Vital nordisk mønstring

Nordisk Panorama, som starter denne helgen i Bergen, har blitt et viktig vindu ut til verden for nordisk kort- og dokumentarfilm. Det er også blitt en møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

Nordisk Panorama, som starter denne helgen i Bergen, har blitt et viktig vindu ut til verden for nordisk kort- og dokumentarfilm. Det er også blitt en møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

Nordisk samarbeid forbindes ofte med slumrende organisasjoner som Nordisk Råd og årlige festtaler. Men på film- og TV-fronten er det nordiske samarbeidet i kraftig vekst, og ingen andre steder merker man det så godt som under det årlige arrangementet Nordisk Panorama som denne uken starter i Bergen. Den opprinnelige tanken bak etableringen av Nordisk Panorama – noe som første gangen fant sted i Grimstad i 1990 – var å skape en felles platform for distribusjon av nordisk kort- og dokumentarfilm ut i verden. Men etter hvert har arrangementet vokst seg til Nordens største filmfestival for kort- og dokumentarfilm.
Samtidig har Nordisk Panorama også blitt en viktig møteplass for nordiske filmskapere og produsenter som vil knytte tettere kontakt med kollegaer i andre nordiske land. Forumet for co-finansiering av dokumentarer – som er et sideprogram under Nordisk Panorama – er et ledd i denne utviklingen. Betegnende for utviklingen er det at 70 prosent av alle prosjektene som de siste årene er pitchet under Nordisk Panorama er blitt produsert. Og omsetningen er betydelig: Bare under arrangementet i 2003 ble det ifølge Filmkontakt Nord inngått 48 tverrnordiske avtaler til en samlet verdi av ca. 850 000 euro.

Av ca. 400 påmeldte filmer i år var det bare 60 som kom gjennom nåløyet og får delta i hovedkonkurransen under arrangementet i Bergen 23. til 28. september. Totalt 40 kortfilmer og 20 dokumentarer skal kjempe om utmerkelsene «Beste nordiske kortfilm» og «Beste nordiske dokumentar». I programmet for kortfilm er norske filmskapere representert med hele 13 filmer. Blant de norske filmskaperne finnes både debuterende filmskapere som Lisa Marie Gamlem (”Muhammed”) og mer erfarne regissører som Eva Dahr (”Tempo”). Filmen som åpner Nordisk Panorama er imidlertid dokumentaren ”Svindleren” av Trond Kvist (se foto).

Nordisk Panorama 23. – 28. september: NORDISK PANORAMA

Vital nordisk mønstring

Nordisk Panorama, som starter denne helgen i Bergen, har blitt et viktig vindu ut til verden for nordisk kort- og dokumentarfilm. Det er også blitt en møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

Nordisk Panorama, som starter denne helgen i Bergen, har blitt et viktig vindu ut til verden for nordisk kort- og dokumentarfilm. Det er også blitt en møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

Nordisk samarbeid forbindes ofte med slumrende organisasjoner som Nordisk Råd og årlige festtaler. Men på film- og TV-fronten er det nordiske samarbeidet i kraftig vekst, og ingen andre steder merker man det så godt som under det årlige arrangementet Nordisk Panorama som denne uken starter i Bergen. Den opprinnelige tanken bak etableringen av Nordisk Panorama – noe som første gangen fant sted i Grimstad i 1990 – var å skape en felles platform for distribusjon av nordisk kort- og dokumentarfilm ut i verden. Men etter hvert har arrangementet vokst seg til Nordens største filmfestival for kort- og dokumentarfilm.
Samtidig har Nordisk Panorama også blitt en viktig møteplass for nordiske filmskapere og produsenter som vil knytte tettere kontakt med kollegaer i andre nordiske land. Forumet for co-finansiering av dokumentarer – som er et sideprogram under Nordisk Panorama – er et ledd i denne utviklingen. Betegnende for utviklingen er det at 70 prosent av alle prosjektene som de siste årene er pitchet under Nordisk Panorama er blitt produsert. Og omsetningen er betydelig: Bare under arrangementet i 2003 ble det ifølge Filmkontakt Nord inngått 48 tverrnordiske avtaler til en samlet verdi av ca. 850 000 euro.

Av ca. 400 påmeldte filmer i år var det bare 60 som kom gjennom nåløyet og får delta i hovedkonkurransen under arrangementet i Bergen 23. til 28. september. Totalt 40 kortfilmer og 20 dokumentarer skal kjempe om utmerkelsene «Beste nordiske kortfilm» og «Beste nordiske dokumentar». I programmet for kortfilm er norske filmskapere representert med hele 13 filmer. Blant de norske filmskaperne finnes både debuterende filmskapere som Lisa Marie Gamlem (”Muhammed”) og mer erfarne regissører som Eva Dahr (”Tempo”). Filmen som åpner Nordisk Panorama er imidlertid dokumentaren ”Svindleren” av Trond Kvist (se foto).

Nordisk Panorama 23. – 28. september: NORDISK PANORAMA

MENY