Seminarer i Haugesund

To seminarer tar pulsen på en filmbransje i endring under filmfestivalen i Haugesund.

To seminarer tar pulsen på en filmbransje i endring under filmfestivalen i Haugesund.

Det første seminaret finner sted allerede på lørdag, der produsentforeningen inviterer til debatt om det ambivalente forholdet mellom produsentene og distributørene.
Som det har kommet fram av tidligere artikler i Rush Print, vil produsentene ha en ”new deal” med distributørene som de mener får en for stor del av overskuddet. Å finne en ny fordelingsnøkkel har vist seg enda mer aktuelt etter at salget av dvd-film har eksplodert og gitt mange distributører vesentlige inntekter.
De som deltar med innlegg er: Guttorm Petterson, SF Norge/ Norske Filmbyråers Forening, Aage Aaberge, Produsentforeningen/ Nordisk Film, Arild Kalkvik, PwC, Howard Kiedaisch, Arts Alliance , Morten Berge, Lyse Tele.
En påfølgende paneldebatt består av: Stein Slyngstad (Norsk Filmfond), Rolv Gjestland (FILM&KINO), Dag Alveberg (Maipo Film og TV- produksjon / Produsentforeningen), Victor Engholmen ( Inventive Media).
Tid: Lørdag 20.august kl. 16.00
Sted: EDDA 2

Neste bransjeseminar finner sted fredag 26.august, kl.14.30-16.30 på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Da skal en rekke aktører gripe fatt i en debatt omkring savnet etter den «voksne filmen» i det norske filmrepertoaret.
Med den voksne filmen antas det at man mener film som retter seg mot et modent publikum. Et publikum som er eldre enn hovedmålgruppen for kino, et publikum over 25 år. Samtidig opplever modne og erfarne regissører at de ikke slipper til med sine historier.
Det kan synes som om det store flertallet av norske filmer rettes mot et ungt publikum og lages av forholdsvis unge regissører. Går man glipp at et potensielt stort marked ved å satse mindre på «den voksne filmen»?
Seminaret har som hovedmål å sette fart på en debatt som både presse, publikum og ikke minst filmbransjen selv etterspør, og seminaret vil blant annet ta opp følgende spørsmål:

1. Hvordan definere «den voksne filmen»?
2. I hvilken grad påvirker regissørens alder filmens innhold?
3. Hva taper vi på ikke å lage film for det voksne publikummet?
4. Hva kan filmbransjen gjøre for endre denne utviklingen?

Innledning holdes av Anders Heger, direktør i Cappelen forlag. Vigdis Lian, direktør i Norsk filminstitutt, vil være ordstyrer.

I panelet forøvrig er:
Ingeborg Moræus Hanssen, direktør Oslo Kinematografer
Torun Lian, langfilmkonsulent i Norsk filmfond
Anja Breien, filmregissør
Nina F. Grünfeld, leder Norske Filmregissører
Aage Aaberge, styreleder Norske film + tv produsenters forening
Tom Gulbrandsen, manuskonsulent Norsk filmutvikling
Astrid Kolbjørnsen, filmkritiker Bergens Tiende/leder Norsk filmkritikerlag

Seminarer i Haugesund

To seminarer tar pulsen på en filmbransje i endring under filmfestivalen i Haugesund.

To seminarer tar pulsen på en filmbransje i endring under filmfestivalen i Haugesund.

Det første seminaret finner sted allerede på lørdag, der produsentforeningen inviterer til debatt om det ambivalente forholdet mellom produsentene og distributørene.
Som det har kommet fram av tidligere artikler i Rush Print, vil produsentene ha en ”new deal” med distributørene som de mener får en for stor del av overskuddet. Å finne en ny fordelingsnøkkel har vist seg enda mer aktuelt etter at salget av dvd-film har eksplodert og gitt mange distributører vesentlige inntekter.
De som deltar med innlegg er: Guttorm Petterson, SF Norge/ Norske Filmbyråers Forening, Aage Aaberge, Produsentforeningen/ Nordisk Film, Arild Kalkvik, PwC, Howard Kiedaisch, Arts Alliance , Morten Berge, Lyse Tele.
En påfølgende paneldebatt består av: Stein Slyngstad (Norsk Filmfond), Rolv Gjestland (FILM&KINO), Dag Alveberg (Maipo Film og TV- produksjon / Produsentforeningen), Victor Engholmen ( Inventive Media).
Tid: Lørdag 20.august kl. 16.00
Sted: EDDA 2

Neste bransjeseminar finner sted fredag 26.august, kl.14.30-16.30 på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Da skal en rekke aktører gripe fatt i en debatt omkring savnet etter den «voksne filmen» i det norske filmrepertoaret.
Med den voksne filmen antas det at man mener film som retter seg mot et modent publikum. Et publikum som er eldre enn hovedmålgruppen for kino, et publikum over 25 år. Samtidig opplever modne og erfarne regissører at de ikke slipper til med sine historier.
Det kan synes som om det store flertallet av norske filmer rettes mot et ungt publikum og lages av forholdsvis unge regissører. Går man glipp at et potensielt stort marked ved å satse mindre på «den voksne filmen»?
Seminaret har som hovedmål å sette fart på en debatt som både presse, publikum og ikke minst filmbransjen selv etterspør, og seminaret vil blant annet ta opp følgende spørsmål:

1. Hvordan definere «den voksne filmen»?
2. I hvilken grad påvirker regissørens alder filmens innhold?
3. Hva taper vi på ikke å lage film for det voksne publikummet?
4. Hva kan filmbransjen gjøre for endre denne utviklingen?

Innledning holdes av Anders Heger, direktør i Cappelen forlag. Vigdis Lian, direktør i Norsk filminstitutt, vil være ordstyrer.

I panelet forøvrig er:
Ingeborg Moræus Hanssen, direktør Oslo Kinematografer
Torun Lian, langfilmkonsulent i Norsk filmfond
Anja Breien, filmregissør
Nina F. Grünfeld, leder Norske Filmregissører
Aage Aaberge, styreleder Norske film + tv produsenters forening
Tom Gulbrandsen, manuskonsulent Norsk filmutvikling
Astrid Kolbjørnsen, filmkritiker Bergens Tiende/leder Norsk filmkritikerlag

MENY