Erlend Loe til Midtnorsk Filmsenter

Fra høsten 2006 blir Erlend Loe filmkonsulent i Midtnorsk Filmsenter.Tidligere leder av manuslinja på filmskolen, Edvard Rønning, blir konsulent for vårens tildelinger fra det nyetablerte filmsenteret.

Fra høsten 2006 blir Erlend Loe filmkonsulent i Midtnorsk Filmsenter.Tidligere leder av manuslinja på filmskolen, Edvard Rønning, blir konsulent for vårens tildelinger fra det nyetablerte filmsenteret.

I fjor gikk den mye omtalte filmfestivalen Kosmorama av stabelen for første gang i Trondheim og i år følger regionen opp med eget filmsenter. Til å lede sentret har styret med Kathrine Skretting i spissen ansatt den tidligere Kosmorama-direktøren Solvor Amdal. Og nå har Midtnorsk Filmsenter sikret seg Erlend Loe som filmkonsulent fra høsten 2006. I tillegg til å forfatte bøker og filmmanus har Erlend Loe flere års erfaring som langfilmkonsulent hos Filmfondet, og er selv fra Trondheim.
Filmkonsulent for vår-halvåret blir Edvard Rønning. Han er tidligere leder for manuslinjen på Filmskolen i Lillehammer, og har bred erfaring som manuskonsulent og dramaturg, melder filmsenteret.

Filmsenteret råder i 2006 over 1,5 mill i statlige filmmidler som skal gå til produksjon og utvikling av trøndersk film. Første frist for å søke midler fra filmsenteret er allerede 15. februar.

Om Midtnorsk Filmsenter:
Midtnorsk Filmsenter skal forvalte midler til utvikling og produksjon av film i Midt-Norge, og bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av den trønderske filmproduksjonen. Selskapet er et resultat av et regionalt kultursamarbeid mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
fylkeskommune og Trondheim kommune. Midtnorsk Filmsenter AS ble etablert våren 2005 og delte ut sine første midlene i oktober i fjor. Solvor Amdal ble ansatt som daglig leder 1. desember og filmsenteret går nå inn i sitt første år med ordinær drift.

www.midtnorskfilm.no

Erlend Loe til Midtnorsk Filmsenter

Fra høsten 2006 blir Erlend Loe filmkonsulent i Midtnorsk Filmsenter.Tidligere leder av manuslinja på filmskolen, Edvard Rønning, blir konsulent for vårens tildelinger fra det nyetablerte filmsenteret.

Fra høsten 2006 blir Erlend Loe filmkonsulent i Midtnorsk Filmsenter.Tidligere leder av manuslinja på filmskolen, Edvard Rønning, blir konsulent for vårens tildelinger fra det nyetablerte filmsenteret.

I fjor gikk den mye omtalte filmfestivalen Kosmorama av stabelen for første gang i Trondheim og i år følger regionen opp med eget filmsenter. Til å lede sentret har styret med Kathrine Skretting i spissen ansatt den tidligere Kosmorama-direktøren Solvor Amdal. Og nå har Midtnorsk Filmsenter sikret seg Erlend Loe som filmkonsulent fra høsten 2006. I tillegg til å forfatte bøker og filmmanus har Erlend Loe flere års erfaring som langfilmkonsulent hos Filmfondet, og er selv fra Trondheim.
Filmkonsulent for vår-halvåret blir Edvard Rønning. Han er tidligere leder for manuslinjen på Filmskolen i Lillehammer, og har bred erfaring som manuskonsulent og dramaturg, melder filmsenteret.

Filmsenteret råder i 2006 over 1,5 mill i statlige filmmidler som skal gå til produksjon og utvikling av trøndersk film. Første frist for å søke midler fra filmsenteret er allerede 15. februar.

Om Midtnorsk Filmsenter:
Midtnorsk Filmsenter skal forvalte midler til utvikling og produksjon av film i Midt-Norge, og bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av den trønderske filmproduksjonen. Selskapet er et resultat av et regionalt kultursamarbeid mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
fylkeskommune og Trondheim kommune. Midtnorsk Filmsenter AS ble etablert våren 2005 og delte ut sine første midlene i oktober i fjor. Solvor Amdal ble ansatt som daglig leder 1. desember og filmsenteret går nå inn i sitt første år med ordinær drift.

www.midtnorskfilm.no

MENY