Mot historisk rettssak

Tvisten mellom Nordisk Film og Filmfondet om filmen ”Kalde føtter” ligger nå hos Kulturdepartementet, som har utsatt en avklaring. Det er store muligheter for rettssak, ifølge Aage Aaberge i Nordisk Film.

Tvisten mellom Nordisk Film og Filmfondet om filmen ”Kalde føtter” ligger nå hos Kulturdepartementet, som har utsatt en avklaring. Det er store muligheter for rettssak, ifølge Aage Aaberge i Nordisk Film.

– Vi nøler ikke med å gå til rettssak dersom det blir nødvendig. Dette er en utrolig viktig prinsipiell sak, som vi håper vil medføre endringer i Fondets praksis, sier Aage Aaberge i Nordisk Film.

Dersom tvisten ender opp i rettssalene, er det trolig første gang et privat produksjonsselskap stevner en statlig instans i Norge. Saken dreier seg om Filmfondets avslag på Nordisk Films søknad om tilskudd etter markedsvurdering til filmen ”Kalde føtter”. Tilskudd etter markedsvurdering er en kommersiell støtteordning hvor produsenten stiller med halvparten av budsjettet i egenkapital, og hvor forventet besøkstall må være minst 100.000. Hovedrollene i den romantiske komedien ”Kalde føtter” skal besettes av vinnerne av TV2s nye reality-satsing ”Filmstjerne” (foto), og regissør er Alexander Eik (”Kvinnen i mitt liv”). Filmen produseres av Nordisk Film i samarbeid med TV2 og produksjonsselskapet You Are Here.

–Vi fikk avslag på søknaden vår på grunn av påstander fra Fondet om formelle feil ved søknaden: at vi har holdt tilbake informasjon om at vårt manus har fått utviklingsstøtte tidligere. Dette stemmer ikke, sier Aage Aaberge.

– Søknaden fra Nordisk Film ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon, sier Stein Slyngstad i Filmfondet. – Det skjer fra tid til annen at vi må avvise søknader på et slikt grunnlag. Nordisk Film har klaget inn vedtaket, og håndteringen av klagen følger vanlig prosedyre: Vi har behandlet klagen forskriftsmessig hos oss, og den er nå til behandling hos Kulturdepartementet. Nå avventer vi departementets avgjørelse.

Departementet antydet først at en avklaring i saken ville komme i løpet av august, men det er nå varslet at dette vil ta lenger tid.

Mot historisk rettssak

Tvisten mellom Nordisk Film og Filmfondet om filmen ”Kalde føtter” ligger nå hos Kulturdepartementet, som har utsatt en avklaring. Det er store muligheter for rettssak, ifølge Aage Aaberge i Nordisk Film.

Tvisten mellom Nordisk Film og Filmfondet om filmen ”Kalde føtter” ligger nå hos Kulturdepartementet, som har utsatt en avklaring. Det er store muligheter for rettssak, ifølge Aage Aaberge i Nordisk Film.

– Vi nøler ikke med å gå til rettssak dersom det blir nødvendig. Dette er en utrolig viktig prinsipiell sak, som vi håper vil medføre endringer i Fondets praksis, sier Aage Aaberge i Nordisk Film.

Dersom tvisten ender opp i rettssalene, er det trolig første gang et privat produksjonsselskap stevner en statlig instans i Norge. Saken dreier seg om Filmfondets avslag på Nordisk Films søknad om tilskudd etter markedsvurdering til filmen ”Kalde føtter”. Tilskudd etter markedsvurdering er en kommersiell støtteordning hvor produsenten stiller med halvparten av budsjettet i egenkapital, og hvor forventet besøkstall må være minst 100.000. Hovedrollene i den romantiske komedien ”Kalde føtter” skal besettes av vinnerne av TV2s nye reality-satsing ”Filmstjerne” (foto), og regissør er Alexander Eik (”Kvinnen i mitt liv”). Filmen produseres av Nordisk Film i samarbeid med TV2 og produksjonsselskapet You Are Here.

–Vi fikk avslag på søknaden vår på grunn av påstander fra Fondet om formelle feil ved søknaden: at vi har holdt tilbake informasjon om at vårt manus har fått utviklingsstøtte tidligere. Dette stemmer ikke, sier Aage Aaberge.

– Søknaden fra Nordisk Film ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon, sier Stein Slyngstad i Filmfondet. – Det skjer fra tid til annen at vi må avvise søknader på et slikt grunnlag. Nordisk Film har klaget inn vedtaket, og håndteringen av klagen følger vanlig prosedyre: Vi har behandlet klagen forskriftsmessig hos oss, og den er nå til behandling hos Kulturdepartementet. Nå avventer vi departementets avgjørelse.

Departementet antydet først at en avklaring i saken ville komme i løpet av august, men det er nå varslet at dette vil ta lenger tid.

MENY