Deadline for Nordisk forum

Deadline for påmelding av filmprosjekter til Nordisk Forum under Nordisk Panorama er 12. juni.

Deadline for påmelding av filmprosjekter til Nordisk Forum under Nordisk Panorama er 12. juni.

Nordisk Panorama, som arrangeres 22.-27. september i Århus, er en sentral møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.
Forumet for co-finansiering av dokumentarer – som er et sideprogram under Nordisk Panorama – står sentralt for aktivitetene.

Deadline for påmelding av prosjekter og filmer: 12. juni.

Deadline for akkreditering for finansiører og andre er 7. august.

For mer info: www.filmkontakt.dk

Deadline for Nordisk forum

Deadline for påmelding av filmprosjekter til Nordisk Forum under Nordisk Panorama er 12. juni.

Deadline for påmelding av filmprosjekter til Nordisk Forum under Nordisk Panorama er 12. juni.

Nordisk Panorama, som arrangeres 22.-27. september i Århus, er en sentral møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.
Forumet for co-finansiering av dokumentarer – som er et sideprogram under Nordisk Panorama – står sentralt for aktivitetene.

Deadline for påmelding av prosjekter og filmer: 12. juni.

Deadline for akkreditering for finansiører og andre er 7. august.

For mer info: www.filmkontakt.dk

MENY