Fokus på regissørens rolle

Regissøren har det kunstneriske ansvaret for en film, men også en større lederrolle. Det er denne rollen Norsk filmutvikling vil utdype når det inviteres til seminar i februar og mars.

Regissøren har det kunstneriske ansvaret for en film, men også en større lederrolle. Det er denne rollen Norsk filmutvikling vil utdype når det inviteres til seminar i februar og mars.

Kurset ”Regissøren som prosjektleder” har som formål å utforske og styrke regissørens rolle under en filmproduksjon. Gjennom fire samlinger introduseres temaer som er sentrale for å lede et filmprosjekt fra begynnelse til slutt.
Det er som kjent regissøren som har det kunstneriske ansvaret for en filmproduksjon. Men regissøren har eller får også ofte et ansvar som prosjektleder for hele produksjonen og som ansvarlig for alt som til enhver tid skjer på settet. Dette stiller krav til regissør-rollen som mange opplever som utfordrende. Det er satt av lite tid til dette aspektet i den formelle utdannelsen til regissørene. Men de andre som er involvert i en produksjon forventer at det er regissøren som sitter med all informasjon og som vet alt av hva som til enhver tid skjer i produksjonen.

Kursholdere er Morten Usterud og Kenneth Tangnes fra Sølvpilen Prosjektdesign AS (for mer informasjon om Sølvpilen Prosjektdesign: www.solvpilen.no)

Kurset baseres på like deler teori og praktiske og reflekterende øvelser. Undervisningen foregår som forelesninger etterfulgt av øvelser og refleksjon, individuelt, i par eller i større og mindre grupper. For å gjøre kurset mest mulig relevant for deltagerne baseres undervisningen på konkrete problemstillinger og utfordringer i et filmprosjekt, samt cases fra deltagernes konkrete erfaringer.

Informasjonsmøte – tirsdag 28.02.06 kl.09.00 hos Norsk filmutvikling
Presentasjon av kurs, innhold og de som står bak kurset

MER OM KURSOPPLEGGET:

1. MÅLSETNINGER – fredag 03.03.06 kl.13.00 – lørdag 04.03.06 kl.15.00 – Eksternt undervisningslokale

En generell introduksjon om prosjektforståelse og prosjekt- og prosessledelse.
Øvrige temaer:
• Strukturering av prosjekter
• Målsetting i et prosjekt

• Motivasjon
• Handlingsplaner – Hvem gjør hva, når, hvor, hvordan og hvorfor?

2. ROLLER/ANSVAR – mandag 13.03.06 kl.09:00-14:00 / Norsk filmutvikling
• Formell og uformell rollefordeling
• Uformelle roller i et team
• Teamutvikling og teamarbeid

3. SPILLEREGLER – mandag 20.03.06 kl.09:00-14:00 / Norsk filmutvikling
• Hvordan samarbeider man i et team
• Konflikter – forebygging og håndtering
• Kommunikasjon og informasjonsdeling i prosjekter

4. EVALUERING – mandag 27.03.06 kl.09:00-14:00 / Norsk filmutvikling
• Evaluering/feedback
• Medarbeidersamtaler
• Oppsummering av temaer i kurset
• Evaluering av kurset

I tillegg legges det opp til to (2) timer individuell oppfølging/veiledning per deltager. Dette avtales nærmere mellom deltagere og kursansvarlig.

Målgruppe: 6 filmregissører

Søknad med mini-cv må være mottatt innen 12. februar
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo
eller e-post:
[email protected]

Merk søknaden ”Regissørens rolle som prosjektleder”

Egenandel: kr 1.200

Fokus på regissørens rolle

Regissøren har det kunstneriske ansvaret for en film, men også en større lederrolle. Det er denne rollen Norsk filmutvikling vil utdype når det inviteres til seminar i februar og mars.

Regissøren har det kunstneriske ansvaret for en film, men også en større lederrolle. Det er denne rollen Norsk filmutvikling vil utdype når det inviteres til seminar i februar og mars.

Kurset ”Regissøren som prosjektleder” har som formål å utforske og styrke regissørens rolle under en filmproduksjon. Gjennom fire samlinger introduseres temaer som er sentrale for å lede et filmprosjekt fra begynnelse til slutt.
Det er som kjent regissøren som har det kunstneriske ansvaret for en filmproduksjon. Men regissøren har eller får også ofte et ansvar som prosjektleder for hele produksjonen og som ansvarlig for alt som til enhver tid skjer på settet. Dette stiller krav til regissør-rollen som mange opplever som utfordrende. Det er satt av lite tid til dette aspektet i den formelle utdannelsen til regissørene. Men de andre som er involvert i en produksjon forventer at det er regissøren som sitter med all informasjon og som vet alt av hva som til enhver tid skjer i produksjonen.

Kursholdere er Morten Usterud og Kenneth Tangnes fra Sølvpilen Prosjektdesign AS (for mer informasjon om Sølvpilen Prosjektdesign: www.solvpilen.no)

Kurset baseres på like deler teori og praktiske og reflekterende øvelser. Undervisningen foregår som forelesninger etterfulgt av øvelser og refleksjon, individuelt, i par eller i større og mindre grupper. For å gjøre kurset mest mulig relevant for deltagerne baseres undervisningen på konkrete problemstillinger og utfordringer i et filmprosjekt, samt cases fra deltagernes konkrete erfaringer.

Informasjonsmøte – tirsdag 28.02.06 kl.09.00 hos Norsk filmutvikling
Presentasjon av kurs, innhold og de som står bak kurset

MER OM KURSOPPLEGGET:

1. MÅLSETNINGER – fredag 03.03.06 kl.13.00 – lørdag 04.03.06 kl.15.00 – Eksternt undervisningslokale

En generell introduksjon om prosjektforståelse og prosjekt- og prosessledelse.
Øvrige temaer:
• Strukturering av prosjekter
• Målsetting i et prosjekt

• Motivasjon
• Handlingsplaner – Hvem gjør hva, når, hvor, hvordan og hvorfor?

2. ROLLER/ANSVAR – mandag 13.03.06 kl.09:00-14:00 / Norsk filmutvikling
• Formell og uformell rollefordeling
• Uformelle roller i et team
• Teamutvikling og teamarbeid

3. SPILLEREGLER – mandag 20.03.06 kl.09:00-14:00 / Norsk filmutvikling
• Hvordan samarbeider man i et team
• Konflikter – forebygging og håndtering
• Kommunikasjon og informasjonsdeling i prosjekter

4. EVALUERING – mandag 27.03.06 kl.09:00-14:00 / Norsk filmutvikling
• Evaluering/feedback
• Medarbeidersamtaler
• Oppsummering av temaer i kurset
• Evaluering av kurset

I tillegg legges det opp til to (2) timer individuell oppfølging/veiledning per deltager. Dette avtales nærmere mellom deltagere og kursansvarlig.

Målgruppe: 6 filmregissører

Søknad med mini-cv må være mottatt innen 12. februar
Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo
eller e-post:
[email protected]

Merk søknaden ”Regissørens rolle som prosjektleder”

Egenandel: kr 1.200

MENY