Etterlyser flere kjøpere

New Nordic Films er blitt et viktig møtested for nordiske kolleger, men markedsaspektet kunne vært utnyttet bedre, oppsummerer norske produsenter etter årets festival.

New Nordic Films er blitt et viktig møtested for nordiske kolleger, men markedsaspektet kunne vært utnyttet bedre, oppsummerer norske produsenter etter årets festival.

Christian Fredrik Martin, produsent av ”Vinterkyss” (foto) og ”Tommys inferno”, etterlyser et større oppbud av kjøpere på New Nordic Films, Haugesund-festivalens markedsplass for nordisk film.

– New Nordic Films er absolutt relevant, men det kunne vært enda bedre, sier han. – I vårt tilfelle betyr New Nordic at han som selger ”Tommys Inferno” og ”Vinterkyss” har anledning til å få vist filmene til noen kjøpere, og på et tidlig tidspunkt for ”Tommys inferno”s del. Men jeg kunne ønsket meg enda større trykk fra kjøpere. Deltagerlista var ganske pen, men jeg så ikke at alle møtte opp. Det var mange sentrale mennesker der, men man kunne prøvd å skaffe enda flere.

– Vi ønsker oss selvfølgelig flere kjøpere til stede, men det er et budsjettmessig spørsmål, sier Gyda Myklebust i New Nordic Films. – De europeiske kjøperne er vant til å få dekket akkreditering og hotell, og det har gjort at vi har måttet prioritere hvem vi skulle invitere. Sett i lys av budsjettet mener jeg at vi har fått mye ut av ganske lite penger. I år tror jeg det har vært flere kjøpere til stede enn noensinne, med alle de europeiske landene minus Spania og noen ganske små stater representert. Flere av dem er anbefalt som gode kjøpere av salgsagentene, fordi de er spesielt interessert i nordisk film. For eksempel var EuropaCorp, Luc Bessons franske selskap, her for første gang. Det har også vært flere festivaler til stede enn tidligere år, som Sundance, Berlin, Casa del Cinema, Scandinavian Film Festival i Los Angeles og Göteborg Film Festival.

Hvilke konkrete resultater som har kommet ut av årets New Nordic Films, blir klart først nærmere jul. Da sender arrangørene ut spørreundersøkelser til deltakerne der de blir bedt om å oppgi hvilke salg som har blitt gjort og hvilke filmer som har blitt plukket ut til festivaler.

– Det vi vet allerede, er at en del kjøpere har tatt med seg filmer og er i forhandlinger med salgsagenter, sier Myklebust. – Europafilm har kjøpt ”Fjorton suger” og Giffoni ønsker å vise ”Vinterkyss”. Sundance og Berlin har tatt med seg filmer, der er det programgrupper som avgjør i plenum hvilke filmer som velges ut til festivalene.

Sundance-festivalens utsending viste blant annet interesse for ”Vinterkyss”.

– Det konkrete som har skjedd, er at en person har sett filmen og ønsker å ta den med videre. Jeg er usikker på hva som skjer videre der ettersom ”Vinterkyss” allerede har hatt sin festivalpremiere i Karlovy Vary, sier Christian Fredrik Martin.

Produsent Synnøve Hørsdal i Maipo har ikke inngått noen konkrete avtaler under årets festival. Hun ser også potensial for forbedringer.

– Jeg har inntrykk av at det var flere deltagere der for noen år siden, at det har gått litt tilbake. Jeg ønsker meg også høyere kvalitet på seminarene, sier hun. – Det trenger ikke være så mange seminarer, men man kunne godt lagt energi i å få opp noen få og gode, som handler om det nordiske. Når det gjelder selve filmprogrammet syns jeg heller ikke det var så veldig mye bra i år. Jeg skal ikke uttale meg om det skyldes utvalget som er foretatt eller et lavt nivå på årets produksjoner, men jeg så ikke mye spennende film der denne gangen.

Både Hørsdal og Martin mener at New Nordics styrke er muligheten til å ha både formelle og uformelle møter.

– Selv om New Nordic ikke nødvendigvis er et sted der det blir signert avtaler, er det absolutt et viktig møtepunkt hvor man kan bli kjent med folk på en annen måte, sier Christian Fredrik Martin. – Det kan lett bli mye snikksnakk, men så ser man hva som kommer ut av det siden. Det går an å knytte kontakter, og det går an å ta kontakt i etterkant. Ikke minst er New Nordic et sted der man får sett mye av den nordiske produksjonen.

– New Nordic er det arrangementet jeg drar på hvert år, for å se hva som lages av film og møte nordiske kolleger. Det er veldig ok at det er et lite sted, lett tilgjengelig og oversiktlig. Atmosfæren er avslappet og rolig, i motsetning til de fleste festivaler som kan være ganske anstrengende. Man får god mulighet til å snakke om prosjekter med distributører og andre, og jeg har inngått avtaler der tidligere, sier Synnøve Hørsdal.

Etterlyser flere kjøpere

New Nordic Films er blitt et viktig møtested for nordiske kolleger, men markedsaspektet kunne vært utnyttet bedre, oppsummerer norske produsenter etter årets festival.

New Nordic Films er blitt et viktig møtested for nordiske kolleger, men markedsaspektet kunne vært utnyttet bedre, oppsummerer norske produsenter etter årets festival.

Christian Fredrik Martin, produsent av ”Vinterkyss” (foto) og ”Tommys inferno”, etterlyser et større oppbud av kjøpere på New Nordic Films, Haugesund-festivalens markedsplass for nordisk film.

– New Nordic Films er absolutt relevant, men det kunne vært enda bedre, sier han. – I vårt tilfelle betyr New Nordic at han som selger ”Tommys Inferno” og ”Vinterkyss” har anledning til å få vist filmene til noen kjøpere, og på et tidlig tidspunkt for ”Tommys inferno”s del. Men jeg kunne ønsket meg enda større trykk fra kjøpere. Deltagerlista var ganske pen, men jeg så ikke at alle møtte opp. Det var mange sentrale mennesker der, men man kunne prøvd å skaffe enda flere.

– Vi ønsker oss selvfølgelig flere kjøpere til stede, men det er et budsjettmessig spørsmål, sier Gyda Myklebust i New Nordic Films. – De europeiske kjøperne er vant til å få dekket akkreditering og hotell, og det har gjort at vi har måttet prioritere hvem vi skulle invitere. Sett i lys av budsjettet mener jeg at vi har fått mye ut av ganske lite penger. I år tror jeg det har vært flere kjøpere til stede enn noensinne, med alle de europeiske landene minus Spania og noen ganske små stater representert. Flere av dem er anbefalt som gode kjøpere av salgsagentene, fordi de er spesielt interessert i nordisk film. For eksempel var EuropaCorp, Luc Bessons franske selskap, her for første gang. Det har også vært flere festivaler til stede enn tidligere år, som Sundance, Berlin, Casa del Cinema, Scandinavian Film Festival i Los Angeles og Göteborg Film Festival.

Hvilke konkrete resultater som har kommet ut av årets New Nordic Films, blir klart først nærmere jul. Da sender arrangørene ut spørreundersøkelser til deltakerne der de blir bedt om å oppgi hvilke salg som har blitt gjort og hvilke filmer som har blitt plukket ut til festivaler.

– Det vi vet allerede, er at en del kjøpere har tatt med seg filmer og er i forhandlinger med salgsagenter, sier Myklebust. – Europafilm har kjøpt ”Fjorton suger” og Giffoni ønsker å vise ”Vinterkyss”. Sundance og Berlin har tatt med seg filmer, der er det programgrupper som avgjør i plenum hvilke filmer som velges ut til festivalene.

Sundance-festivalens utsending viste blant annet interesse for ”Vinterkyss”.

– Det konkrete som har skjedd, er at en person har sett filmen og ønsker å ta den med videre. Jeg er usikker på hva som skjer videre der ettersom ”Vinterkyss” allerede har hatt sin festivalpremiere i Karlovy Vary, sier Christian Fredrik Martin.

Produsent Synnøve Hørsdal i Maipo har ikke inngått noen konkrete avtaler under årets festival. Hun ser også potensial for forbedringer.

– Jeg har inntrykk av at det var flere deltagere der for noen år siden, at det har gått litt tilbake. Jeg ønsker meg også høyere kvalitet på seminarene, sier hun. – Det trenger ikke være så mange seminarer, men man kunne godt lagt energi i å få opp noen få og gode, som handler om det nordiske. Når det gjelder selve filmprogrammet syns jeg heller ikke det var så veldig mye bra i år. Jeg skal ikke uttale meg om det skyldes utvalget som er foretatt eller et lavt nivå på årets produksjoner, men jeg så ikke mye spennende film der denne gangen.

Både Hørsdal og Martin mener at New Nordics styrke er muligheten til å ha både formelle og uformelle møter.

– Selv om New Nordic ikke nødvendigvis er et sted der det blir signert avtaler, er det absolutt et viktig møtepunkt hvor man kan bli kjent med folk på en annen måte, sier Christian Fredrik Martin. – Det kan lett bli mye snikksnakk, men så ser man hva som kommer ut av det siden. Det går an å knytte kontakter, og det går an å ta kontakt i etterkant. Ikke minst er New Nordic et sted der man får sett mye av den nordiske produksjonen.

– New Nordic er det arrangementet jeg drar på hvert år, for å se hva som lages av film og møte nordiske kolleger. Det er veldig ok at det er et lite sted, lett tilgjengelig og oversiktlig. Atmosfæren er avslappet og rolig, i motsetning til de fleste festivaler som kan være ganske anstrengende. Man får god mulighet til å snakke om prosjekter med distributører og andre, og jeg har inngått avtaler der tidligere, sier Synnøve Hørsdal.

MENY