WIFT inviterer til seminar

Den norske avdelingen av Women in Film and Television inviterer til seminar om hvordan vi oppfatter bilder.

Den norske avdelingen av Women in Film and Television inviterer til seminar om hvordan vi oppfatter bilder.

WIFT inviterer til et endags seminar som har som mål å tydeliggjøre hvordan vi oppfatter bilder, og hvordan de bygges opp. Seminaret ledes av filmfotograf Marie Anisdahl, og tar for seg en rekke tema felles for all bildeskapende virksomhet, og noen tema som gjelder særskilt for film og TV. Det legges vekt på at seminaret skal være ”lett tilgjengelig” og interessant for alle fagfunksjoner.

Emneoversikt:

PERSEPSJON
1. Oppmerksomhet og persepsjon. Gruppering, organisering av informasjon.
2. Hvor går øyet?… og lydens betydning mht. dette.
3. Persepsjon og dybde: Hvordan skape følelse av dybde i et todimensjonalt bilde.
OPTIKK
4. Viewpoint: Linsen i forhold til horisontlinje og dybde, ett-, to- og trepunktsperspektiv.
5. Hvordan analysere et eksisterende bilde med tanke på viewpoint.
6. Linsevalg. Utbretting og fortetting av rom, hva er riktig linse, planlegging av scenografi i forhold til et ønsket bilde. (m/ filmeksempler)
7. Gruppering
8. Balanse og likevekt
9. Kontraster i alle former/dynamikk, ”å tenke i plan”
10. Dissonans
FARGETEORI
11. Fargepersepsjon
12. Additiv og subtraktiv fargesyntese: Fargesirkelen
13. Treklanger
14. Refleksjon
15. Hva farget lys gjør med hudtoner, scenografi og kostyme. (Demonstreres i salen!)

TID: Lørdag 26/11-05 kl 10.00-16.00
STED: NISS-Nordisk Institutt for Scene og Studio,
Christian Kroghs gt.2 , 0186 Oslo
(Nærmest T-Bane: Grønland, nærmest Buss og trikk: Brugate)

Seminaret har begrenset antall plasser, og er gratis for alle WIFT-medlemmer.
Ikke-medlemmer betaler kr. 450, og får på denne måten medlemskap for 2006, om de ønsker det. Du må melde deg på selv om du evt har skrevet deg opp på listen på Høsttreffet.

Påmelding med mini-CV sendes [email protected] innen 21/11-05.

WIFT inviterer til seminar

Den norske avdelingen av Women in Film and Television inviterer til seminar om hvordan vi oppfatter bilder.

Den norske avdelingen av Women in Film and Television inviterer til seminar om hvordan vi oppfatter bilder.

WIFT inviterer til et endags seminar som har som mål å tydeliggjøre hvordan vi oppfatter bilder, og hvordan de bygges opp. Seminaret ledes av filmfotograf Marie Anisdahl, og tar for seg en rekke tema felles for all bildeskapende virksomhet, og noen tema som gjelder særskilt for film og TV. Det legges vekt på at seminaret skal være ”lett tilgjengelig” og interessant for alle fagfunksjoner.

Emneoversikt:

PERSEPSJON
1. Oppmerksomhet og persepsjon. Gruppering, organisering av informasjon.
2. Hvor går øyet?… og lydens betydning mht. dette.
3. Persepsjon og dybde: Hvordan skape følelse av dybde i et todimensjonalt bilde.
OPTIKK
4. Viewpoint: Linsen i forhold til horisontlinje og dybde, ett-, to- og trepunktsperspektiv.
5. Hvordan analysere et eksisterende bilde med tanke på viewpoint.
6. Linsevalg. Utbretting og fortetting av rom, hva er riktig linse, planlegging av scenografi i forhold til et ønsket bilde. (m/ filmeksempler)
7. Gruppering
8. Balanse og likevekt
9. Kontraster i alle former/dynamikk, ”å tenke i plan”
10. Dissonans
FARGETEORI
11. Fargepersepsjon
12. Additiv og subtraktiv fargesyntese: Fargesirkelen
13. Treklanger
14. Refleksjon
15. Hva farget lys gjør med hudtoner, scenografi og kostyme. (Demonstreres i salen!)

TID: Lørdag 26/11-05 kl 10.00-16.00
STED: NISS-Nordisk Institutt for Scene og Studio,
Christian Kroghs gt.2 , 0186 Oslo
(Nærmest T-Bane: Grønland, nærmest Buss og trikk: Brugate)

Seminaret har begrenset antall plasser, og er gratis for alle WIFT-medlemmer.
Ikke-medlemmer betaler kr. 450, og får på denne måten medlemskap for 2006, om de ønsker det. Du må melde deg på selv om du evt har skrevet deg opp på listen på Høsttreffet.

Påmelding med mini-CV sendes [email protected] innen 21/11-05.

MENY