Utforsking av dokumentaren

Dokumentaren som sjanger er i rivende utvikling. Norsk filmutvikling inviterer til utforsking av de dramaturgiske muligheter som finnes innenfor både ”ren” dokumentar og et voksende antall hybrider.

Dokumentaren som sjanger er i rivende utvikling. Norsk filmutvikling inviterer til utforsking av de dramaturgiske muligheter som finnes innenfor både ”ren” dokumentar og et voksende antall hybrider.

Norsk filmutvikling fortsetter i 2006 å utforske dramaturgi for dokumentarfilm. Sammen med David Wingate vil Norsk filmutvikling i midten av mars arrangere et 3 dagers seminar som retter seg mot både «rene» dokumentarfilmer og filmer som blander (cross-over) fiksjon og dokumentar. Kurset vil erfaringmessig bygge videre på seminarene om dramaturgi for dokumentarfilm som Norsk filmutvikling arrangerte i 2005.

David Wingate har stor erfaring fra 6 års arbeide som dramaturg på helaftens dokumentarer i europeisk film.

Målgruppe:
12 profesjonelle filmarbeidere som arbeider med dokumentar / fiksjon.

Søknad med mini-cv må være mottatt innen 26. februar
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo

eller e-post: [email protected]

Merk søknaden ”Cross-over”

Dato: 14. – 16. mars
Sted: Norsk filmutvikling
Tid: 09.00 – 16.00
Egenandel: kr 600

Utforsking av dokumentaren

Dokumentaren som sjanger er i rivende utvikling. Norsk filmutvikling inviterer til utforsking av de dramaturgiske muligheter som finnes innenfor både ”ren” dokumentar og et voksende antall hybrider.

Dokumentaren som sjanger er i rivende utvikling. Norsk filmutvikling inviterer til utforsking av de dramaturgiske muligheter som finnes innenfor både ”ren” dokumentar og et voksende antall hybrider.

Norsk filmutvikling fortsetter i 2006 å utforske dramaturgi for dokumentarfilm. Sammen med David Wingate vil Norsk filmutvikling i midten av mars arrangere et 3 dagers seminar som retter seg mot både «rene» dokumentarfilmer og filmer som blander (cross-over) fiksjon og dokumentar. Kurset vil erfaringmessig bygge videre på seminarene om dramaturgi for dokumentarfilm som Norsk filmutvikling arrangerte i 2005.

David Wingate har stor erfaring fra 6 års arbeide som dramaturg på helaftens dokumentarer i europeisk film.

Målgruppe:
12 profesjonelle filmarbeidere som arbeider med dokumentar / fiksjon.

Søknad med mini-cv må være mottatt innen 26. februar
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo

eller e-post: [email protected]

Merk søknaden ”Cross-over”

Dato: 14. – 16. mars
Sted: Norsk filmutvikling
Tid: 09.00 – 16.00
Egenandel: kr 600

MENY