstbruket vil på fritt grunnlag ta stilling til tilrettelegging og visning av prosjekter som mottar tilskudd fra denne utlysningen.
Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné i Den kulturelle skolesekken.
I søknaden må det gjøres rede for eventuelle planer om turné.

Hvem kan søke?
Profesjonelle film- og scenekunstnere, produksjonsmiljøer, produsenter og andre profesjonelle som ønsker å utforske uttrykk i skjæringspunktet mellom film og scenekunst.

Søknadsfrist er 15. september 2006

Søknadspapirer på Norsk kulturråds hjemmesider:
www.kulturrad.no

Søknaden sendes til Norsk filminstitutt, Postboks 482 Sentrum, 0105 Oslo

Spørsmål og henvendelser kan rettes til:
Norsk filminstitutt ved Joachim Frivold – [email protected] eller Norsk kulturråd ved Grete Indahl – [email protected]

Om den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt filmtilbud. Elevene skal bli kjent med og få innsikt i film som kunst- og kulturuttrykk på en positiv måte. Sentralt står ønsket om å la elevene få møte og samarbeide med profesjonelle filmkunstnere og selv få anledning til å uttrykke seg med levende bilder.
Norsk filminstitutt har forvaltningsansvar for 3 millioner kroner øremerket filmprosjekter i Den kulturelle skolesekken. Disse prosjektmidlene skal gå til utvikling av tilbud innenfor film og til gjennomføring av pilotprosjekter. Det er to søknadsfrister i året: 1. juni og 1. november.

Tverrfaglige prosjektmidler

Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd lyser ut 1 million kroner til kunstneriske samarbeidsprosjekter der scenekunst og film kombineres til et helhetlig uttrykk.

Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd lyser ut 1 million kroner til kunstneriske samarbeidsprosjekter der scenekunst og film kombineres til et helhetlig uttrykk.

Det er Norsk filminstitutt som melder om dette.
Prosjektmidlene skal gå til prosjekter for barn og unge som utforsker nye kunstuttrykk i skjæringspunktet mellom film og scenekunst.
Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt tilbud av kunst. Elevene skal få innsikt i og oppleve kunst på et høyt kvalitativt nivå. Norsk filminstitutt og Norsk kulturråd fordeler derfor årlig 3 millioner kroner hver til prosjekter i Den kulturelle skolesekken.

Hva kan det søkes tilskudd til
Det kan søkes tilskudd til prosjekter som utforsker tverrestetiske formuttrykk der film og scenekunst inngår som sentrale element. Det gis midler til produksjon, og prosjektene skal ha den ferdige forestillingen som mål.
Søkere oppfordres til å utforske nye måter å skape og formidle profesjonell kunst på, gjerne i samhandling med barn.

Søknaden må være kunstnerisk begrunnet.

Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt samarbeider med Norsk scenekunstbruk. Scenekunstbruket vil på fritt grunnlag ta stilling til tilrettelegging og visning av prosjekter som mottar tilskudd fra denne utlysningen.
Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné i Den kulturelle skolesekken.
I søknaden må det gjøres rede for eventuelle planer om turné.

Hvem kan søke?
Profesjonelle film- og scenekunstnere, produksjonsmiljøer, produsenter og andre profesjonelle som ønsker å utforske uttrykk i skjæringspunktet mellom film og scenekunst.

Søknadsfrist er 15. september 2006

Søknadspapirer på Norsk kulturråds hjemmesider:
www.kulturrad.no

Søknaden sendes til Norsk filminstitutt, Postboks 482 Sentrum, 0105 Oslo

Spørsmål og henvendelser kan rettes til:
Norsk filminstitutt ved Joachim Frivold – [email protected] eller Norsk kulturråd ved Grete Indahl – [email protected]

Om den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt filmtilbud. Elevene skal bli kjent med og få innsikt i film som kunst- og kulturuttrykk på en positiv måte. Sentralt står ønsket om å la elevene få møte og samarbeide med profesjonelle filmkunstnere og selv få anledning til å uttrykke seg med levende bilder.
Norsk filminstitutt har forvaltningsansvar for 3 millioner kroner øremerket filmprosjekter i Den kulturelle skolesekken. Disse prosjektmidlene skal gå til utvikling av tilbud innenfor film og til gjennomføring av pilotprosjekter. Det er to søknadsfrister i året: 1. juni og 1. november.

MENY